Rynek

Utrzymanie ePUAP przejęte przez CPI

Po 5 latach outsourcowania usługi utrzymaniowej systemu ePUAP Minister Administracji i Cyfryzacji podjął decyzję o zmianie podmiotu utrzymującego system ePUAP.

Jeszcze w grudniu 2013 roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło przetarg na utrzymanie systemu ePUAP. Jak widać przetargu nie rozstrzygnięto. Od stycznia 2014 r. jednostką odpowiedzialną za utrzymanie systemu ePUAP jest bowiem Wydział Utrzymania Systemów Informatycznych w Centrum Projektów Informatycznych.

Centrum odpowiada m.in. za rozbudowę, utrzymanie, eksploatację, serwis i rozwój systemów informatycznych i teleinformatycznych służących realizacji zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2013 r., poz. 25).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “Utrzymanie ePUAP przejęte przez CPI”

  1. Tak jak już to wyjaśniałem, uruchomienie produkcyjne transakcyjnych e-usług nie jest możliwe ze względu na problem z UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia) jaki jest po stronie platformy ePUAP.
    E-uługi transakcyjne z swoim założeniu zakładają realizację spraw w procesie, w którym występuje lub może wystąpić komunikacja zarówno w kierunku od przedsiębiorcy do urzędu jak i w kierunku przeciwnym (od urzędu do przedsiębiorcy). W przypadku przesyłania dokumentu elektronicznego przez urząd do przedsiębiorcy, zgodnie z prawem odbywa się to za potwierdzeniem odbioru. W przypadku ePUAP jest to realizowane za pomocą usługi interfejsu “Doręczyciel”, który przyjmuje od urzędu dokument do przekazania i zajmuje się doręczeniem. W procesie doręczenia, ePUAP generuje dokument UPD (powiązany logicznie z dokumentem urzędu) i przekazuje go do odbiorcy (przedsiębiorcy) celem podpisania. Jest to można powiedzieć odpowiednik podpisu odbioru listu poleconego u listonosza. Dokument właściwy urzędu zostaje przekazany odbiorcy (przedsiębiorcy) dopiero, gdy ePUAP otrzyma podpisane UPD. Problem polega na tym, że aktualnie, ze względu na błąd w architekturze ePUAP, nigdy nie może dojść do podpisania UPD w systemie zewnętrznym (ePK) ze względu to, iż aby to zrobić należałoby mieć dostęp do dokumentu urzędu, a ten zostanie dopiero przekazany po podpisaniu UPD. Brak możliwość odebrania przez przedsiębiorcę odpowiedzi w sprawie uniemożliwia uruchomienie żadnej z e-usług transakcyjnych.