Branża ITPracaPolecane tematy

10 najbardziej poszukiwanych zawodów technologicznych w 2022 roku

Okres pandemii to czas wielu zmian na rynku pracy, ale też wzmocnienia potrzeb wielu firm względem nowych technologii. To wręcz złote czasy dla specjalistów od takich rozwiązań. Na jakie kompetencje warto dziś postawić? Oto lista 10 najbardziej pożądanych dziś zawodów technologicznych.

10 najbardziej poszukiwanych zawodów technologicznych w 2022 roku

Za sprawą pandemii COVID-19 znacząco wzrosły potrzeby firm w obszarze nowych technologii. Nastąpiło szybkie przeniesienie wielu procesów biznesowych do świata cyfrowego, wiele organizacji postawiło też na nowatorskie modele biznesowe, których fundamentem są właśnie rozwiązania cyfrowe. Zmiany te znacząco wpłynęły także na rynek pracy – wiele osób straciło pracę, bądź też zmienił się charakter stawianych przed nimi zadań. Branża technologiczna była tu wyjątkiem. Kompetencje związane z tworzeniem, wdrażaniem i efektywnym wykorzystaniem potencjału nowych technologii są dziś mocno w cenie.

Prezentujemy listę 10 najbardziej pożądanych dziś zawodów technologicznych:

1. Architekt rozwiązań chmurowych (Cloud Solutions Architect)

Architekt chmury należy do grona specjalistów IT, którzy odpowiadają za nadzorowanie strategii firmy w zakresie przetwarzania w chmurze. Architekt nakreśla plany infrastruktury i aplikacji w chmurze, a także zarządza i monitoruje w ramach platform cloud computing. Ponadto nadzoruje architekturę aplikacji oraz jej wdrażanie w różnych środowiskach chmurowych. Pełni też rolę konsultanta odpowiedzialnego za wykorzystanie technologii chmurowych w przedsiębiorstwie.
Obszary, w których działa architekt chmury to między innymi: wdrażanie strategii optymalnych pod kątem ceny i zasobów, wybór platform chmurowych do migracji i wdrażania aplikacji, migracja wielopoziomowych aplikacji w chmurze.
Jeśli chodzi o wymagania stawiane architektom rozwiązań chmurowych, są to:

 • znajomość języków programowania takich, jak: Python, Ruby, Java, PHP,
 • doskonała znajomość technologii i infrastruktury chmurowej,
 • umiejętność programowania i migracji aplikacji korporacyjnych do chmury,
 • większość firm wymaga uzyskania tytułu licencjata nauk technicznych (informatyk, inżynier, matematyk), a także dodatkowych certyfikatów.

2. Inżynier DevOps (DevOps Engineer)

Inżynier DevOps jest osobą, który łączy działania developerów programujących aplikacje i działów rozwoju oraz działów utrzymania administratorów utrzymujących środowiska, w których te aplikacje działają. Dział DevOps ma za zadanie upłynnić komunikację pomiędzy wszystkimi pracownikami działów technicznych w przedsiębiorstwie, odpowiedzialnymi za tworzenie produktu, by wspólnie dostarczać wartości dla klienta. Inżynier DevOps jest odpowiedzialny za budowanie produktu, monitoring od początku jego tworzenia, administrację systemu operacyjnego, konfigurację i utrzymywanie środowisk developerskich.
Wymagania, które powinien spełniać inżynier DevOps to:

 • kodowanie i pisanie skryptów,
 • znajomość narzędzi takich, jak: Git i Jenkins,
 • umiejętność administrowania systemami Linux,
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2),
 • preferowane jest wykształcenie wyższe techniczne drugiego stopnia.

3. Menadżer cyfrowego produktu (Digital Product Manager)

Menadżer produktu odpowiada za nadzór nad rozwojem konkretnego produktu od jego początkowych do końcowych etapów. Łączy wiedzę z trzech obszarów: biznesu, technologii oraz UX. Do głównych obowiązków product managera należą: opieka nad strategią i działaniami związanymi z produktem, zbieranie informacji o potrzebach i wymaganiach użytkowników, współpraca z działem developerskim, definiowanie celów i dążenie do ich osiągnięcia, analiza wydajności produktu.
Wymagania, jakie należy spełniać na tym stanowisku, dotyczą głównie umiejętności miękkich — zdolności pracy w grupie, negocjowania, podejmowania decyzji, dociekliwości i konsekwencji w działaniu. Umiejętności te muszą być wsparte wiedzą z zakresu technologii, umiejętnością analizy i syntezy danych oraz doświadczeniem w zarządzaniu projektami.

4. Specjalista Data Science (Data Scientist)

Osoba pracująca na tym stanowisku łączy w sobie umiejętności programisty — zna języki programowania takie, jak Python, R lub SAS, zna technologie związane ze sztuczną inteligencją, a także zagadnienia machine i deep learning, z umiejętnościami analityka danych — przetwarza informacje w języku zapytań SQL. Data scientist zbiera, przetwarza i analizuje dane statystyczne, opracowuje je i wizualizuje, by wyciągnąć z nich konkretne wnioski. Wymagania związane z tym zawodem dotyczą przede wszystkim rozwiniętych umiejętności matematycznych i statystycznych w celu interpretowania danych. Ponadto data scientist powinien być żądny nowej wiedzy i dociekliwy, kreatywny, komunikatywny i gotowy do pracy w zespole.

5. Inżynier Blockchain (Blockchain Engineer)

Inżynierowie Blockchain specjalizują się w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań cyfrowych dla organizacji. Technologia Blockchain umożliwia udostępnianie informacji przez Internet bez kopiowania. Informacje nie są przechowywane w centralnej lokalizacji. Inżynier Blockchain tworzy zdecentralizowane systemy, które zapewniają bezpieczeństwo transakcji lub innych interakcji, tworzy programy, które minimalizują ryzyko błędu, kradzieży, tworzy infrastruktury dokumentów dla aplikacji organizacji. Osoba na tym stanowisku musi znać architekturę aplikacji, wykorzystujących języki programowania: Python, Go, C++, Java, JavaScript, Soldity.

6. Analityk ds. Bezpieczeństwa informacji (Information security analyst)

Analityk bezpieczeństwa informacji pomaga przedsiębiorstwom chronić wrażliwe i krytyczne dane. Pomaga opracować, wdrażać i zapewniać zgodność zasad w celu ochrony danych firmy przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem. Analityk bezpieczeństwa informacji tworzy plany zapobiegania złośliwemu wykorzystaniu danych, szkoli pracowników z zakresu bezpieczeństwa i monitorowania dostępu do danych, opracowuje plan działania na wypadek awarii, ocenia ryzyko ujawnienia danych, sprawdza, czy systemy bezpieczeństwa działają we właściwy sposób. Analityk bezpieczeństwa informacji powinien posiadać ponadprzeciętne umiejętności techniczne, znajomość technologii systemowej wykorzystywanej w organizacji, a także posiadać umiejętności komunikacyjne i potrafić w jak najłatwiejszy sposób przekazać fachową wiedzę współpracownikom, by potrafili oni chronić wrażliwe dane.

7. Architekt AI (AI Architect)

Specjalista AI buduje, testuje i wdraża modele sztucznej inteligencji oraz zajmuje się utrzymaniem ich infrastruktury, współpracuje z działem Data Science, automatyzuje infrastrukturę opracowaną przez ten zespół na bazie uczenia maszynowego, udoskonala algorytmy machine learning i buduje interfejsy API do tego modelu.
Wymagania stawiane przedstawicielom tego zawodu to:

 • znajomość algorytmów uczenia maszynowego,
 • wiedza z dziedziny matematyki i statystyk,
 • znajomość języków programowania: C, C++, Java.

8. Analityk systemów IT (Systems Analyst)

Analityk IT zajmuje się głównie rozwojem systemów i aplikacji w celu wsparcia celów założonych przez organizację. Praca ta wymaga rozumienia potrzeb i procesów biznesowych, które zachodzą w przedsiębiorstwie oraz znajomości technologii, które mogą te procesy zrealizować czy usprawnić. Analityk definiuje potrzeby, identyfikuje działania i konieczność zmian w systemach IT. Analityk wspiera komunikację pomiędzy programistami i przedstawicielami biznesu, analizuje dane, dokumentuje procesy, ustala priorytety i nadzoruje realizację działań. Analityk powinien być osobą komunikatywną, spostrzegawczą, potrafić wysłuchać potrzeb klientów.

9. Administrator sieci (Network Administrator)

Administrator sieci zajmuje się przede wszystkim budowaniem sieci (lokalnej, rozległej), udoskonala ją oraz nią zarządza. Może komunikować się z użytkownikami danej sieci, instalować nowe oprogramowanie, prowadzić szkolenia z wykorzystania sieci. Monitoruje prace sieci, dba o jej ochronę, np. przed wirusami, archiwizuje dane i tworzy kopie bezpieczeństwa informacji. W związku z tym, że branża IT nieustannie się rozwija, administrator sieci musi stale poszerzać swoje kompetencje, musi potrafić pracować pod presją czasu i być odpornym na stres.

10. Inżynier oprogramowania (Software Engineer)

Inżynier oprogramowania zajmuje się tworzeniem i nadzorowaniem programowania.
Proces tworzenia oprogramowania składa się z kilku etapów. Najpierw należy określić wymagania stawiane przed oprogramowaniem, jakie funkcje powinno ono oferować, w jaki sposób działać. Następnie należy określić architekturę systemu, zaimplementować poszczególne moduły i niezbędne między nimi połączenia, następnie złożyć elementy w całość i rozpocząć testy. Ostatnią fazą jest uruchomienie systemu, eliminacja błędów, obserwacja, analiza i poszukiwanie elementów, które można rozwinąć.
Podstawowa umiejętność programisty to oczywiście znajomość języków programowania. Poza tym osoba zatrudniona w tym charakterze powinna znać język angielski na poziomie komunikatywnym, samodzielnie poszukiwać rozwiązań, potrafić myśleć analitycznie, stale rozwijać własne umiejętności i pozyskiwać nowe, a także umiejętnie się komunikować i pracować w zespole.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *