CIOPolecane tematy

Zintegrowana komunikacja jest dziś koniecznością, ale jej wdrożenie nie musi być trudne

Advertorial

W obliczu społecznej izolacji i przeniesienia wielu procesów biznesowych do świata cyfrowego niezbędne stało się wykorzystanie efektywnych, a jednocześnie elastycznych narzędzi do komunikacji z klientami oraz współpracownikami. Dla wielu przedsiębiorstw jest to być może ostatni dzwonek na wdrożenie takiego rozwiązania. Wychodząc im naprzeciw firma innovaphone AG oferuje możliwość nieodpłatnego wykorzystania jej flagowego rozwiązania.

Zintegrowana komunikacja jest dziś koniecznością, ale jej wdrożenie nie musi być trudne

Pandemia COVID-19 w wielu firmach uwydatniła braki w zakresie rozwiązań pozwalających na wymianę informacji oraz komunikację – tak w ramach organizacji, jak i na jej styku z otoczeniem. Powszechne przejście na pracę zdalną i model home office dla wielu organizacji urosło do problemu uniemożliwiającego prowadzenie działalności biznesowej. Okazało się bowiem, że w firmach tych brakuje rozwiązań organizacyjnych i podstawowych narzędzi pozwalających na sprawną komunikację pomiędzy pracownikami, w zespołach projektowych, ale też – z klientami. Jednocześnie, wiele wskazuje na to, że pandemia i związana z nią społeczna izolacja w sposób trwały zmienią funkcjonowanie wielu gałęzi gospodarki, przyczynią się do modyfikacji wielu modeli biznesowych, a także – wpłyną na sposób wykonywania zadań służbowych przez wiele grup pracowników. Niewątpliwie obecna sytuacja wymusi więc zmiany biznesowo-organizacyjne w obszarze komunikacji.

Chwilowe problemy i długofalowe zmiany

Rozproszenie procesów biznesowych, dotąd realizowanych głównie w biurach, oddziałach lub placówkach sprzedażowych, pomiędzy bardzo zróżnicowane lokalizacje w istotnym stopniu zmieniło bieżące potrzeby pracowników. Niezbędne stało się bowiem zapewnienie sprawnego dostępu do firmowych zasobów, kontaktów i aplikacji. Równie potrzebne okazało się też posiadanie narzędzi zapewniających uporządkowany sposób komunikacji i wsparcie dla zdalnej pracy zespołowej. Stało się to o tyleż istotne, że zdecydowana większość procesów związanych ze sprzedażą, wsparciem czy obsługą klienta musiało zostać w ciągu godzin lub dni przeniesiona do kanałów cyfrowych. Media cyfrowe przejęły większość procesów realizowanych wcześniej w sposób osobisty i bezpośredni.

Wypróbuj sprawdzone rozwiązanie za darmo
W inicjatywy zmierzające do ograniczenia negatywnych efektów pandemii COVID-19 zaangażowały się liczne firmy i organizacje z całego świata. Nie brakuje też inicjatyw mających na celu zapewnienie przedsiębiorcom jak najlepszych możliwości rozwoju biznesu w nowej rzeczywistości. Wsparcie w wyjątkowej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa proponuje także firma innovaphone – wszystkie organizacje zainteresowane wykorzystaniem sprawdzonej platformy zintegrowanej komunikacji mogą nieodpłatnie wykorzystać platformę innovaphone myApps przez okres trzech miesięcy. Niemiecki producent chce w ten sposób wspierać firmy w utrzymaniu komunikacji korporacyjnej oraz wzmocnić możliwość ich efektywnego funkcjonowania pomimo ograniczeń niezbędnych do opanowania pandemii.
Szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy „Cyfrowa wspólnota innovaphone PBX” są dostępne na dedykowanej temu programowi stronie firmy innovaphone AG.

Zdaniem wielu ekspertów, zmiany gospodarcze i społeczne wywołane obostrzeniami wprowadzonymi w odpowiedzi na pandemię COVID-19 będą trwałe i na stałe wpłyną na oczekiwania oraz potrzeby nabywców. Już dziś widać zresztą, że wskutek obowiązkowej izolacji społecznej wiele osób przekonało się do pracy zdalnej oraz cyfrowych kanałów komunikacji. Tym istotniejsze jest więc posiadanie sprawdzonych, perspektywicznych narzędzi, które pozwolą wykorzystać pozytywne skutki przyspieszonej transformacji biznesowej.

Jakich rozwiązań potrzebuję?

U szczytu pandemii w dużo lepszej sytuacji biznesowej znalazły się więc te firmy, które dysponowały zintegrowanymi rozwiązaniami pozwalającymi zachować możliwość kontaktu pomiędzy klientami i pracownikami niezależnie od lokalizacji oraz wybranego kanału komunikacji – telefonu, połączenia wideo, czy też czatu. Szczególnego znaczenia nabrała też umiejętność skalowania modeli biznesowych do zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

Widać stąd, że warto sięgnąć po takie rozwiązania, które zapewnią skuteczne i elastyczne środowisko pracy oparte na połączeniu różnych kanałów komunikacji, a jednocześnie – zagwarantują skalowalność i elastyczność użycia – tak, aby wspierać, a nie ograniczać możliwości efektywnego prowadzenia działalności w zmiennych realiach. W tego typu potrzeby świetnie wpasowały się rozwiązania oferowane przez firmę innovaphone. Najlepszym przykładem jest tu dostępna w modelu chmury obliczeniowej platforma innovaphone myApps Cloud. Zapewnia ona kompleksowe możliwości komunikacji – w tym obsługę połączeń głosowych oraz wideo, wspiera połączenia grupowe i umożliwia m.in. udostępnianie ekranu aplikacji innym uczestnikom takich połączeń. Co ważne, rozwiązanie innovaphone zapewnia wysoką dowolność w zakresie sposobu oraz skali wykorzystania i dowodzi, że choć zintegrowana komunikacja jest dziś koniecznością, to jej wdrożenie nie musi być trudne. Możliwości tej platformy można obecnie bezpłatnie wypróbować w ramach inicjatywy „Cyfrowa wspólnota innovaphone PBX”.

Rozwiązanie innovaphone myApps jest także dostępne w wersji on-premise, przeznaczonej do instalacji w ramach lokalnej infrastruktury IT. Pełny zestaw funkcji rozwiązania dostępny jest bez żadnych ograniczeń zarówno w instalacji lokalnej, jak i w chmurze. Co ważne, także w modelu on-premise dostępna jest abonamentowa forma rozliczania kosztów licencji, na zasadzie wynajmu oprogramowania.

Sprawna komunikacja spoza biura

Doświadczenia wielu firm zmuszonych do radykalnego przebudowania środowiska aplikacyjnego w krótkim czasie pokazują, że w lepszej sytuacji znalazły się te organizacje, które wybrały rozwiązania biznesowe o szerokich możliwościach wykorzystania. W szczególności chodzi tu o aplikacje, które mogą być użytkowane w modelu chmury obliczeniowej. Podobnie jest w przypadku rozwiązań komunikacyjnych – dostępne w modelu chmury obliczeniowej narzędzia, takie jak platforma innovaphone myApps Cloud, pozwalają na zapewnienie swobodnej komunikacji w modelu home office i niezależnie od dostępności firmowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Przykładowo, funkcjonalność platformy myApps jest dostępna z poziomu aplikacji przeznaczonych dla środowisk Windows, iOS oraz Android, a także – bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Szerokie spektrum możliwości użycia przekłada się na uniwersalność oprogramowania komunikacyjnego, a więc i jego przydatność w zróżnicowanych realiach biznesowych.

Należy też zwrócić uwagę, że w obliczu powszechnego przejścia na model home office mocno nasiliły się działania cyberprzestępców wymierzone w urządzenia końcowe, z których korzystają pracownicy. Bardzo istotne jest więc zapewnienie użytkownikom biznesowym takich narzędzi, które zagwarantują bezpieczeństwo i poufność współdzielonych danych. W kontekście rozwiązań komunikacyjnych warto wykorzystać m.in. mechanizmy typu SBC (Session Border Controller), funkcjonalność odwrotnego proxy (Reverse Proxy) czy wieloskładnikowe uwierzytelnianie. Wszystkie wspomniane funkcje są standardowo zintegrowane w ramach platformy innovaphone myApps. Co ważne, rozwiązanie to jest łatwe we wdrożeniu i dalszym użytkowaniu.

Naszą platformę wyróżnia elastyczność, łatwość użycia i szerokie możliwości konfiguracji

Zintegrowana komunikacja jest dziś koniecznością, ale jej wdrożenie nie musi być trudne
O problemach z wykorzystaniem darmowych i konsumenckich rozwiązań komunikacyjnych w biznesie, funkcjach komunikacyjnych przydatnych w warunkach home office, a także o unikalnej możliwości nieodpłatnego wykorzystania platformy komunikacyjnej innovaphone mówi Rafał Lipka-Zanozik, Area Sales Manager Poland w firmie innovaphone AG.

Jakiego rodzaju problemy dotyczące zapewnienia sprawności procesów komunikacyjnych w związku z obostrzeniami towarzyszącymi pandemii COVID-19 okazały się powszechne?

W początkowych tygodniach po wprowadzeniu społecznej izolacji problemem było zapewnienie pracownikom dostępu do potrzebnych narzędzi w warunkach home office. Dziś jednak, co potwierdzają rozmowy z klientami i firmami partnerskimi, problematyczna okazuje się przede wszystkim stabilność oraz szybkość łączy internetowych, którymi dysponują pracownicy w swoich domach. Równie dużym problemem jest także zapewnienie bezpieczeństwa dostępu, danych i transmisji.

W jakim stopniu na tego typu wyzwania odpowiada funkcjonalność oprogramowania innovaphone?

Proponujemy klientom platformę wyposażoną w funkcje wprost odpowiadające na potrzeby zapewnienia skalowalności oraz bezpieczeństwa komunikacji. Przykładowo, rozwiązania innovaphone korzystają m.in. z kodeków optymalizujących zużycie pasma (jak Opus). Przydatna jest też możliwość łatwego przełączenia połączeń na inne urządzenie za pomocą RCC, czyli Remote Call Control. Przy słabym łączu internetowym pozwala to na podanie numeru, który wdzwaniany jest poprzez nasz PBX i na tej podstawie zestawiane jest połączenie. Dzięki temu, nie ponosimy kosztu połączenia na naszym telefonie komórkowym ponieważ za nawiązanie połączenia odpowiada centrala telefoniczna, a jednocześnie utrzymujemy dostępność platformy komunikacyjnej nawet dysponując łączem o stosunkowo słabych parametrach. Nasza platforma posiada też wbudowane efektywne mechanizmy zabezpieczeń, jak choćby mechanizmy typu SBC.

Dlaczego w wielu firmach niewystarczająca okazała się prosta komunikacja za pośrednictwem rozmowy telefonicznej czy bezpłatnych aplikacji wideokonferencyjnych?

Dużym, ale często niedostrzeganym problemem jest kwestia licencjonowania, ponieważ wiele powszechnie wykorzystywanych dziś rozwiązań komunikacyjnych na mocy umów obowiązujących użytkowników powinno być stosowanych jedynie w celach niekomercyjnych. Pomijając jednak tą kwestię, jak pokazuje praktyka, w wielu narzędziach komunikacyjnych brakuje obsługi wielokanałowości czy powiadamiania o dostępności użytkowników. Tego typu funkcje są zaś standardem w rozwiązaniach dedykowanych do celów biznesowych, jak środowisko innovaphone myApps.

Jakiego rodzaju funkcjonalność platformy myApps jest dostępna nieodpłatnie w ramach inicjatywy „Cyfrowa wspólnota innovaphone PBX”?

Jako wsparcie w czasach pandemii oferujemy w pełni funkcjonalną platformę chmurową innovaphone myApps Cloud, która może być bez ograniczeń wykorzystywana m.in. na potrzeby wewnętrznej komunikacji w firmach, a także obsługi zewnętrznych połączeń przychodzących. Co jednak ważne, niezależnie od inicjatywy „Cyfrowa wspólnota innovaphone PBX” wszystkim zainteresowanym organizacjom możemy zaoferować wykorzystanie naszego rozwiązania na zasadzie wdrożenia pilotażowego. Wówczas jesteśmy w stanie dostarczyć indywidualnie skonfigurowane rozwiązanie zarówno w chmurze, jak i w modelu lokalnym. Dzięki temu możliwe jest nie tylko korzystanie z naszej platformy komunikacyjnej, ale też przetestowanie jej działania w konkretnym środowisku biznesowym.

Co wyróżnia ofertę innovaphone wśród innych rozwiązań klasy Unified Communications?

Moim zdaniem naszą propozycję wyróżnia elastyczność w zakresie możliwości wyboru opcji wdrożenia – proponujemy model chmurowy, wynajem oprogramowania wdrożonego lokalnie na zasadzie abonamentu lub jednorazowy zakup licencji. Co więcej, oferujemy nie tylko oprogramowanie, ale także bramy VoIP, adaptery analogowe, telefony IP oraz rozwiązania IP-DECT pozwalające na zbudowanie całościowego środowiska zintegrowanej komunikacji. Dodatkowo, nasze bramy IP mogą też pełnić rolę central telefonicznych, co pozwala na ograniczenie niezbędnych inwestycji w lokalną infrastrukturę. Ważna jest też łatwość użycia, a zarazem – szerokie możliwości konfiguracji. Istotnym argumentem jest niewątpliwie również fakt, że oprogramowanie innovaphone jest rozwijane przez europejską firmę i odpowiada wszystkim regulacjom m.in. w zakresie ochrony danych osobowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *