PracaBranża IT

W 2024 roku podwyżki w branży IT będą mniejsze i nie dla każdego

W minionym roku sytuacja gospodarcza oraz ograniczenie zleceń napływających do polskich firm IT od zagranicznych klientów, doprowadziły do spadku liczby projektów i zmniejszenia presji płacowej. Branża doświadczyła wyhamowania, a w pewnych obszarach specjalizacyjnych wręcz zatrzymania wzrostu wynagrodzeń. Jednak postępująca cyfryzacja i rozwój sztucznej inteligencji ujawniają nowe luki kompetencyjne, co w bieżącym roku niektórym specjalistom powinno zagwarantuje bardzo silną pozycję na rynku pracy – tak wynika z raportu płacowego Hays IT Contracting 2024.

W 2024 roku podwyżki w branży IT będą mniejsze i nie dla każdego

Miniony rok był bardzo dynamiczny i niejednoznaczny dla branży IT. Chociaż na rynku utrzymywało się wysokie zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie technologii, to jednocześnie zauważalne było spowolnienie tempa rozwoju zespołów IT. W perspektywie pracowników sektor IT pozostanie jednak jednym z najbardziej atrakcyjnych. Również w roku 2024 będzie oferował możliwości rozwoju oraz konkurencyjne wynagrodzenie.

“O ile mniejsza liczba projektów związanych z wytwarzaniem oprogramowania ogranicza rynkowy popyt na software developerów z krótszym doświadczeniem zawodowym, to stale rośnie liczba ofert kierowanych do ekspertów w innych dziedzinach, np. tych specjalizujących się w systemach ERP lub bezpieczeństwie informatycznym” – zauważa Arkadiusz Wargin, CEE Executive Director – IT Contracting w Hays.

Jak wskazują autorzy raportu, ostatnio wiele firm podejmowało decyzje biznesowe, związane z inwestycjami w automatyzację, analitykę danych oraz bezpieczeństwo cyfrowe. W konsekwencji największe zapotrzebowanie dotyczyło więc specjalistów w obszarze analityki i inżynierii danych, sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa IT oraz SAP. Należy zatem oczekiwać, że trend ten będzie aktualny również w 2024 roku.

Utrzymująca się niepewność gospodarcza sprawia jednak, że firmy opracowały ostrożne plany płacowe i rekrutacyjne, a wiele decyzji kadrowych będzie podejmowanych wraz z rozwojem sytuacji.

Podwyżki już nie tak wysokie

Jak wynika z raportu, w minionym roku podwyżki przeprowadziło 80% firm z branży IT. Największy odsetek pracodawców z sektora technologicznego zadeklarował, że ubiegłoroczny wzrost wynagrodzeń nie przekroczył 10% (42% odpowiedzi). Analogiczne pytanie sprzed roku, czyli dotyczące zmian wynagrodzeń w firmach w 2022, pokazywało, że płace wzrosły wtedy w 85% firm i najczęściej była to zmiana w przedziale 10-20%.

Jednoznacznie potwierdza to wyhamowanie dynamiki płacowej w branży, o czym świadczy również analiza strategii płacowej pracodawców. Otóż nawet 20% firm IT deklaruje, że w roku 2024 oferowane wynagrodzenia pozostaną na dotychczasowym poziomie. Odsetek respondentów udzielających takiej odpowiedzi wzrósł o 11% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Co więcej, zaledwie 22% pracodawców z branży IT przyzna podwyżki przekraczające poziom 10%. W ubiegłym roku odsetek ten wyniósł aż 56%.

W 2024 roku podwyżki w branży IT będą mniejsze i nie dla każdego
Źródło: Raport płacowy IT Contracting 2024, Hays Poland

“Zgodnie z prognozami, w ostatnich miesiącach większość specjalizacji IT odnotowała stabilizację płac. Chociaż w poprzednich latach wzrosty stawek kontraktorów IT sięgały nawet kilkudziesięciu procent, to w roku 2023 średnie podwyżki nie przekroczyły 10% Nie zmienia to jednak faktu, że zarobki w branży IT pozostają jednymi z najwyższych w Polsce” – komentuje Elwira Policht, Recruitment Director – IT Contracting w Hays Poland.

Jak się okazuje, w przypadku ekspertów IT świadczących swoje usługi w modelu B2B, największe wzrosty stawek godzinowych, wynoszące nawet 25% dotyczyły specjalistów w obszarze bezpieczeństwa IT, m.in. pentesterów, analityków SOC oraz inżynierów ds. cybersecurity. Wyraźny wzrost stawek odnotowały również inżynieria i analityka danych, sztuczna inteligencja oraz SAP.

Kompetencje IT nadal w cenie

Pomimo niepewności, wciąż aż 94% firm IT planuje rekrutować w roku 2024, a ponad połowa z nich spodziewa się wyzwań w pozyskiwaniu pracowników. Charakterystykę tych wyzwań najtrafniej przedstawiają deklaracje respondentów badania Hays. Nawet 49% pracodawców z branży uważa bowiem, że kandydaci mają wysokie oczekiwania finansowe, którym organizacja nie jest w stanie sprostać. Kolejne 47% jest zdania, że na rynku brakuje doświadczonych specjalistów i menedżerów.

W 2024 roku podwyżki w branży IT będą mniejsze i nie dla każdego
Źródło: Raport płacowy IT Contracting 2024, Hays Poland

“Chociaż na rynku mówi się o gorszej kondycji globalnego i polskiego rynku pracy IT, to zdecydowanie nie mamy do czynienia z zapaścią. Firmy wciąż poszukują ekspertów z silnym zapleczem kompetencyjnym, aktualną wiedzą, bogatym doświadczeniem i ciekawym portfolio projektów. Jednocześnie konkurencja o takich kandydatów wciąż jest wysoka, a zapotrzebowanie na specjalistów IT przewyższa ich dostępność na rynku” – podsumowuje Joanna Szymańska, Executive Manager – IT Contracting w Hays Poland.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *