RynekPolecane tematy

Ministerstwo Cyfryzacji przejmuje zarządzanie rejestrami państwowymi od MSWiA

Od 1 stycznia 2016 r. Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji będzie zarządzała najważniejszymi rejestrami państwowymi, za które dotychczas odpowiadał minister właściwy ds. wewnętrznych. Ustawa, przewidująca te zmiany została uchwalona wczoraj (22 grudnia) przez Sejm RP.

Ministerstwo Cyfryzacji przejmuje zarządzanie rejestrami państwowymi od MSWiA

Do kompetencji ministra właściwego ds. informatyzacji będzie należało zarządzanie następującymi rejestrami:

 • – rejestr PESEL,
 • – Rejestr Stanu Cywilnego,
 • – Centralna Ewidencja Pojazdów,
 • – Centralna Ewidencja Kierowców
 • – Rejestr Dowodów Osobistych,
 • – Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych,
 • – Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych.

Powyższe rejestry są podstawowymi zbiorami danych osobowych o obywatelach i cudzoziemcach, trwale związanych z krajem. Są to najważniejsze wielkoskalowe rejestry, które stanowią solidne oparcie dla wykonywania przez właściwe organy administracji publicznej ustawowych zadań związanych z funkcjonowaniem państwa” – piszą przedstawiciele ministerstwa cyfryzacji.

W ostatnich latach doszło do zmiany rejestrów z funkcji ewidencyjnych i porządkowych na funkcje usługowe. Stworzenie możliwości dalszej informatyzacji usług w oparciu o rejestry wymaga objęcia tego procesu koordynacją ze strony ministra właściwego do spraw informatyzacji – argumentują zmianę przedstawiciele rządu.

Dzięki przekazaniu odpowiedzialności za rejestry państwowe ministrowi właściwemu ds. informatyzacji, możliwa będzie koncentracja wiedzy dotyczącej elektronizacji obrotu na linii obywatel – państwo A2C (Administration-to-Client).

Przepisy ustawy nowelizującej ustawę o działach administracji rządowej wskazują, że minister właściwy ds. informatyzacji będzie odpowiadał za sprawy związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni. Powiązanie tej kompetencji oraz kompetencji związanych z prowadzeniem spraw, dotyczących najważniejszych rejestrów państwowych będzie tworzyło silny urząd, odpowiadający za najważniejsze sprawy związane z informatyzacją państwa.

Poprzedni rząd PO-PSL zdecydował się – pomimo stworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC) – na pozostawienie rejestrów rządowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ich rozwojem zajmował się Centralny Ośrodek Informatyki (COI). W MAiC działało zaś Centrum Projektów Informatyki (CPI), które z w listopadzie 2015 roku zostało zlikwidowane. Niewykluczone, że COI zostanie także przeniesione z MSWiA do Ministerstwa Cyfryzacji.

Do nowych zadań COI, po likwidacji CPI, należy obecnie m.in.:

 • 1. Przejęcie utrzymania ePUAP.
 • 2. Modyfikacja epuap i integracja go z serwisem obywatel.gov.
 • 3. Rozwój serwisu obywatel.gov.
 • 4. Rozwój Profilu Zaufanego.
 • 5. Rozwój e-usług.
 • 6. Zarządzanie rejestrami.
 • 7. Audyty, wsparcie merytoryczne dla resortów, opracowywanie standardów.

 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *