CDOPolecane tematy

5 najważniejszych trendów w cyfrowej transformacji biznesu

Choć branża technologiczna zaczęła wywierać istotny wpływ na świat biznesu ponad dekadę temu, tak rok 2020 okazał się być swoistym kamieniem milowym na drodze do cyfrowej transformacji. Wiele przedsiębiorstw przygotowujących swoje plany wdrożenia technologii cyfrowych wskazywało właśnie ubiegły rok jako datę docelową. W planach tych zawarto wiele doniosłych celów – wyposażenie pracowników w urządzenia sieciowe, modernizację lub likwidację centrów danych, a także postępy we wdrażaniu nowych technologii takich jak: AI, IoT czy Blockchain. Poniżej prezentujemy najważniejsze trendy technologiczne, które będą obowiązywać w nadchodzącej dekadzie.

5 najważniejszych trendów w cyfrowej transformacji biznesu

Najważniejsze informacje

  • Według badania EY, 44% spółek kapitałowych deklaruje, że plany dotyczące wdrażania cyfrowej transformacji wyglądają pomyślnie, a sama transformacja staje się nieodłączną częścią wszystkich aspektów ich działalności.
  • Nawet 60% korporacji wskazuje, że rozwiązania chmurowe stanowiły największy odsetek ich inwestycji w technologie, a 53% przyznaje, że prawdopodobnie w ciągu kolejnych dwóch lat żadna inna technologia nie osiągnie takiego rezultatu.
  • Tylko 4% spółek ma zaawansowane kompetencje w zakresie analizy danych.
  • Poprawa w obszarze Customer Experience zwiększa zaangażowanie klienta, co - przez przedstawicieli korporacyjnych pionów informatycznych – wskazywane jest jako priorytet (tak uważa 40% respondentów).
  • Nawet 59% ankietowanych spółek oznajmia, że w całej branży brakuje osób posiadających kompetencje, które pomogłyby przyspieszyć proces transformacji cyfrowej.
  • Dla 68% organizacji współpraca z partnerami jest jedynym sposobem na odniesienie sukcesu.
  • 38% spółek sygnalizuje, że poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczanie działalności są dla nich najważniejsze. Oceniają to na równi z wdrażaniem innowacji (39%) oraz poprawianiem doświadczeń klienta (40%).

Chcąc dowiedzieć się na jakim etapie transformacji znajdują się organizacje oraz jakie wyznaczyły sobie cele na przyszłość, przedstawiciele firmy doradczej EY, przeprowadzili badanie dotyczące zmian modelów biznesowych wdrażanych w oparciu o technologię. W ramach analizy przepytali kadrę kierowniczą wyższego szczebla 500 spółek i 70 startupów, reprezentujących różne kraje oraz sektory gospodarki.

Z przeprowadzonych rozmów wynika, że przedsiębiorstwa czynią wyraźne postępy na drodze do pełnej cyfrowej transformacji. Według badania blisko połowa (44%) spółek kapitałowych deklaruje, że plany tego dotyczące wdrażane są pomyślnie, a sama transformacja cyfrowa powoli staje się nieodłączną częścią wszystkich aspektów ich działalności. Kolejne 4% podmiotów z tej grupy twierdzi, że jest na jeszcze bardziej zaawansowanym poziomie, a zmiany zostały już w pełni wdrożone i zoptymalizowane w ramach całej organizacji. Z kolei dwie trzecie (66%) spółek kapitałowych spodziewa się poczynić w tym zakresie duże postępy w ciągu kolejnych dwóch lat, a 17% oczekuje, że zmiany transformacyjne będą w pełni ugruntowane. Świadczy to o szybkim tempie ich wprowadzania.

„To dobre wieści, ale wciąż pozostało jeszcze wiele do zrobienia zanim zmiany zagoszczą na dobre we wszystkich organizacjach. Co więcej, transformacja stanowi ciągły proces, który – z definicji – nigdy nie zostanie ukończony. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będą musiały stale dostosowywać swoje programy do zmieniających się oczekiwań klientów” – uważa Jim Little, EY Global Microsoft Alliance Lead and EY Americas Technology Strategy Lead. „Dlatego warto zastanowić się, co dokładnie udało się nam osiągnąć w organizacji, na jakim etapie zmian jesteśmy i jakie mamy plany na przyszłość” – dodaje.

Pięć głównych trendów na kolejną dekadę innowacji

1. Chmura podstawą cyfrowej transformacji

Jeszcze w 2010 roku chmura była dla biznesu wielkim eksperymentem technologicznym. Obecnie można już śmiało stwierdzić, że narzędzia oparte na chmurze stały się częścią biznesu, a organizacje coraz chętniej po nie sięgają. Według badań EY, 60% korporacji deklaruje, że rozwiązania chmurowe stanowiły największy odsetek ich inwestycji w technologie. Z kolei 53% respondentów przyznaje, że prawdopodobnie w ciągu kolejnych dwóch lat żadna inna technologia nie osiągnie takiego rezultatu. Chmura nie jest już więc rewolucyjnym eksperymentem, a podstawowym narzędziem biznesu, które przekłada się na lepsze wskaźniki ekonomiczne oraz większą innowacyjność i szybkość działania.

Historię rozwoju technologii chmurowych dobrze pokazują dane dotyczące startupów. W ciągu ostatnich dwóch lat największy odsetek inwestycji wśród nich stanowiły wydatki na automatyzację procesów (Intelligent Process Automation – IPA). Miało to miejsce w ponad połowie badanych przypadków. Chmura znalazła się dopiero na drugim miejscu (47%). Dowodzi to tego, że – choć jest ona dla startupów ważna – postrzega się ją jako warunek konieczny do wdrażania innych, bardziej innowacyjnych technologii, takich jak IPA. Autorzy badania spodziewają się, że nastawienie takie stanie się w nadchodzących latach powszechne we wszystkich przedsiębiorstwach. W kolejnej dekadzie można więc oczekiwać, że wszystkie innowacje technologiczne będą w jakimś stopniu opierać się na chmurze – co zapewni jej trwałe miejsce w historii jako fundamentu cyfrowego świata.

2. Przedsiębiorstwa powinny skupić się na danych

Jeżeli chmura stanowi fundament dzisiejszych organizacji, to dane są jej “cegiełkami”. Technologie chmurowe w ciągu ostatniej dekady były podstawą do rozwoju najważniejszych innowacji, takich jak choćby IoT, który pozwala wykorzystywać podłączone do chmury czujniki do zbierania danych praktycznie wszędzie – od platform wiertniczych na środku oceanu po lodówki w naszych domach. Coraz większy napływ danych powoduje, że już dzisiaj największym wyzwaniem staje się znalezienie sensu w morzu zalewających nas informacji. Według badania EY, tylko 4% spółek ma zaawansowane kompetencje w zakresie analizy danych.

Można się spodziewać, że odsetek takich firm w kolejnej dekadzie będzie wzrastał, a umiejętność pozyskiwania i sensownego wykorzystywania informacji stanie się podstawą sukcesu w biznesie, uważają twórcy raportu. Już dziś przedsiębiorstwa korzystają z danych do opracowywania modeli symulacyjnych. Dzięki temu mogą analizować zachowania ludzi lub maszyn w celu przewidywania ich przyszłych zachowań.

3. Konieczność budowanie pozytywnych doświadczeń klienta

Przedsiębiorstwa mają obecnie coraz lepszy wgląd w preferencje klientów, którzy udostępniają im coraz więcej danych o sobie. Inteligentni gracze biznesowi wykorzystują je, by jeszcze precyzyjniej kształtować preferencje klienta na podstawie jego dotychczasowych oczekiwań. Poprawa w obszarze Customer Experience zwiększa z kolei jego zaangażowanie, co – przez przedstawicieli korporacyjnych pionów informatycznych – wskazywane jest jako priorytet (tak uważa 40% respondentów), jak czytamy w raporcie. Koncentracja na obszarze Customer Experience jest więc kolejnym ważnym trendem, który będzie wzrastał w najbliższych latach, wskazują autorzy badania. Rosnąca liczba danych to oczywiście także większa odpowiedzialność, zapewne dlatego przedsiębiorstwa będą musiały przeanalizować wszystkie zagadnienia z tym związane w tym szczególnie kwestie etyki oraz zarządzania.

Nastawienie organizacji na czerpanie z doświadczenia może koncentrować się zarówno na przyzwyczajeniach klienta (Customer Experience) jak i na doświadczeniach pracownika (Employee Experience). Istotne dla obu tych obszarów jest zorientowanie na konkretną osobę. Projektowanie oczekiwań wymaga personalizacji pod kątem konkretnych ludzi lub typów klientów na podstawie ich doświadczeń, zwracają uwagę twórcy badania. Obecnie, a także w przyszłości, przedsiębiorstwa mogą wykorzystać technologię, aby się wyróżnić. Zapewniając w ten sposób unikatowe doświadczenia oraz wzmacniając pozytywne postrzeganie marki i jej wyróżniające się cechy na rynku. Dobrym przykładem może być choćby McDonald’s, który nabył niedawno specjalistyczną spółkę Dynamic Yield, która zajmuje się technologiami z zakresu personalizacji i logiki decyzyjnej.

„Wzmocnienie „customer experience” jest dzisiaj zdecydowanie jednym z najważniejszych celów organizacji. Przedsiębiorstwa starają się myśleć na ten temat przez pryzmat doświadczeń klienta i tak chcą wykorzystywać technologie cyfrowe, aby dopasować się do jego potrzeb. Najważniejszym elementem tego podejścia jest postawienie w centrum uwagi procesu projektowania oczekiwań na bazie osobistego ludzkiego doświadczenia. Dawniej chodziło tylko o jak najlepsze wdrażanie gotowych rozwiązań. Obecnie o kreowanie doświadczeń związanych z marką, z której – jako przedsiębiorstwo – chcemy być znani” – tłumaczy Jim Little.

4. Ekosystemy i partnerzy jako wsparcie rozwoju kompetencji

Jak wynika z badania, nawet 59% ankietowanych spółek deklaruje, że w całej branży brakuje osób posiadających kompetencje, które pomogłyby przyspieszyć proces transformacji cyfrowej. Dla organizacji jest to poważny problem, bo ich pracownicy muszą najpierw sami nauczyć się korzystać z technologii cyfrowych, zanim będą mogli pomóc klientom osiągnąć to samo. Przedsiębiorstwa biorą pod uwagę szereg możliwości rozwiązania tego problemu m.in. poprzez: tworzenie nowych zachęt, pozyskiwanie specjalistycznych spółek czy wprowadzanie nowych, obowiązkowych programów szkoleniowych.

Jednym ze sposobów, aby ominąć brak osób z odpowiednimi kompetencjami jest nawiązywanie partnerstw, które pozwalają wykorzystać zasoby partnerów, wskazują twórcy raportu. Co prawda partnerstwo strategiczne zawsze było dobrym rozwiązaniem, ale w dobie cyfrowej transformacji szczególnie zyskało na znaczeniu. Badania wskazują, że dla 68% spółek współpraca z partnerami jest jedynym sposobem na odniesienie sukcesu. Pozwala to nie tylko pozyskać brakujące kompetencje, ale często przyspiesza wprowadzanie nowych produktów na rynek. W dodatku wykorzystywanie mocnych stron partnerów umożliwia wzmocnienie percepcji wśród klientów, uważają eksperci.

5. Bezpieczeństwo i ochrona danych to priorytet

Ilość danych rośnie bardzo szybko, a wraz z nią – złożoność zagrożeń. Im więcej informacji do ochrony, tym więcej możliwości do nadużyć. Organizacje mają coraz więcej do stracenia, zwłaszcza w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych przepisów. Niestety, na większość problemów związanych z cyberbezpieczeństwem nie ma prostego rozwiązania. Dynamiczne tempo rozwoju technologii oznacza, że nowe zagrożenia rozwijają się tak samo szybko, a co za tym idzie proces zapewniania bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie nigdy się nie skończy, podkreślają specjaliści EY.

Nie jest zatem zaskoczeniem, że ochrona informacji to dla wielu uczestników rynku sprawa priorytetowa. Według badania 38% spółek deklaruje, że poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczanie działalności są dla nich najważniejsze. Oceniają to na równi z wdrażaniem innowacji (39%) oraz poprawianiem doświadczeń klienta (40%). Nacisk na bezpieczeństwo jest dla przedsiębiorstwa istotny, jeżeli chce ono chronić swoje zasoby. Same inwestycje w stosowne technologie to jednak nie wszystko. Tak samo ważne jest kształtowanie kultury zorientowanej na bezpieczeństwo – tylko w ten sposób da się wykorzystywać procesy wewnętrzne w odpowiedni sposób, uważają twórcy raportu.

Przedsiębiorstwa dążą do poprawy bezpieczeństwa poprzez opracowanie rzetelnych procedur zarządzania nowymi technologiami. Tylko 8% spółek oceniło nowe rozwiązania jako „dobrze ugruntowane i aktywne”, a jedna trzecia (33%) zadeklarowała, że są one „weryfikowalne w ramach ich modelu zarządzania”, czytamy w badaniu. W perspektywie kolejnej dekady można więc oczekiwać, że przedsiębiorstwa będą wzmacniać swoje piony odpowiedzialne za wschodzące technologie – podsumowują eksperci EY.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *