Branża ITRynek

Stagnacja w przetargach publicznych w II kwartale 2017 roku

Od kwietnia do czerwca rozstrzygnięto to 2716 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związanych z branżą IT o łącznej wartości 1,03 mld zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 2172 przetargów (spadek o 43% w porównaniu do 3783 przetargów w II kwartale 2015 roku i o 54% w porównaniu do tego samego okresu roku 2014) o łącznej wartości 960 mln zł (spadek o 39% w porównaniu do 1,579 mld zł przed rokiem i 37% przed dwoma laty).

Stagnacja w przetargach publicznych w II kwartale 2017 roku

Najwięcej informacji na temat rozstrzygnięć przetargowych w branży IT, w II kwartale 2017 roku, pojawiło się w czerwcu – 1035. W kolejnych miesiącach analizowanego kwartału odnotowano 790 (kwiecień) oraz 891 ogłoszeń (maj). Tradycyjnie organizatorzy z województwa mazowieckiego ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży IT w badanym okresie – 819 wyników. Kolejne miejsca zajęły województwa: śląskie (268) oraz pomorskie (217). Najsłabiej wypadło województwo opolskie (34 wyniki).

Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest również mazowieckie. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła 684 mln zł. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa wielkopolskie z łączną kwotą 53 mln zł oraz dolnośląskie – 41 mln zł. Najniższa wartość za wyniki przetargów rozstrzygniętych w badanym okresie uzbierała się na koncie województwa świętokrzyskiego – 3 mln zł.

Wśród wyników przetargów, które w całości dotyczyły branży IT (nie były powiązane z innymi branżami) przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę/dzierżawę komputerów/serwerów. W II kwartale 2017 roku stanowiły one 35% wszystkich przetargów w tej branży (923 wyników). Kolejne miejsce należało do przetargów dotyczących urządzenia, akcesoria biurowe i  komputerowe – 548 wyników (20%) oraz oprogramowanie komputerowe – 511 wyników (19%). [Tabela 2.]

Pod względem łącznej wartości za wygrane przetargi zwyciężyła firma COMPAREX POLAND SP. Z O.O., która zgromadziła na swoim koncie kwotę 124 mln zł. Kolejne miejsca należały do: SYGNITY S.A. (56 mln zł) oraz ASSECO POLAND S.A. (46 mln zł).

Z kolei przetargi na największą kwotę rozstrzygnął Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Były to przetargi na: dostawę uprawnień do aktualizacji posiadanego oprogramowania a także zakup subskrypcji do oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement (114,6 mln zł, dostawcą jest Comparex Poland); dostawę oprogramowania standardowego, wykonanie usług planistyczno – wdrożeniowych i usług wsparcia technicznego (49,7 mln zł, Sygnity) oraz budowę oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz ze szkoleniami (34,9 mln zł, Asseco Poland). Drugim pod względem wielkości rozstrzygniętych przetargów był Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny. Rozstrzygnięte przetargi dotyczyły: modyfikacji systemu emerytalno – rentowego EMIR – SEKS w wersji ADABAS i związane z modyfikacjami usługi dodatkowe (36,7 mln zł, Asseco Data Systems) oraz udzielenie subskrypcji, licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek oprogramowania (Software Assurance) na warunkach określonych w przedłużeniu Umowy Microsoft Enterprise (24,5 mln zł, APN Promise).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *