BiznesCDOPolecane tematy

7 elementów niezbędnych, aby wykorzystać technologię do zmian biznesu

Aby technologia faktycznie stała się motorem zmian biznesowych niezbędne jest jednoczesne spełnienie siedmiu kluczowych warunków kulturowo-organizacyjnych – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego na zlecenie Oracle. Wśród elementów warunkujących możliwość wykorzystania potencjału transformacyjnego nowych technologii znalazły się m.in. elastyczność rozwiązań IT, jasna wizja środowiska cyfrowego i zdolność do podejmowania decyzji w oparciu o dane.

7 elementów niezbędnych, aby wykorzystać technologię do zmian biznesu

Z przeprowadzonych analiz wynika, że umiejętne połączenie możliwości nowych technologii, kultury organizacyjnej i wizji rozwoju działalności zwiększa efektywność biznesową. Potrzeba jednak siedmiu kluczowych elementów, niezbędnych do tego, aby w skuteczny sposób wykorzystać możliwości płynące z wdrożenia nowych technologii w celu cyfrowej transformacji działalności biznesowej. Wspomniane czynniki to:
• podejmowanie decyzji w oparciu o dane,
• elastyczność i otwartość na zmiany,
• kultura przedsiębiorczości,
• wspólna wizja środowiska cyfrowego,
• myślenie krytyczne i zadawanie pytań,
• kultura uczenia się,
• otwarta komunikacja i współpraca.

Tymczasem, jak pokazuje badanie, wiele przedsiębiorstw inwestuje we właściwe technologie, brakuje im jednak kultury, umiejętności lub zachowań niezbędnych do osiągnięcia pełni oczekiwanych lub możliwych korzyści biznesowych. Analizy przeprowadzone w ramach współpracy Oracle i uczelni WHU – Otto Beisheim School of Management pokazują ponadto, że: efektywność biznesowa rośnie o dwie trzecie, gdy wdrożeniu technologii towarzyszą wspierająca ją kultura i długoterminowa wizja środowiska cyfrowego. Jednocześnie, wzrost efektywności biznesowej sięga średnio jedynie 20 proc. jeśli zmianom technologicznym nie towarzyszy siedem kluczowych czynników kulturowo-organizacyjnych. “Zbyt wiele przedsiębiorstw wdraża technologie, lecz nie integruje ich właściwie w swoje struktury. Pracownicy wciąż obawiają się rywalizacji o pracę z maszynami, podczas gdy tak naprawdę dla rozwoju przedsiębiorstwa potrzebna jest współpraca ludzi i maszyn. Przy wdrożeniu każdej technologii niezbędna jest zarówno zmiana kulturowa, jak i podniesienie kwalifikacji pracowników, aby mogli oni pracować z maszynami i technologią. To właśnie te umiejętności cyfrowe składają się na siedem elementów niezbędnych do wydobycia prawdziwych korzyści z każdej technologii i przemiany w elastyczne przedsiębiorstwo” – mówi Joachim Skura, dyrektor ds. strategii w dziale aplikacji HCM w firmie Oracle. Według niego przeprowadzone badanie pokazuje, że to działy kadr mają największą szansę na przeprowadzenie, opartej na nowych technologiach transformacji sposobu działania organizacji, co umożliwi osiągnięcie szeregu korzyści biznesowych m.in. w zakresie wydajności pracy.

Jednocześnie, jak pokazują badania, umiejętne łączenie zmian technologicznych, organizacyjnych i kulturowych prowadzi do znaczących korzyści m.in. w zakresie zwinności przedsiębiorstw w zakresie dostosowywania się do zmian rynkowych oraz budowania przewagi nad konkurencją. “Umiejętność dostosowywania się i prężność działania są dla firm niezwykle ważne, jeśli chcą wyprzedzić konkurencję i mieć najlepsze oferty na rynku. Tempo zmian nigdy nie było dla przedsiębiorstw ważniejsze niż w obecnej sytuacji. Umiejętność dostosowywania się oznacza lepsze wsparcie dla klientów i jest niezbędna do zaspokajania ich potrzeb. Jest to też jednak ważny element w każdym przedsiębiorstwie, które chce przyciągać i zatrzymywać pracowników dysponujących umiejętnościami pozwalającymi rozwijać firmę. Przedsiębiorstwa nieprzygotowane na niesłabnące tempo zmian nie będą po prostu w stanie rywalizować o wykwalifikowanych pracowników na współczesnym rynku cyfrowym” – podkreśla Wilhelm Frost z Wydziału Organizacji Przemysłu i Mikroekonomii na uczelni WHU – Otto Beisheim School of Management, jeden z autorów badania.

Przeprowadzone badanie wykazało również, że jedna trzecia szefów przedsiębiorstw z całego świata uważa, że ich firmy nie działają obecnie w sposób ukierunkowany na przyciąganie utalentowanych pracowników lub rywalizowanie o nich. Na rynkach takich jak Indie, Brazylia i Chile odsetek ten wzrasta do ponad połowy ankietowanych.

Badanie dotyczące elastyczności przedsiębiorstw przeprowadzono w sierpniu 2018 roku. Wzięli w nim udział przedstawiciele firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników z 23 krajów.

Pełne podsumowanie badania jest dostępne na stronach internetowych Oracle.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *