CIOPolecane tematy

4 sposoby na efektywne wykorzystanie autonomicznej bazy danych Oracle

Automatyzacja operacji związanych z utrzymaniem, konfiguracją, strojeniem, a także zapewnieniem bezpieczeństwa baz danych stanowi – zdaniem przedstawicieli Oracle – ogromne ułatwienie dla firmowego zespołu specjalistów IT. Potencjał autonomicznej platformy bazodanowej Oracle wykracza jednak poza obszar techniczny, jej wykorzystanie otwiera bowiem nowe możliwości istotne dla użytkowników IT, w tym także deweloperów. Prezentujemy 4 dobre praktyki pozwalające wykorzystać potencjał platformy Oracle Autonomous Database.

4 sposoby na efektywne wykorzystanie autonomicznej bazy danych Oracle

Platforma Oracle Autonomous Database jest dostępna w ofercia Oracle od 2018 roku. Na jej funkcjonalność składają się m.in. mechanizmy pozwalające zautomatyzować m.in. procesy wdrażania, strojenia, zabezpieczenia, a także aktualizacji środowiska baz danych. Wykonywanie tego typu, dotąd prowadzonych w sposób ręczny, operacji administracyjnych bez zaangażowania specjalistów IT – lub przy znacznie zmniejszonych nakładach pracy po ich stronie – otwiera szereg nowych możliwości zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i dla zespołu specjalistów ds. IT. W jaki sposób najlepiej wykorzystać potencjał autonomicznej bazy danych Oracle? Wskazówki oparte na doświadczeniach, które zebrał Erik Benner, wiceprezes ds. transformacji biznesu w firmie doradczej Mythics, omawiamy poniżej.

1. Wybierz określone zastosowanie platformy Oracle Autonomous Database

Oracle Autonomous Database, wykorzystuje silnik bazodanowy Oracle Database 19c uruchomiony na platformie sprzętowo-aplikacyjnej Oracle Exadata i uzupełniony o rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz algorytmy uczenia maszynowego na potrzeby autonomicznego realizowania operacji administracyjnych. Co jednak ważne, na platformie Oracle Autonomous Database możliwe jest uruchomienie jednej z dwóch prekonfigurowanych wersji środowiska bazodanowego: Oracle Autonomous Data Warehouse – przeznaczonego przede wszystkim do jednoczesnej analizy ogromnych ilości danych oraz Oracle Autonomous Transaction Processing, zoptymalizowanego pod kątem do przetwarzania obciążeń transakcyjnych i mieszanych.

Chęć wykorzystania możliwości Oracle Autonomous Database w jak najszerszym stopniu wymaga dokonania wyboru wersji konfiguracyjnej jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego wdrożenia. Decyzja ta powinna być przemyślana. „Jeśli przenosisz mnóstwo danych do pojedynczej lokalizacji w celu przeprowadzania analiz, wybierz Autonomous Data Warehouse. Jeśli natomiat nie jesteś pewien, jakie będą Twoje potrzeby, wybierz Autonomous Transaction Processing” – mówi Erik Benner. Jego zdaniem konfiguracja dostosowana do obciążeń mieszanych i transakcyjnych zapewnia szersze możliwości konfiguracyjne. Wspiera także mechanizmy automatycznego indeksowania. Jednocześnie, mimo że usługa Autonomous Transaction Processing nie została zoptymalizowana pod kątem uruchamiania hurtowni danych tak jak Autonomous Data Warehouse, to z powodzeniem wspiera m.in. funkcjonalność komórek pamięci masowej w Exadata, co przekłada się na – niezbędną w środowiskach hurtowni danych – wysoką wydajność obsługi zapytań bazodanowych.

2. Wykorzystaj możliwości Oracle Autonomous Database do tworzenia nowych aplikacji

Możliwość zautomatyzowania wielu, typowych operacji administracyjnych związanych z uruchamianiem i utrzymaniem baz danych stanowi ogromne ułatwienie dla zespołu IT. Automatyzacja otwiera tu jednak drogę do szeregu optymalizacji i uproszczeń mających duże znaczenie także z perspektywy użytkowników końcowych. Świetnym przykładem jest tu obszar tworzenia nowych aplikacji na potrzeby użytkowników biznesowych. „Jeśli teraz tworzyłbym nową aplikację i chciałbym mieć ekonomiczną bazę danych, którą można skalować w chmurze, wybrałbym Autonomous Database, ponieważ zamiast zatrudniać trzech administratorów bazy danych do mojego projektu, potrzebowałbym tylko jednego” – podkreśla Erik Benner. „Potrzebuję administratora, który jest administratorem aplikacji, umie napisać dobry SQL, potrafi pracować z programistami i potrafi ustrukturyzować dane w relacyjnej bazie danych, a także kogoś, kto potrafi przenosić dane do i z tej bazy danych oraz określi, jaki sposób będzie najlepszy dla naszego budżetu i naszych potrzeb” – tłumaczy. Ekspert firmy Mythics twierdzi ponadto, że możliwa za sprawą platformy Oracle Autonomous Database zmiana roli administratorów jest bardziej wartościowa i widoczna dla tzw. biznesu.

3. Zoptymalizuj koszty dzięki przemyślanej strategii skalowania

Wbudowane w platformę Oracle Autonomous Database mechanizmy przekładają się też na realne oszczędności finansowe w zakresie kosztów całkowitych kosztów środowisk bazodanowych. Szczególnie istotna okazuje się tu m.in. możliwość swobodnego skalowania platformy baz danych podczas pracy. “Jeśli zarządzasz środowiskiem produkcyjnym hurtowni danych i przetwarzasz tylko jedno lub dwa duże obciążenia analityczne na miesiąc, możesz przez cały miesiąc używać dwóch procesorów, a kiedy generujesz ogromne raporty, zwiększyć ich liczbę do 18 czy dowolnej potrzebnej liczby oraz korzystać z całego tego paralelizmu i sprawnie przeprowadzać analizy — a potem spokojnie wrócić do dwóch procesorów. Zapewnia to ogromne oszczędności i wydajność” – mówi Erik Benner. Inny przykład dotyczy utrzymania środowisk programistycznych i testowych. “Jeśli potrzebuję środowiska programistyczno-testowego wyłącznie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00, mogę po prostu wyłączyć bazę Autonomous Database podczas weekendu i nie płacić za nią przez te wszystkie godziny, kiedy jej nie używam” – podkreśla ekspert.

4. Zadbaj o priorytet dostępu do zasobów

Efektywne wykorzystanie możliwości autonomicznego środowiska bazodanowego Oracle wymaga jednak m.in. zmiany w podejściu do przydzielania uprawnień i priorytetów w zakresie wykorzystania zasobów. “Miałem do czynienia z sytuacjami, w których użytkownik miał beznadziejną wydajność, podczas gdy teoretycznie powinien mieć bardzo wysoką” – mówi Erik Benner. Według niego problemem często okazuje się przydzielenie wszystkim użytkownikom bazy danych najniższego priorytetu w zakresie wykorzystania zasobów IT.

O ile w przypadku klasycznych baz danych, to administrator powinien znać potrzeby konkretnych użytkowników i przydzielać im zasoby, tak aby zapewnić oczekiwaną wydajność przetwarzania, tak w środowisku Oracle Autonomous Database tego typu proces jest realizowany automatycznie. Z kolei możliwość dysponowania zasobami Oracle Autonomous Database bezpośrednio przez użytkowników – w ramach wyznaczonej w firmie polityki – oznacza, że najczęściej, chcąc ograniczyć koszty, decydują się oni na najtańszą opcję subskrypcji. Tu niezbędne jest najczęściej zaangażowanie administratora, który znając faktyczne oczekiwania biznesowe, tam gdzie okaże się to niezbędne, będzie w stanie przypisać użytkownikom wyższy poziom usługi – właściwy do sprawnego wykonania określonych procesów przetwarzania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *