Branża ITRynek

T-Systems Polska wzmocniony kadrowo i z nową strategią

Mariusz Chochołek został 1 maja 2018 r. prezesem T-Systems Polska, a Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska – do którego należy 100% udziałów T-Systems Polska – staną na czele Rady Nadzorczej spółki. W maju do zarządu T-Systems dołączył też Paweł Czajkowski, który odpowiada za sprzedaż i działania Presales.

T-Systems Polska wzmocniony kadrowo i z nową strategią

Z dniem 1 kwietnia 2018 roku T-Mobile Polska wprowadził zmiany w strukturze, które mają pozwolić mu lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. W części biznesowej T-Mobile zamierza wykorzystać zasoby i kompetencje pozyskane dzięki przejęciu T-Systems. Przypomnijmy, we wrześniu 2017 roku T-Mobile Polska kupiło 100% udziałów w T-Systems Polska. Obie firmy należą do Grupy Deutsche Telekom.„Niezbędnym elementem funkcjonowania firmy w sektorze usługowym jest umiejętność dynamicznego reagowania na aktualne trendy i oczekiwania klientów. Dlatego nieustannie dostosowujemy się w T‑Mobile do zmieniających się wymagań rynkowych. Perspektywa klientów i ich zadowolenie są dla nas najważniejsze” – komentuje Andreas Maierhofer, prezes T‑Mobile Polska.

T-Systems Polska będzie odpowiedzialny obsługę największych klientów biznesowych

W 2017 roku T‑Mobile Polska pozyskał kontrakty, na obsługę COAR, MSZ i innych dużych firm. Kompetencje te zostały wzmocnione dzięki pozyskaniu spółki T-Systems Polska. Aby osiągnąć lepszą synergię działania obu firm, powołana została nowa Rada Nadzorcza T-Systems. W jej skład weszli: Andreas Maierhofer (przewodniczący) oraz Juraj Andras i Thomas Lips. Wraz z powołaniem nowej Rady Nadzorczej, na prezesa T-Systems Polska nominowany został Mariusz Chochołek. Łączy on obowiązki prezesa T-Systems Polska z funkcją dyrektora Departamentu Sprzedaży TA/LA w T‑Mobile Polska. W zarządzie firmy zasiadają także: Alexander Bartz (CFO), Dariusz Nawara (CDO) i Paweł Czajkowski (Chief Sales Officer). Ostatnio był wiceprezesem i szefem Pionu Infrastruktury w Asseco Data System.

Realizowane zmiany mają na celu osiągnięcie większej synergii z działalności obu spółek nie tylko w kontekście podejścia do obsługi największych klientów, ale także zapewnienia większej elastyczności ofertowej i procesowej na etapie ich pozyskiwania. W ramach realizowanych zmian organizacyjnych zespoły odpowiedzialne za Top Accounts w T‑Mobile Polska zacieśnią współpracę z T-Systems, aby wspólnie przygotowywać oferty i obsługiwać wybranych klientów” – mówi Mariusz Chochołek.

T-Systems Polska wzmocniony kadrowo i z nową strategią
Mariusz Chochołek, prezes zarządu T-Systems Polska

„Następuje silne zbliżenie między T-Mobile a T-Systems Polska, które pozwala na uspójnienie oferty. Chcemy pozostać szeroko rozumianym integratorem związanym z projektami ICT, ale wsparty sprzedażą B2B w T-Mobile. Współpraca między operatorami i wyspecjalizowaną firmą integratorską to naturalna droga rozwoju. Wspólnie, chcemy zaoferować klientom unikalną wartość dodaną” – mówi Mariusz Chochołek, prezes T-Systems Polska.

Pozostałe departamenty pionu B2B będą funkcjonowały w ramach struktur T‑Mobile Polska na dotychczasowych zasadach. Od 1 kwietnia 2018 roku są kierowane przez Piotra Markowskiego, dyrektora Pionu B2B, raportującego do prezesa T‑Mobile Polska. Dołączył on do T‑Mobile Polska w maju 2016 roku, obejmując stanowisko dyrektora marketingu B2C. Obecnie obowiązki te przejmuje Piotr Bubak, uprzednio szef Działu Marketingu Post-Paid.

Elementy nowej strategii T‑Systems Polska

Następuje silne zbliżenie między T-Mobile a T-Systems Polska, które pozwala na uspójnienie oferty. Chcemy pozostać szeroko rozumianym integratorem związanym z projektami ICT, ale wsparty sprzedażą B2B w T-Mobile. Współpraca między operatorami i wyspecjalizowaną firmą integratorską to naturalna droga rozwoju. Wspólnie, chcemy zaoferować klientom unikalną wartość dodaną” – mówi prezes T-Systems Polska.

Współpraca operatora i integratora jest o tyle naturalna, że klienci migrują dziś w kierunku usług oferowanych w chmurze, w kierunku ofert typu IT-as-a-Service.„Cloud computing jest silnie zakorzeniony w DNA operatora jako dostawcy łączy. Posiadając zarówno komponent IT, jak i telekomunikacyjny mamy ogromną przewagę, zwłaszcza nad tradycyjnymi integratorami IT. W naszym przypadku dochodzi jeszcze oferta własnych centrów danych, za pośrednictwem których możemy oferować zarówno usługi związane z kolokacją, jak i te chmurowe” – stwierdza Paweł Czajkowski. Przypomnijmy, w 2013 roku T-Mobile przejął firmę GTS, w tym należące do niej centra danych. Zgodnie z danymi z raportu PMR„Rynek centrów danych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”, obecnie T-Mobile Polska posiada drugie pod względem wielkości data center w Polsce o powierzchni w przedziale 2500 – 4000 m.kw.

Jak mówi Paweł Czajkowski, jednym ze strategicznych kierunków rozwoju oferty T-Systems Polska będzie bezpieczeństwo IT. „Chcemy stworzyć ofertę odpowiadająca na zagrożenia dotyczące każdego z elementów infrastruktury IT. Kluczowe kompetencje – związane np. z tworzeniem architektury rozwiązań klientów – chcemy rozwijać wewnętrzne. Przy projektach będziemy współpracować też z wyspecjalizowanymi partnerami” – zapowiada Paweł Czajkowski. „Planujemy też rozwinięcie usług Security-as-a-Service wspierając się ofertą Security Operations Center należącego do T-Mobile Polska. Cyberzagrożenia ewoluują i każdego dnia pojawiają się nowe. Dlatego chcemy wspierać największych klientów w budowie własnych Security Operations Centers” – dodaje.

Kolejnym elementem strategii T-Systems Polska jest rozwój usług cloud computing, w tym w oparciu o rozwiązania partnerów. Są wśród nich Microsoft, Oracle i SAP. T-Systems jest jednym z większych partnerów wdrożeniowych SAP w Polsce. Każda z tych firm kładzie coraz większy nacisk na sprzedaż usług chmurowych. Być może aplikacje tych trzech firm będą oferowane przez T-Systems Polska w modelu Software-as-a-Service za pośrednictwem centrów danych T-Mobile Polska.

Chcemy stworzyć ofertę odpowiadająca na zagrożenia dotyczące każdego z elementów infrastruktury IT. Kluczowe kompetencje – związane np. z tworzeniem architektury rozwiązań klientów – chcemy rozwijać wewnętrzne. Przy projektach będziemy współpracować też z wyspecjalizowanymi partnerami. Planujemy też rozwinięcie usług Security-as-a-Service wspierając się ofertą Security Operations Center należącego do T-Mobile Polska. Cyberzagrożenia ewoluują i każdego dnia pojawiają się nowe. Dlatego chcemy wspierać największych klientów w budowie własnych Security Operations Centers” – mówi Paweł Czajkowski,

Rozwój nowych kompetencji i specjalizacji

T-Systems chce także postawić na rozwój kompetencji związanych z internetem rzeczy (IoT) i realizację projektów związanych z budową infrastruktury zbierającej dane z czujników IoT oraz wdrożeniem systemów przetwarzających i analizujących dane. Oferta ta będzie wspierana usługami M2M (Machine-to-Machine) T-Mobile Polska. Rozwiązania IoT wdrażane są przy projektach związanych ze Smart City, Predictive Maintenance czy wsparciu zarządzania infrastrukturą firm z sektora utilities. „Rozmawiamy z międzynarodowymi partnerami T-Mobile, których ofertę dotyczącą internetu rzeczy i analizy dużych zbiorów danych Big Data planujemy wprowadzić na rynek polski” – opowiada Paweł Czajkowski.

T-Systems Polska wzmocniony kadrowo i z nową strategią
Paweł Czajkowski, Chief Sales Officer w T-Systems Polska

Niewykluczone, że kompetencje związane z bezpieczeństwem i cloud computing będą rozwijane nie tylko organicznie, ale także poprzez przejęcia na polskim rynku. Ewentualne akwizycje miałyby na celu – poza pozyskaniem odpowiednich specjalistów IT z rynku – także powiększenie udziałów w rynku. „Chcemy rosnąć kilka razy szybciej niż rynek IT w Polsce. W tym roku planujemy niemal podwoić przychody, tym bardziej, że widzimy znaczące ożywienie po dwóch słabszych latach” – mówi Paweł Czajkowski, który odpowiada za sprzedaż i działania Presales w T-Systems Polska.

Równolegle T-Systems będzie nadal oferować tradycyjne usługi integratora. Firma realizuje całościowe projekty – od budowy infrastruktury po wdrożenia oprogramowania. Wśród najważniejszych partnerów – poza wspomnianymi producentami aplikacji biznesowych – przedstawiciele T-Systems Polska wymieniają m.in. firmy: Cisco, Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, IBM, Juniper Networks i Lenovo. „Naszym zdaniem, klienci będą jednak odchodzić od tradycyjnych usług związanych z zakupem i rozbudową fizycznej infrastruktury na rzecz zakupu zasobów wirtualnych” – przekonuje Paweł Czajkowski.

Na koniec 2017 roku T-Mobile Polska – właściciel T-Systems Polska – miała prawie 10,5 mln klientów, w tym 6,9 mln abonentów. Przychody firmy zmalały o 1,1% do 6,42 mld zł, a skorygowany zysk EBITDA spadł o 15,1% do 1,78 mld zł. T-Systems oficjalnie nie podaje wielkości przychodów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *