BiznesCIOPolecane tematy

Szybkie wdrożenie bezpiecznej pracy zdalnej

Promocja

Świat stanął w miejscu i wstrzymał oddech. Niemal z dnia na dzień. W obliczu zagrożenia pandemią setki tysięcy firm niemal z dnia na dzień ograniczyło funkcjonowanie lub zawiesiło prowadzoną działalność, tym samym tracąc źródło przychodów. W Polsce w ciągu kilku dni tysiące firm wysłały pracowników na przymusowe urlopy, a w branżach lub na stanowiskach pracy, na których jest to możliwe – zorganizowały im pracę zdalną, bez wychodzenia z domu. W ten sposób firmy z jednej strony starają się chronić swoich pracowników, a z drugiej – utrzymać ciągłość pracy, najlepiej przy zachowaniu bezpieczeństwa technicznego.

Szybkie wdrożenie bezpiecznej pracy zdalnej

Z pracą zdalną wiążą się jednak pewne wyzwania: pracownikom trzeba zapewnić znajome środowisko pracy oraz dobry dostęp do aplikacji i dokumentów. Zdecydowanie lepszą sytuację mają tu pracownicy mobilni: skoro firma wyposażyła ich w laptopy, jest też zapewne przygotowana na to, że będą pracować poza biurem. Cała potrzebna infrastruktura i narzędzia są więc już gotowe i dostępne. Co jednak zrobić z pracownikami pracującymi stacjonarnie? Nigdy wcześniej nie było konieczności umożliwiania im pracy zdalnej, zwłaszcza na taką skalę.

Virtual Desktop Infrastructure

Wiele dużych firm już wcześniej inwestowało w rozwiązania wirtualizacji stanowiska pracy (Virtual Desktop Infrastructure), które ułatwia zarządzanie zasobami informatycznymi. Motywatorem tego typu rozwiązań zwykle są niższe koszty zarządzania, wyższe bezpieczeństwo i możliwość lepszego wykorzystania sprzętu komputerowego, który jest wykorzystywany głównie w charakterze prostego terminala, nie musi więc spełniać wygórowanych i stale rosnących wymagań aplikacji. Wykorzystuje się tu efekt skali, ponieważ zasoby rzeczywiście wykorzystywane do pracy – jak procesory, pamięć itp. – można elastycznie przydzielać tym aplikacjom i użytkownikom, które ich najbardziej w danym momencie potrzebują, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze. Firmy, które już wdrożyły VDI teraz odnoszą dodatkową korzyść z praktycznie gotowej infrastruktury do pracy zdalnej.

Jednak mniejsze firmy rzadko korzystają z VDI, głównie ze względu na konieczne nakłady na budowę niezbędnego zaplecza, centrum danych, system wirtualizacji itp. Zniechęcający dla wielu firm może być też czas wdrożenia takiego systemu, który według badań IDC średnio trwa od trzech miesięcy do pół roku .To zdecydowanie nie są czasy akceptowalne w sytuacjach nagłych.

Desktop as a Service

Rozwiązaniem, które przychodzi z pomocą jest Desktop-as-a-Service (DaaS) – usługa wirtualnych stanowisk pracy świadczona w chmurze. W rozwiązaniu tym to operator chmury zapewnia efekt skali niezbędny do uzyskania korzyści finansowych, biorąc na siebie bieżące utrzymywanie całej infrastruktury technicznej: serwerów, pamięci masowych, pamięci operacyjnej, sieci, zapewnienie ciągłości pracy, kopie zapasowe, ochronę itp. Użytkownikowi pozostaje podłączyć się zdalnie do udostępnionych mu zasobów – i pracować w bezpiecznym środowisku, z dowolnego miejsca na świecie – w obecnej sytuacji najczęściej z domu.

Ważna jest, oczywiście, kwestia migracji danych i zarządzania takim środowiskiem. Zarządzania nie tylko polegającego na tworzeniu od czasu do czasu stanowiska dla nowego pracownika, ale też zarządzania bieżącego, np. przenoszenia zasobów i usług do operatora, który zapewnia najlepsze warunki techniczne i finansowe, bez zakłócania ciągłości pracy użytkowników. Albo przenoszenia środowisk wirtualnych i aplikacji pomiędzy własnym centrum danych a środowiskiem chmury. Dzięki temu stałe, regularne zadania można realizować z własnego centrum danych, co jest tańsze. Natomiast zadania sezonowe lub jednorazowe, takie, jak na przykład kampania świąteczna, pilotaż nowej aplikacji, czy zadania związane z obsługą sytuacji kryzysowych – jak choćby obecna epidemia koronawirusa – lepiej realizować w oparciu o infrastrukturę chmury publicznej, która jest bardziej elastyczna.

Nutanix Xi Frame

Zarządzanie tak złożoną infrastrukturą środowiskiem jest skomplikowane. Wydatnie pomaga w tym specjalne środowisko do zarządzania, takie jak Nutanix Xi Frame, które pozwala na pełne, płynne i niewidoczne dla użytkowników zarządzanie zadaniami i aplikacjami, bez względu na to, czy znajdują się one w środowisku data center, chmurze prywatnej, czy też chmurze jednego z licznych dostawców. Xi Frame to hostowana w chmurze usługa wirtualizacji stanowisk pracy, która umożliwia przedsiębiorstwom dostarczanie wirtualnych aplikacji i komputerów z chmur publicznych, takich jak AWS czy Microsoft Azure na Windows 10 oraz ze środowiska chmury prywatnej w ramach wspólnej konsoli do administracji i zarządzania. Pozwala to organizacjom wybrać najlepsze środowisko chmurowe dla danego projektu oraz zoptymalizować całkowity koszt posiadania, bezpieczeństwo, zasięg geograficzny i usługi innych firm. Xi Frame ma też wystarczającą moc do obsługi aplikacji intensywnie korzystających z grafiki, nie wymagając przy tym żadnych klientów ani wtyczek.
Xi Frame zapewnia jednolity dostęp do plików i dokumentów oraz innych zasobów, bez względu na to, czy znajdują się one we własnym centrum danych, w chmurze prywatnej, chmurze Amazona, Google, Microsoftu, czy u jednego z kilkunastu innych operatorów. Xi Frame zdecydowanie zwiększa też poziom bezpieczeństwa w firmie: nawet jeżeli jakaś aplikacja zacznie się dziwnie zachowywać albo maszyna została podczas pracy zainfekowana – zagrożenie jest likwidowane w zarodku, ponieważ maszyny wirtualne są automatycznie niszczone bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Szybkie wdrożenie bezpiecznej pracy zdalnej

Informatycy w wielu przedsiębiorstwach obciążeni są całym spektrum zadań – począwszy od zarządzania infrastrukturą IT, poprzez działania czysto operacyjne, po liczne zadania związane z zarządzaniem tradycyjną infrastrukturą. A przecież powinni jeszcze pracować kreatywnie nad wymyślaniem i wdrażaniem nowych usług! Dlatego narzędzia odciążające informatyków – takie, jak Xi Frames, które pozwala na wykreowanie wirtualnego środowiska pracy w ciągu kilku minut oraz na automatyzację wielu czynności – odgrywają też znaczną rolę w podnoszeniu bezpieczeństwa oraz przyczyniają się do sukcesów biznesowych firm. A w ciężkich czasach, dzięki obniżeniu kosztów bieżących, mogą umożliwić firmom przetrwanie.

Podsumowanie

Sytuacja na rynku jest trudna i niepewna. Nikt w tej chwili nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie zmieniał się rynek na przestrzeni najbliższych kilkunastu czy kilkudziesięciu miesięcy. Dlatego ważne jest stosowanie rozwiązań otwartych, które nie zamykają klienta w ramach platform jednego producenta, lecz zapewniają mu elastyczne możliwości rozbudowy i wyboru najlepszych w danej chwili koncepcji i rozwiązań, żeby jak najlepiej wykorzystać pełną innowacyjność ekosystemu firmy. Dlatego właśnie, ze względu na koszty, elastyczność i bezpieczeństwo, hiperkonwergencja, czyli łączenie różnorodnych systemów w jedną, spójną i efektywną platformę staje się standardem dla nowych wdrożeń. Zainteresowanie tego typu rozwiązaniami w Polsce praktycznie podwaja się z kwartału na kwartał.

Z powodu koronawirusa świat na chwilę stanął w miejscu i wstrzymał oddech. Warto ten moment dobrze wykorzystać, żeby dobrze przygotować się na nową, post-epidemiczną rzeczywistość.

Więcej informacji:
Rapidly Deploy Virtual Desktops and Applications

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *