BiznesCDO

Z rozwiązań chmurowych korzysta dwie trzecie polskich firm

Rozwiązania chmurowe wdrożyło 63% polskich przedsiębiorstw, a co piąta firma korzysta z modelu cloud computing w znacznym stopniu. Co ważne, model chmury obliczeniowej znajduje już zastosowanie we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, a skala użycia usług chmurowych ma dynamicznie rosnąć. To wnioski z opracowanego przez KPMG we współpracy z Microsoft raportu „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu”.

Z rozwiązań chmurowych korzysta dwie trzecie polskich firm

Z analiz KPMG wynika, że aż 39% organizacji, które jeszcze nie korzystają z rozwiązań dostępnych w modelu chmury obliczeniowej, deklaruje zamiar ich wdrożenia w ciągu najbliższego roku. W pierwszej trójce branż, które w najszerszym stopniu wykorzystują rozwiązania chmurowe w swojej działalności znalazły się, kolejno: sektor technologii informacyjnych, mediów i telekomunikacji (91% firm korzysta z zasobów w modelu cloud computing); sektor life sciences, a także branża finansowa. Co więcej, według ankietowanych przez KPMG przedstawicieli polskich firm rozwiązania chmurowe stanowią najbardziej perspektywiczną grupę technologii cyfrowych. Drugą pod względem skali wykorzystania w polskich firmach (57%) grupę technologii, po modelu chmury obliczeniowej, stanowią rozwiązania mobilne. Trzecią zaś grupę stanowią technologie wspierające automatyzację lub robotyzację procesów biznesowych (54%).

Na drugim końcu skali znajduje się technologia Blockchain. Jak podkreślają autorzy analizy, większość firm (81%) nie uwzględnia jej wykorzystania w swoich planach cyfryzacyjnych. I tak, wykorzystanie technologii Blockchain deklaruje jedynie 15% ankietowanych przedstawicieli polskich firm, zaś plany jej wdrożenia – tylko 4% respondentów. Co ciekawe, niewiele wyższym zainteresowaniem wśród polskich firm cieszą się technologie związane z koncepcją przetwarzania brzegowego. Z takich rozwiązań korzysta dziś jedynie 16% polskich przedsiębiorstw. Niewiele wyższa jest także skala wykorzystania technologii opartych na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Korzysta z nich bowiem co piąta firma.

Raport KPMG „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” stanowi podsumowanie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2022 roku na grupie 180 osób odpowiadających za kwestie związane z cyfryzacją w firmach reprezentujących różne branże i zatrudniających co najmniej 10 osób.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *