Rynek

W 2021 roku inwestorzy najwięcej płacili za firmy technologiczne i te z sektora ochrony zdrowia

Tak wynika z najnowszego raportu Bain & Company, który wskazuje, że średnia cena zakupu spółki technologicznej osiągnęła rekordową wartość odpowiadającą 25-krotności jej zysku EBITDA. Dodajmy, że rok wcześniej inwestorzy płacili średnio 20-krotność zysku. W sektorze ochrony zdrowia wyceny spółek również ustanowiły najwyższe w historii poziomy – wyniosły średnio 20 razy zysk EBITDA wobec 16 razy rok wcześniej.

W 2021 roku inwestorzy najwięcej płacili za firmy technologiczne i te z sektora ochrony zdrowia

Inwestorzy gotowi są płacić coraz więcej za spółki z tych sektorów, ponieważ spodziewają się, że będą one największymi beneficjentami zmian zachodzących w gospodarce. Powodem wzrostu wycen jest również wysoka podaż kapitału, w tym wysokie środki zgromadzone przez fundusze private equity, wskazują autorzy raportu.

2021 rok najlepszym w historii rynku fuzji i przejęć

Łączna wartość transakcji na świecie wzrosła o niemal 60% do rekordowego poziomu 5,9 biliona dolarów. To o ponad bilion dolarów wyższa od dotychczas rekordowych lat 2007 i 2015. Jak wynika z badania  przeprowadzonego przez Bain & Company, zdecydowana większość uczestników rynku spodziewa się, że w tym roku aktywność inwestorów utrzyma się na podobnym poziomie lub nawet się zwiększy.

“Na rynku dominuje spory optymizm i coraz więcej inwestorów branżowych upatruje w przejęciach sposobu na utrzymanie wzrostu. Pojawia się jednak pytanie, jaki wpływ na wyceny będzie mieć obecna sytuacja makroekonomiczna. W obliczu wysokiej inflacji i zacieśniania polityki monetarnej, a co za tym idzie bardziej kosztownego dostępu do finansowania, można by się spodziewać zatrzymania wzrostu cen. Z drugiej strony, należy pamiętać o ogromnej podaży kapitału, zwłaszcza zgromadzonego przez fundusze private equity, co może powodować, że wyceny albo zatrzymają się na obecnych poziomach albo będą jeszcze rosnąć” – skomentował Paweł Szreder, młodszy partner Bain & Company Poland/CEE.

W Polsce motorem wzrostu pozostanie branża technologiczna

Jak wskazują autorzy raportu, uwaga inwestorów będzie się koncentrować nie tylko na spółkach, które specjalizują się w segmencie IT, ale także na firmach, które wykorzystują technologię do usprawniania działalności i rewolucjonizują swoje branże. Dotyczy to na przykład sektora handlu, medycznego czy finansowego.

Podobnie jak w latach ubiegłych celem przejęć w Polsce będą także producenci dóbr konsumpcyjnych i spółki przemysłowe, m.in. ze względu na możliwości rozwijania sprzedaży eksportowej, czemu sprzyjać mogą zawirowania w globalnych łańcuchach dostaw. W centrum zainteresowania inwestorów pozostaje sektor odnawialnych źródeł energii. Zdaniem twórców badania, branża ta wciąż jest mocno rozdrobniona i jednocześnie wymaga znacznych nakładów finansowych za sprawą przyspieszającej dekarbonizacji.

Co ciekawe, respondenci wskazywali, że dwa najważniejsze dla nich wyzwania, które będą przesądzać o sukcesie lub porażce danej transakcji przejęcia, to umiejętność utrzymania utalentowanych pracowników oraz zdolność do wdrażania zasad ESG (Environmental, Social, and Governance), a więc realizowania strategii zrównoważonego rozwoju.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *