Branża ITRynekPolecane tematy

W 2015 jeszcze więcej IT w zastosowaniach konsumenckich

Powszechne wykorzystanie strumieniowo przesyłanych mediów, inteligentne domu i infrastruktura miejska, nowe narzędzia komunikacji i zmiany społeczne wynikające z łatwiejszego dostępu do informacji oraz nowoczesnych mediów – to niektóre z trendów, z którymi jako konsumenci technologii będziemy mieć do czynienia w 2015 roku.

W 2015 jeszcze więcej IT w zastosowaniach konsumenckich

Według autorów badania postępuje globalizacja sposobów wykorzystywania mediów. W nadchodzącym roku szczególnie widoczne ma być to widoczne w odniesieniu do mediów wideo. Prognozowane jest dalsze, dynamiczne upowszechnianie serwisów wideo na żądanie. Zdaniem analityków firmy Ericsson w 2015 roku osób obejrzy wideo w formie strumieniowej niż w typie tradycyjnego przekazu.

Równolegle, jako konsumenci wykazywać mamy wzrost zainteresowania zautomatyzowanymi rozwiązaniami ułatwiającymi codzienne czynności domowe. Konsumenci są też zainteresowani posiadaniem domowych robotów, które wyręczałyby domowników w codziennych pracach. Dwóch na trzech (64%) badanych wierzy, że takie urządzenia upowszechnią się przed 2020 rokiem.

Duża grupa respondentów oczekuje wprowadzenia na rynek urządzeń ubieralnych (ang. Wearable), które pozwalałyby wykorzystać myśli do komunikacji z innymi

Prognozowany jest wzrost powszechności tzw. inteligentnych domów oraz zinformatyzowanej infrastruktury publicznej, która ułatwi mieszkańcom podejmowanie różnego rodzaju decyzji. Zdaniem ankietowanych usługi takie jak: mapy ruchu ulicznego i zużycia energii, czy rozwiązania pozwalające analizować czystość wody będą powszechnie wykorzystywane jeszcze przed upływem pięciu kolejnych lat. Nowe rozwiązania mobilne i usługi wykorzystujące model cloud computing maja również pomagać w utrzymaniu dobrego zdrowia.

Zdecydowana większość ankietowanych wierzy, że smartfon jeszcze przed upływem pięciu lat zastąpi klasyczny portfel

Analitycy firmy Ericsson spodziewają się też, że w 2015 roku na rynku pojawią się nowe narzędzia komunikacyjne. W dłuższej perspektywie, duża grupa respondentów oczekuje wprowadzenia na rynek urządzeń ubieralnych (ang. Wearable), które pozwalałyby wykorzystać myśli do komunikacji z innymi. Co więcej, konsumenci oczekują, że takie rozwiązania będą dostępne masowo jeszcze przed 2020 rokiem.

Dostępne za pośrednictwem Internetu możliwości komunikacji mają też sprzyjać rozwojowi gospodarki opartej na idei dzielenia się. Według analiz firmy Ericsson aż połowa użytkowników smartfonów jest otwarta na pomysł wynajmowania pokoi, urządzeń domowych, czy sprzętu rekreacyjnego.

Połowa uczestników badania jest zdania, że współczesne dzieci dorastając staną się konsumentami oczekującymi, że wszystkie fizyczne przedmioty będą wzajemnie skomunikowane

Nasilać mają się oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa danych – zwłaszcza danych osobowych. Niemal połowa (47%) użytkowników nowoczesnych telefonów komórkowych oczekuje możliwości dokonywania płatności internetowych bez konieczności udostępniania jakichkolwiek danych osobowych. Nieco większa grupa (56%) chciałoby wprowadzenia powszechnego szyfrowania komunikacji za pośrednictwem kanałów internetowych. Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 80% wierzy, że smartfon jeszcze przed upływem pięciu lat zastąpi klasyczny portfel „Skumulowany efekt wejścia smartfonów w społeczny mainstream jest zdumiewający. Jako konsumenci, wielokrotnie próbujemy nowych aplikacji, ale przywiązujemy się głównie do tych, które poprawiają, wzbogacają, a niekiedy przedłużają nasze życie” – podkreśla Michael Björn, kierownik działu badawczego Ericsson ConsumerLab. Według niego upowszechnienie zróżnicowanych funkcjonalnie aplikacji mobilnych postępuje na tyle szybko, że coraz trudnej jest dostrzec zmiany zachowań społeczeństwa.

Zestawienie jest wynikiem globalnego programu badawczego, w którym wzięli udział użytkownicy smartfonów w wieku od 15 do 69 lat pochodzący z 10 istotnych ośrodków miejskich. Według autorów analizy grupa badawcza reprezentuje poglądy 85 mln osób regularnie korzystających z Internetu. Jeśli wierzyć wynikom badania Ericsson ConsumerLab postępować ma też upowszechnienie rozwiązań tworzących tzw. Internet Rzeczy. Niemal połowa (46%) uczestników badania jest zdania, że współczesne dzieci dorastając staną się konsumentami oczekującymi, że wszystkie fizyczne przedmioty będą wzajemnie skomunikowane.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *