CIORynekPolecane tematy

Amerykańskie firmy zwiększają inwestycje w obszarze IT

Większość amerykańskich firm na budżety IT przeznacza coraz istotniejszą część rocznych obrotów. Rośnie zatrudnienie oraz znaczenie działów informatycznych dla realizacji strategicznych celów biznesowych. Czy podobnie zachowa się nasz lokalny rynek? Z drugiej strony faktycznie realizowane inwestycje w obszarze IT często pozostają dalekie od głównych wyzwań z jakimi mierzą się osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie IT w firmach.

Amerykańskie firmy zwiększają inwestycje w obszarze IT

Działy IT pozostają dość odporne na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym wielu firm i są powszechnie postrzegane jako kluczowy element dla rozwiązania wielu problemów typowych dla trudniejszych warunków rynkowych” – czytamy w podsumowaniu tegoroczne opracowania analizy przeprowadzonej przez amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Zarządzania Informacją (Society for Information Management). Opracowanie uwzględnia m.in. informacje na temat wynagrodzeń w amerykańskim sektorze IT. Wzrost wynagrodzenia pracowników działów IT w 2013 roku deklaruje 89% respondentów. Według 90% badanych menedżerów ds. informatyki przyszły rok przyniesie dalszy wzrost średniej wysokości wynagrodzeń w działach IT. Około 45% badanych przyznaje zaś, że w zatrudnienie w działach IT nie przekracza 3% całkowitego zatrudnienia firmy. W 2013 roku ponad średnią z ostatnich lat wzrosła również płynność kadr w działach IT. Średnio zatrudnienie zmieniło ok. 6,5% osób zatrudnionych w takich komórkach.

Badanie pokazuje szereg rozbieżności między priorytetami i wyzwaniami postrzeganymi przez dyrektorów IT jako najważniejsze, a skalą inwestycji w poszczególne kategorie rozwiązań informatycznych.

Działy informatyczne w amerykańskich firmach dysponują budżetem na poziomie 4,95% obrotów firmy. Jest to zdecydowanie najwyższy udział w przychodach na przestrzeni ostatnich lat. Dla porównania warto wspomnieć, że w 2005 roku średnia wysokość budżetu IT sięgała 3,5% wpływów całego przedsiębiorstwa. Rok temu wartość ta kształtowała się na poziomie 4,94%. Niezależnie od tego aż 73% ankietowanych CIO deklaruje, że w 2013 roku dział IT dysponował budżetem na poziomie niezmienionym, bądź wyższym niż w roku poprzednim. Średnioroczna zmiana budżetu deklarowana przez ankietowanych szefów IT wyniosła 1,33%. Aż 77% badanych spodziewa się wzrostu dostępnych środków na rozwiązania IT w przyszłym roku. Wbrew powszechnej opinii statystycznie ankietowani dyrektorzy ds. IT deklarują wzrost skali wykorzystania usług offshoringu IT. W przyszłym roku wydatki na ten cel mają wynosić średnio ok. 6,6% budżetów IT, zaś jeszcze rok temu nie przekraczały 5%.

Analityka biznesowa jest obecnie głównym priorytetem CIO i zajmuje szczególną pozycję jeśli chodzi o politykę inwestycyjną firm.

Badanie pokazuje jednak szereg rozbieżności między priorytetami i wyzwaniami postrzeganymi przez dyrektorów IT jako najważniejsze, a skalą inwestycji w poszczególne kategorie rozwiązań informatycznych. Przykładowo, o ile problematyka bezpieczeństwa IT znajduje się na drugiej pozycji na liście priorytetów CIO, tak inwestycje w tym obszarze pod względem skali plasują się na dalekiej, 14. pozycji. Podobnie w przypadku działań związanych z wznowieniem lub utrzymaniem działania infrastruktury po awarii. Ankietowani CIO ten obszar uznają za trzeci najważniejszy obszar rozwoju IT, zaś pod względem skali inwestycji zajmuje on dopiero 11. pozycję. Podobne dysproporcje dotyczą także rozwiązań pozwalających firmom lepiej odpowiadać na zmiany zaliczane do trendu BYOD.

Warto jednak dodać, że pierwsze miejsce, zarówno na liście priorytetów osób decydujących o IT oraz wśród głównych obszarów inwestycji zajmują rozwiązania klasy Business Intelligence. Analiza Stowarzyszenia na rzecz Zarządzania Informacją potwierdza, że analityka biznesowa jest obecnie głównym priorytetem CIO i zajmuje szczególną pozycję jeśli chodzi o politykę inwestycyjną firm. Jednocześnie jako największe wyzwanie związane z zarządzaniem IT większość ankietowanych szefów informatyki wskazała potrzebę dopasowania lepszego dopasowania działań w obszarze IT do polityki oraz problemów typowo biznesowych.

Według 90% badanych menedżerów ds. informatyki przyszły rok przyniesie dalszy wzrost średniej wysokości wynagrodzeń w działach IT.

Warto dodać, że średnio 26,5% wszystkich realizowanych w firmach usług IT jest oparte na wykorzystaniu rozwiązań dostępnych w modelu chmurowym. W analizowanych firmach nieznacznie wyższą popularnością cieszą się rozwiązania utrzymywane w chmurach publicznych lub utrzymywanych poza organizacją. Oparte na takim modelu rozwiązania stanowią 54% wszystkich rozwiązań chmurowych.

W badaniu wzięło udział 650 osób odpowiedzialnych za IT w niemal 500 amerykańskich przedsiębiorstwach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *