Rynek

Żabka rozwija mechanizmy e-logistyki

Sieć Żabka, jako pierwsza firma w polskim handlu, wykorzystuje na szeroką skalę kwalifikowane usługi zaufania w obszarze logistyki. Współpracując z Asseco Data Systems, spółka wdrożyła i projektuje kolejne mechanizmy potwierdzania wszelkich czynności logistycznych związanych z dostawami towarów do wszystkich franczyzobiorców na terenie całego kraju.

Żabka rozwija mechanizmy e-logistyki

Najważniejsze informacje

  • Żabka, we współpracy z Asseco Data Systems, wdrożyła kolejny etap cyfryzacji procesów związanych z tzw. e-logistyką towarów rozumianych jako ich dostawy, ale także zwroty.
  • Dzięki procesom e-logistyki franczyzobiorcy zyskali czas i szybki dostęp do informacji, których oczekują, a zastosowanie kwalifikowanych usług zaufania zapewniło im spokój prawny ze zrealizowanych czynności logistycznych.
  • Wdrożenie podpisu elektronicznego przyczyni się znacząco do uproszczenia i skrócenia procesów logistycznych związanych z dostawami.
  • Całość rozwiązania technologicznego korzysta z chmury MS Azure.

Dzięki zastosowaniu kwalifikowanych podpisów i pieczęci ze znacznikiem czasu oraz kwalifikowanej walidacji, cały proces dowodowy zrealizowanych dostaw oraz czynności odbiorowych, zaprojektowano i wdrożono w postaci elektronicznej, informują przedstawiciele sieci convenience. Wprowadzone rozwiązania praktycznie do zera zredukują liczbę papierowych dokumentów, znacznie ułatwiając ich archiwizację oraz oszczędzając tony papieru (rocznie ok. 15 mln arkuszy).

„We współczesnym, niezwykle dynamicznie zmieniającym się świecie, szybkość i bezpieczeństwo przepływu informacji są kluczowe, niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa. Rosnące wymagania rynku sprawiają, że elektroniczna wymiana danych pomiędzy poszczególnym ogniwami łańcucha dostaw staje się pożądanym standardem i jeszcze bardziej poprawia konkurencyjność firmy na rynku” – mówi Katarzyna Słabowska, dyrektor Departamentu Logistyki w firmie Żabka Polska.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 roku przedstawiciele Żabki informowali o masowym wykorzystaniu podpisów kwalifikowanych do zdalnego podpisywania dokumentów pomiędzy centralą sieci a franczyzobiorcami. Obecnie spółka poszła o krok dalej i wdrożyła kolejny etap cyfryzacji procesów związanych z tzw. e-logistyką towarów rozumianych jako ich dostawy, ale także zwroty. Eliminacja dokumentów papierowych lub ich znaczne ograniczanie to tylko jeden z kluczowych elementów, który przyczynił się do realizacji projektu. Pozostałe dwa to prawne zabezpieczenie, w sposób elektroniczny, przekazywania towarów między uczestnikami procesów logistycznych oraz zapewnienie pełnej audytowalności w czasie rzeczywistym obrotu towarami.

Dzięki procesom e-logistyki franczyzobiorcy zyskali przede wszystkim czas i szybki dostęp do informacji, których oczekują, a zastosowanie kwalifikowanych usług zaufania zapewniło im spokój prawny ze zrealizowanych czynności logistycznych, wskazują przedstawiciele Żabki.

Całe rozwiązanie technologiczne utrzymywane jest w chmurowej infrastrukturze MS Azure, co dobitnie wskazuje na kierunek obrany przez Żabkę. „Cieszy nas duże otwarcie klienta na transformację cyfrową i zaufanie, jakim nas obdarzył. Innowacyjność i złożoność wdrożonego projektu pokazuje, że tylko wzajemna współpraca oraz chęć osiągnięcia wspólnego celu pozwala przekraczać bariery, często mentalne, we wprowadzaniu cyfryzacji w kolejnych procesach biznesowych” – skomentował Artur Miękina, dyrektor sprzedaży projektów kluczowych w Asseco Data Systems.

Jak wskazują specjaliści Żabki, wdrożenie podpisu elektronicznego przyczyni się znacząco do uproszczenia i skrócenia procesów logistycznych związanych z dostawami – do blisko 7000 placówek sieci – w które zaangażowanych jest wiele stron, w tym franczyzobiorcy, pracownicy administracji magazynów i terminali centrów logistycznych oraz kierowcy samochodów dostawczych. Przyniesie ono również minimalizację ewentualnych błędów w trakcie dostaw oraz przełoży się na ograniczenie procesu archiwizacji dokumentów. Co ważne, wpłynie ono także na stopniowe zmniejszanie do niezbędnego minimum ilości dokumentów drukowanych w procesach logistyki dostaw do placówek.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *