CDOCIO

3 istotne trendy na drodze do cyfryzacji biznesu

Rozwiązania open source, technologie typu Digital eXperience Platform oraz model chmury obliczeniowej mają odgrywać szczególną rolę dla powodzenia wielu projektów cyfrowej transformacji biznesu. Takie wnioski płyną z prognoz firmy Liferay.

3 istotne trendy na drodze do cyfryzacji biznesu

Autorzy prognozy zastrzegają jednocześnie, że wymienione trendy – choć aktualnie najważniejsze – nie charakteryzują w pełni zmian następujących w obszarze technologii dla biznesu. W szczególności dotyczy to rynków o dużej dynamice rozwoju, jak rynek polski.

1. Oprogramowanie Open Source

Eksperci Liferay zauważają, że popularność rozwiązań open source dynamicznie rośnie m.in. ze względu na swobodę w modyfikowaniu kodu źródłowego, możliwości udostępniania go innym osobom bez potrzeby zakupu licencji oraz wsparciu społeczności zgromadzonej wokół konkretnego rozwiązania. Oznacza to, że umiejętne wykorzystanie rozwiązań open source może pozwolić na podniesienie dynamiki rozwoju firmowych środowisk aplikacyjnych i zniesienie wielu ograniczeń typowych dla rozwiązań o zamkniętym kodzie.

2. Rozwiązania Digital eXperience Platform

Tym, co wyróżnia platformy typu Digital eXperience Platform od tradycyjnych systemów zarządzania treścią (Content Management System, CMS) jest to, że strony internetowe i aplikacje mobilne tworzone na platformach DXP zapewniają całościowe wsparcie dla wielu sposobów interakcji z użytkownikami w sposób pozwalający maksymalizować pozytywne doświadczenia, co ma duże znaczenie w kontekście postępującej cyfryzacji procesów związanych m.in. ze sprzedażą czy obsługą klienta. Kluczowe znaczenie ma tu m.in. możliwość dopasowania wyświetlanej treści do indywidualnych oczekiwań oraz ich dostarczania w sposób zoptymalizowany pod kątem wybranego przez użytkownika kanału. Co ważne, platformy DXP zyskują stopniowo popularność m.in. wśród globalnych dostawców produktów i usług konsumenckich. Przykładowo, na platformie DXP firmy Liferay działa ponad 53 tys. stron internetowych. Z rozwiązania korzystają firmy, takie jak: Santander, Raiffeisen, Volkswagen, Bosch, Airbus, czy Orange.

3. Chmura obliczeniowa

Analitycy Liferay prognozują, że model cloud computing będzie centralnym systemem umożliwiającym transformację cyfrową biznesu, bowiem już teraz obserwujemy wzrost zainteresowania tego typu usługami, a do 2027 roku inwestycje w chmurę zwiększą się o prawie 20 procent. Zdaniem ekspertów, jest to pochodna faktu, że model chmury obliczeniowej pozwala przenieść odpowiedzialność za zarządzanie oprogramowaniem na dostawcę, po stronie którego leży zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, bezpieczeństwa i pełnej obsługi. W praktyce może to oznaczać m.in. odciążenie lokalnego zespołu oraz podniesienie zdolności do zaabsorbowania nowych rozwiązań i realizacji projektów transformacyjnych.

Co ciekawe, przedstawiciele Liferay zapewniają, że Polska będzie odgrywała szczególną rolę w kontekście strategicznych planów rozwoju firmy. „W ciągu kilku najbliższych lat Polska będzie dla Liferay rynkiem numer jeden. Widzimy tu ogromny potencjał i możliwości. Skupiamy się na poszerzeniu grona partnerów, ich edukacji i szkoleniu. Rozwijamy naszą platformę open source, rozwiązania w chmurze oraz jak najlepsze zarządzanie doświadczeniami użytkowników. Dwanaście lat doświadczenia jest solidnym fundamentem, na którym się opieramy, aby wspierać transformację cyfrową firm. Z tego jesteśmy dumni” – podkreśla Zsolt Balogh, dyrektor generalny firmy Liferay.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *