InfrastrukturaRynekPolecane tematy

9 trendów i wyzwań dla branży centrów danych

Infrastruktura cyfrowa ma obecnie kluczowe znaczenie dla globalnej gospodarki i rozwoju społecznego. A jednym z najważniejszych jej komponentów są centra danych. Jakie są najważniejsze trendy i wyzwania, które mogą mieć wpływ na ten sektor w najbliższych latach? 

9 trendów i wyzwań dla branży centrów danych

1. Ograniczenia rynkowe

Po wielu latach szybkiej ekspansji, okoliczności dla tworzenia nowych centrów danych są obecnie dość trudne. Nie jest bowiem łatwo o dobrą lokalizację – popyt na nieruchomości przewyższa podaż. Rosną także ceny budowy takich obiektów, choćby ze względu na wysokie ceny materiałów budowlanych. Wyzwaniem jest również brak doświadczonych specjalistów do budowy data center. Dodatkowo, ze względu na obawy geopolityczne, ograniczono dostawy energii na kluczowych rynkach. Wyzwaniem będzie również przystosowanie obecnej infrastruktury IT oraz istniejących już obiektów data center do nowych regulacji klimatycznych.

2. Hiperskalowe centra danych zdominują rynek

Mowa o ogromnych centrach danych, których celem jest ułatwienie szybkiej i płynnej instalacji znacznej liczby serwerów. Zazwyczaj większe i bardziej zaawansowane niż konwencjonalne centra danych, spełniają one wymagania gigantów technologicznych i innych firm, które tworzą i analizują ogromne ilości danych. Ze względu na złożoność i rozmiar obciążeń, centra danych w chmurze wymagają wyższego stopnia automatyzacji niż tradycyjne centra danych. Te hiperskalowe, z modułową architekturą i modułowymi komponentami, umożliwiają szybszą instalację, rozbudowę oraz dostosowanie. Na rynku hiperskalowych centrów danych dominują obecnie takie firmy jak Amazon, Microsoft, Alphabet, Alibaba i Meta, które dalej mają się rozwijać, pomimo ogólnego załamania gospodarczego.

3. Nowa infrastruktura wspierająca erę ChatGPT

Sztuczna inteligencja (AI) z uczeniem maszynowym (ML) wymagają stworzenia zupełnie nowej infrastruktury centrum danych. Technologie te mogą bowiem wymagać trzykrotnie większej gęstości mocy niż konwencjonalne przetwarzanie danych. Wiąże się to również z koniecznością zastosowania zaawansowanych systemów chłodzenia w celu dostosowania się do wyższej wydajności. Intensywny charakter obliczeń AI i ML może również prowadzić do znacznego rozproszenia zasobów obliczeniowych, pamięci i pamięci masowej na dużą liczbę komputerów w klastrze obliczeniowym. Tym samym klaster będzie również wymagał nowego okablowania sieciowego i przełączników.

4. Przygotowanie planu zrównoważonego rozwoju 

Centra danych, które są jednymi z najbardziej energochłonnych istniejących struktur, podlegają wzmożonej kontroli, ponieważ na całym świecie organy samorządowe i rządowe wyznaczają cele w zakresie emisji dwutlenku węgla do końca tej dekady. Przykładowo, w Irlandii, gdzie centra danych zużywają ponad 10% krajowej energii elektrycznej, de facto zakazano już budowy nowych centrów danych. Obecnie odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, są dobrą opcją wyłącznie dla mniejszych centrów danych. Z kolei zapotrzebowanie energetyczne hiperskalowych centrów danych może być tak ogromne, że wymagałoby budowy wielkich farm słonecznych.

5. Automatyzacja procesów

Wiele czynności wykonywanych w centrum danych jest monotonnych i powtarzalnych. Problematyczne jest natomiast to, że ilość danych, którymi musi zarządzać dany obiekt, stale rośnie. Aby temu przeciwdziałać, firmy z sektora data center, będą musiały coraz częściej sięgać po narzędzia automatyzujące typowe procesy związanych choćby z monitorowaniem, naprawami czy dostarczaniem aplikacji. W ten sposób będą zwiększać swą produktywność oraz zdolności adaptacyjne.

6. Ekspansja regionalnych centrów danych

Ze względu na duże zbiory danych, IoT, VR i inne pojawiające się technologie, opóźnienia – a więc czas potrzebny na przesłanie danych ze źródła do konsumenta – stały się kluczowym zagrożeniem dla zarządzania centrami danych. Użytkownicy oczekują bowiem dostępu do danych oraz usług zawsze i wszędzie. Prognozuje się, że spowoduje to ekspansję regionalnych centrów danych, które są rozproszonymi obiektami zapewniającymi usługi przechowywania i przetwarzania danych. Obiekty te znajdują się często w pobliżu miejsca, w którym dane są wytwarzane lub w pobliżu użytkownika. W najbliższych latach takie stosunkowo małe centra danych mają odgrywać kluczową role w rozwoju usług 5G.

7. Przygotowanie do globalnego ocieplenia

Coraz częściej występujące ekstremalne temperatury skłaniają i będą skłaniać administratorów centrów danych do ponownej oceny swoich strategii chłodzenia. Ekstremalne upały wpływają bowiem na systemy chłodzenia, powodując, że ich części – w tym sprężarki, pompy i wentylatory – pracują ciężej niż zwykle, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo awarii systemu. Odpowiedni projekt instalacji, wystarczające zasilanie awaryjne, a także plan awaryjny na wypadek nadmiernego ciepła mogą przyczynić się do rozwiązania tego problemu. Ponadto można rozważyć przejście na systemy chłodzenia cieczą w centrach danych. Umożliwia to bezprecedensowe zagęszczenie szaf, zapewniając jednocześnie system, który jest znacznie bardziej niezawodny i energooszczędny niż chłodzenie mechaniczne.

8. Większa wirtualizacja

Wirtualizacja oprogramowania umożliwia serwerowi interakcję z wieloma systemami wirtualnymi poprzez zbudowanie warstwy abstrakcji nad sprzętem komputerowym, która dzieli jego komponenty (procesory, pamięć itp.) na liczne komputery wirtualne. Metoda ta może zmniejszyć wydatki związane ze sprzętem, ponieważ więcej działań można wykonać przy użyciu mniejszej liczby jednostek fizycznych. Wirtualizacja jest zatem jednym z najważniejszych trendów w centrach danych w okresie naznaczonym obawami przed recesją, a także presją inflacyjną.

9. Perspektywy walki ze złą reputacją

Centra danych będą coraz częściej postrzegane jako “niepożądane elementy”, które zużywają ważne zasoby społeczne, takie jak woda i energia. Już teraz na wielu najważniejszych rynkach centrów danych coraz większą przeszkodą jest sprzeciw społeczności wobec ich ekspansji. W miarę zwiększania się niekorzystnych wiadomości dotyczących centrów danych, niechęć do nich prawdopodobnie zacznie się rozprzestrzeniać także na inne, nowsze rynki wzrostu. Na to też należy się przygotować.

Źródło: Tech Funnel

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *