Intel IT CenterCIO

10 decyzji związanych z wyborem usług cloud computing

Większość firm nie zastanawia się już, czy warto korzystać z rozwiązań chmurowych. Pozostaje jedynie pytanie, kiedy to zrobią. Dlatego warto poznać odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań, które podpowiedzą, jak przygotować właściwą strategię chmurową dla swojej organizacji.

10 decyzji związanych z wyborem usług cloud computing

Model cloud computing daje firmom możliwość znacznie bardziej wydajnego i elastycznego korzystania z zasobów informatycznych. Ten krótki poradnik zawiera praktyczne informacje dla menedżerów IT, którzy planują wdrożenie infrastruktury chmury prywatnej.

1. Co to jest przetwarzanie w chmurze (cloud computing)?

Cloud computing to wirtualne dostarczanie współdzielonych zasobów, które z punktu widzenia użytkownika są dostępne jak usługi. Chmura jest z reguły postrzegana w dwóch kontekstach: infrastrukturze, na jakiej jest zbudowana oraz sposobie, w jaki jest wykorzystywana. Profesjonaliści IT często myślą w kategoria infrastruktury chmurowej (np. publiczna, prywatna, hybrydowa). Natomiast przedstawiciele biznesu koncentrują się raczej na rodzaju usług, jakie są oferowane przez daną chmurę: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) czy Software-as-a-Service (SaaS). Powiązanie ze sobą tych dwóch perspektyw ułatwia opracowanie idealnej strategii chmurowej.

2. Dlaczego moja firma powinna wdrożyć chmurę?

Rozwiązania chmurowe pomagają działom IT w odpowiadaniu na coraz większą presję, aby redukować koszty, szybciej dostarczać żądane zasoby oraz zapewniać bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami. Z tymi wyzwaniami można się skutecznie zmierzyć dzięki wdrożeniu cloud computing. W efekcie poprawia się poziom wykorzystania dostępnych zasobów, usługi są dostarczane na żądanie, a zarządzanie regułami bezpieczeństwa ulega poprawie.

Profesjonaliści IT często myślą w kategoria infrastruktury chmurowej (np. publiczna, prywatna, hybrydowa). Natomiast przedstawiciele biznesu koncentrują się raczej na rodzaju usług, jakie są oferowane przez daną chmurę: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) czy Software-as-a-Service (SaaS). Powiązanie ze sobą tych dwóch perspektyw ułatwia opracowanie idealnej strategii chmurowej.

3. Jakie powinny być pierwsze kroki przy planowaniu strategii chmurowej?

Planowanie należy rozpocząć od przygotowania dokumentu zawierającego następujące elementy:

 • ·      ogólny opis zastosowań biznesowych,
 • ·      zdefiniowane fazy wdrożenia,
 • ·      zidentyfikowane aplikacje, mające działać w chmurze,
 • ·      definicję architektury chmury,
 • ·      założenie dotyczące urządzeń klienckich,
 • ·      plan monitorowania i zarządzania,
 • ·      plan współpracy pomiędzy działem IT a działami biznesowymi.

4. Jak zweryfikować, czy opracowana strategia chmurowa jest kompletna?

Należy udokumentować, w jaki sposób zmiana modelu dostarczania aplikacji – środowisko maszyn wirtualnych zostaje zastąpione środowiskiem chmurowym – wpłynie na istniejące procesy biznesowe. Należy rozważyć kategoryzację aplikacji w zależności od ich różnych potrzeb dotyczących infrastruktury:

 • ·      standardowe – aplikacje biurowe i inne aplikacje niezwiązane z podstawową działalnością organizacji;
 • ·      strategiczne – aplikacje obsługujące kluczowe procesy biznesowe, które tworzą wartość przedsiębiorstwa i umożliwiają odróżnienie się od konkurencji;
 • ·      pilotażowe – Innowacyjne aplikacje, które tworzą nowe możliwości biznesowe.

5. Który model dostarczania chmury jest odpowiedni dla mojej organizacji?

Wybór modelu cloud computing i dopasowanie aplikacji do środowiska powinno być uzależnione od usług, jakich potrzebują użytkownicy końcowi. Aby określić odpowiedni model, należy rozważyć czynniki specyficzne dla danej organizacji oraz jej centrum przetwarzania danych, np. rodzaje aplikacji, zapotrzebowanie, skalowanie, wymagania bezpieczeństwa, oczekiwania odnośnie parametrów SLA.

6. Czy wirtualizacja jest tym samym, co chmura?

To dwie różne rzeczy. Wirtualizacja tworzy warstwę abstrakcji między oprogramowaniem a zasobami obliczeniowymi. Są to najczęściej maszyny wirtualne, które zapewniają również wymaganą łączność sieciową i przestrzeń dyskową. Z kolei chmura determinuje, w jaki sposób te zwirtualizowane zasoby są przydzielane, dostarczane i widoczne dla użytkowników. Chociaż wirtualizacja nie jest wymagana w przypadku chmur działających bezpośrednio na sprzęcie, to wirtualizacja umożliwia znacznie szybsze skalowanie zasobów w sposób, który jest trudny do osiągnięcia w środowiskach nie zwirtualizowanych.

7. W jaki sposób wdrożyć bezpieczną infrastrukturę chmurową?

Należy szukać architektury, która będzie solidnym fundamentem dla systemów bezpieczeństwa, mając na uwadze następujące zalecenia w zakresie bezpieczeństwa:

 • ·      lokalizacji: należy wiedzieć, gdzie dane są przechowywane i w jaki sposób możliwy jest do nich dostęp,
 • ·      komunikacji: należy znać sieci, którymi dane są przesyłane,
 • ·      metod: trzeba wiedzieć, jak dane są przesyłane przez sieć do systemów pamięci masowych.

Wybór modelu cloud computing i dopasowanie aplikacji do środowiska powinno być uzależnione od usług, jakich potrzebują użytkownicy końcowi. Aby określić odpowiedni model, należy rozważyć czynniki specyficzne dla danej organizacji oraz jej centrum przetwarzania danych, np. rodzaje aplikacji, zapotrzebowanie, skalowanie, wymagania bezpieczeństwa, oczekiwania odnośnie parametrów SLA.

8. Jak ocenić bieżący stan środowiska IT i zaplanować strategię chmurową?

Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy aplikacje działają pojedynczo na serwerach czy też firma wdrożyła wirtualizację, aby poprawić wydajność? Oba te rozwiązania działają, ale mogą utrudniać wprowadzanie innowacji i ograniczać skalowalność. Aby wykonać kolejny krok, należy nakreślić własną wizję dostarczania usług, biorąc pod uwagę trzy ograniczenia: poziom dostarczania usług (SLA), budżet i optymalny poziom wykorzystania serwerów.

9. Jak chmura może wpływać na praktyki biznesowe?

Wdrożenie chmury przynosi kilka istotnych zmian. Następuje przejście od ręcznego przydzielania zasobów IT do zautomatyzowania tych procesów. Ma miejsce odejście od statycznych usług w kierunku usług wdrażanych dynamicznie. Można przystąpić do wdrożenia zasad DevOps. Dział IT może działać jako pośrednik dostarczający usługi, który stymuluje działania biznesowe, zamiast jedynie świadczy wsparcie w obszarze technologii.

10. Jakie pojęcia i koncepcje związane z cloud computing należy znać?

Cloud Bursting – aplikacja działająca w chmurze prywatnej czy lokalnym centrum danych, może zostać „dopalona” przez zasoby chmury publicznej w czasie zwiększonego obciążenia.

Network Function Virtualization – polega na wirtualizacji całej klasy funkcji urządzeń sieciowych w wystandaryzowane elementy, które można łączyć w celu budowania usług.

Software-Defined Networking – umożliwia administratorom sieci scentralizowane zarządzanie usługami sieciowymi i automatyzację wielu czynności.

Software-Defined Storage – zdefiniowane programowo, skalowalne systemy pamięci masowych zbudowane na bazie dużej liczby standardowych serwerów x86, umożliwiające, m.in. automatyzację zarządzania danymi.

Software-Defined Infrastructure – umożliwia pełną orkiestrację i abstrakcję środowiska IT, w którym to aplikacje definiują systemy, wykorzystując zgrupowane zasoby, mechanizmy przydzielania zasobów oraz dostarczania usług.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *