Branża ITBiznesPolecane tematy

Wnioski Ministerstwa Cyfryzacji z ostatnich 2 lat – raport o cyfryzacji tuż przed rekonstrukcją rządu

Wczoraj (9 stycznia), na 2 godziny przed ogłoszeniem nowego składu rzadu Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało „Raport o cyfryzacji kraju”. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski, które z niego wynikają.

Wnioski Ministerstwa Cyfryzacji z ostatnich 2 lat – raport o cyfryzacji tuż przed rekonstrukcją rządu

W ramach rekonstrukcji z funkcji Ministra Cyfryzacji odwołano Annę Streżyńską, a bezpośredni nadzór nad resortem cyfryzacji przejął na razie Premier Mateusz Morawiecki.

INWESTYCJE W IT

3,8 mld zł – tyle w poprzedniej perspektywie budżetowej 2008-2013 wydano na informatyzację Państwa, „osiągając bardzo ograniczone korzyści. Wiele wydatków poniesiono na rzeczy nieprzemyślane, wiele inicjatyw powielono lub zrealizowano dla zbyt wąskiej grupy beneficjentów. Wyciągnięte z tej lekcji wnioski zaowocowały koncepcją Głównego Informatyka Kraju.

2,7 mld zł to łączy koszt zaplanowanych dotąd projektów IT w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 30 z nich to projekty własne Ministerstwa Cyfryzacji; 19 projektów jest realizowanych lub nadzorowanych przez MC – w ramach programu „Rycerz” – na rzecz innych resortów; 124 projekty zaopiniowano od początku działania Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji; 43 z nich jest nadzorowanych przez KRMC.

1,6 mld zł to koszt 20 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska. „Korzyść ekonomiczna wykazana w tych projektach to 16 mld zł” – piszą autorzy raportu.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – to stworzony w MC strategiczny dokument opisujący działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Celem programu jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym i europejskim w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów.

Platforma Integracji Usług i Danych – ma sprawić, że w jednym urzędzie będzie można uzyskać m.in. akt stanu cywilnego, zawiadomienie o zbyciu pojazdu, wydanie prawa jazdy, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wymeldowanie się z pobytu stałego lub tymczasem bądź uproszone założenie działalności gospodarczej.

REJESTRY PAŃSTWOWE

Gov.pl – ma być pojedynczym, internetowym punktem styku obywatela z administracją.

Widok.gov.pl – portal ten ma umożliwić śledzenie online tego, jak działa e-administracja – począwszy od liczby zrealizowanych e-usług, na statystykach „klikalności ” stron ministerstw skończywszy. Por tal będzie rozwijany w kierunku analiz popytu i efektywności kosztowej e-usług.

683 – rejestry państwowe stworzono w polskiej administracji; 564 funkcjonuje obecnie; 63 jest wygaszanych; a 56 wdrażanych.

Zewnętrzni dostawcy rejestrów państwowych – 33% stworzyło Sygnity, 29% Asseco Poland; 13% Comarch; 12% ABC Pro i 12% Pentacomp Systemy Informatyczne.

Wnioski Ministerstwa Cyfryzacji z ostatnich 2 lat – raport o cyfryzacji tuż przed rekonstrukcją rządu

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – 9 maja 2018 roku ma wejść w życie ustawa, która będzie m. in. implementowała zapisy Dyrektywy NIS. Oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa Internetu, w tym sieci i systemów informatycznych stanowiących podstawę funkcjonowania społeczeństw i gospodarek państw członkowskich opar tych na technologiach cyfrowych.

Współpraca rządowych CERT – zarządzanych przez ABW (Cert.gov.pl), MON (MIL CERT) oraz NASK (CERT Polska) zakłada ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

INFRASTRUKTURA IT

Centra danych w administracji – zidentyfikowano 321 tego typu CPD o łącznej powierzchni 19,5 tys. m.kw., 1 605 860 GB RAM i 10,5 PB pamięci dyskowej. 87% z tych centrów danych nie spełnia podstawowych standardów technicznych.

Wnioski Ministerstwa Cyfryzacji z ostatnich 2 lat – raport o cyfryzacji tuż przed rekonstrukcją rządu

450 mln zł – to łączny, roczny koszt utrzymania rządowej infrastruktury IT, z tego 33% to utrzymanie sprzętu IT; 25% amortyzacja; 13% licencje oraz 7% koszty nieruchomości; 6% mediów; 5% osobowe.

100 mln zł – tyle powinno kosztować utrzymanie CPD w administracji państwowej.

200 m.kw. – powinny – w nowoczesnych standardach rynkowych – zajmować CPD o mocy obliczeniowej, którą obecnie dysponują centra danych w polskiej administracji. Dziś zajmują 20 000 m.kw.

120 mln zł ma kosztować utrzymanie docelowych 6 CPD, które zastąpić miałyby obecne 321 centrów przetwarzania danych i serwerowni.

OPROGRAMOWANIE

3 mld zł – to roczny koszt licencji na tzw. oprogramowanie standardowe w polskiej administracji.

Wnioski Ministerstwa Cyfryzacji z ostatnich 2 lat – raport o cyfryzacji tuż przed rekonstrukcją rządu

23% – tylko tyle jednostek administracji rządowej przeprowadziło w ciągu 3 lat audyt stosowanego oprogramowania.

300-500 mln zł – to spodziewane oszczędności na licencjach dzięki wprowadzeniu konsolidacji zarządzania zasobami IT. Lista działań z tym związanych to: umowy ramowe z głównymi dostawcami; tańsze, prostsze postępowania; centralny monitoring umów i wykorzystania licencji; przenośność licencj i pomiędzy instytucjami tego samego szczebla; centralne zakupy licencji dla Wspólnej Infrastruktury Państwa; koordynacja planowania budżetu jednostek administracji.

Cały “Raport o cyfryzacji kraju” na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *