BiznesPracaRynekPolecane tematy

Antal: Zapotrzebowanie na specjalistów IT w Polsce będzie rosło przynajmniej do 2022 roku

Raport płacowy Antal wykazał, że średnie wynagrodzenie oferowane w Polsce specjalistom i menedżerom w 2019 roku wyniosło 12 614 zł brutto miesięcznie i wzrosło o 6% rok do roku. Wspomniany wzrost był o 4% wyższy niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Przez najbliższe dwa lata rynek pracy specjalistów branży IT będzie odczuwał zwiększający się popyt na kandydatów do pracy. W niewielkim stopniu będą też rosły wynagrodzenia specjalistów w tym sektorze. To wnioski z najnowszego Raportu Płacowego firmy Antal.

Antal: Zapotrzebowanie na specjalistów IT w Polsce będzie rosło przynajmniej do 2022 roku

Eksperci Antal IT prognozują, że mimo iż wzrost wynagrodzeń nie będzie tak odczuwalny w bieżącym roku, to jednak w większości przypadków wysokość płac powinna utrzymać się na podobnym poziomie do 2019 roku. „Ostatnie lata przynosiły sukcesywny wzrost przeciętnych wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom. Obecna sytuacja na rynku pracy związana z pandemią Covid-19 i spowolnieniem gospodarczym może przełamać tendencję wzrostową i wpłynąć na zahamowanie dynamiki wzrostu płac” – komentuje Artur Skiba, prezes Antal.

Jak wskazują specjaliści Antal, na rynku będzie można również zaobserwować rosnące rozwarstwienie dochodów. Część specjalistów i menedżerów z branż najbardziej dotkniętych kryzysem prawdopodobnie obniży swoje oczekiwania finansowe. Z drugiej jednak strony, najbardziej pożądani specjaliści IT średniej i wyższej kadry, doceniając w większym stopniu bezpieczeństwo zatrudnienia u obecnego pracodawcy zdecyduje się na zmianę pracy tylko w wypadku otrzymania niezwykle konkurencyjnej oferty. I o takie osoby organizacje będą musiały nadal walczyć na rynku.

Komu wzrośnie, komu spadnie?

Do zawodów, którym nie grozi spadek wynagrodzeń należą przede wszystkim eksperci w zakresie kanałów digital, IT, automatyzacji procesów, a także finansiści – co wskazuje raport płacowy IT. W tych obszarach spodziewane są nawet niewielkie wzrosty oferowanych płac. Jest to efektem zapotrzebowania firm na kompetencje umożliwiające działanie organizacji w większym stopniu w trybie zdalnym oraz dotarcie do klientów za pośrednictwem kanałów online, twierdzą eksperci Antal.

Z kolei wśród zawodów, których przedstawiciele będą częściej skazani na chwilowe zamrożenie oczekiwań finansowych, znajdą się specjaliści ds. sprzedaży, inżynierowie oraz, co ciekawe, przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej. W tym ostatnim wypadku, wynagrodzenie takich osób powiązane jest ściśle z realizacją planów organizacji, a w obecnej sytuacji mogą one zostać porzucone, zmienione lub opóźnione w związku z zawirowaniami na światowych rynkach spowodowanymi koronawirusem.

Antal: Zapotrzebowanie na specjalistów IT w Polsce będzie rosło przynajmniej do 2022 roku

Cenione przez przedsiębiorstwa będą obecnie kompetencje związane z nowymi technologiami i szeroko rozumianą optymalizacją pracy, głównie w aspekcie kosztowym. „Firmy prowadzące rekrutacje będą bardzo dokładnie analizować jaką wartość dodaną wniesie dany kandydat do organizacji. To jak zostanie przedstawiona kandydatura danego specjalisty może bardzo znacząco wpłynąć na poziom oferty finansowej” – podkreśla Fabian Pietras, menedżer Antal IT Services.

Zapotrzebowanie na rynku pracy – specyfika branży IT

W branży IT średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wzrosło z 13 300 zł brutto w 2018 roku do 14 460 zł w roku ubiegłym. Jak czytamy w raporcie, największe zapotrzebowanie do pracy jest na osoby z dużym doświadczeniem w branży. O pracę nie muszą się martwić szczególnie programiści. Standardem staje się też praca dla specjalistów IT w formie zdalnej. Innym czynnikiem determinującym wysokość wynagrodzenia są, coraz mocniej zyskujące na znaczeniu, umiejętności interpersonalne, na które organizacje kładą szczególny nacisk. Priorytetowa jest w tym wypadku zwłaszcza proaktywna postawa, umiejętność aktywnego słuchania, komunikatywność czy współpraca w grupie.

Autorzy raportu zwracają także uwagę, na specyfikę regionalną jeśli chodzi o branżę IT. I tak, dynamicznie rozwija się Trójmiasto, w którym powstają zarówno duże centra ITO, jak również mniejsze oddziały skandynawskich firm IT. Te ostatnie przenoszą część operacji do Polski, w celu optymalizacji kosztów i utrzymania wysokiej jakości pracy. Z kolei w Krakowie i Wrocławiu walka o najlepszych specjalistów IT powoduje dynamiczny wzrost wynagrodzeń i konieczność inwestowania w dodatkowe narzędzia jak choćby employer branding. Najwyższe wynagrodzenia natomiast w dalszym ciągu utrzymują się w Warszawie. Jak jednak podkreślają eksperci Antal, na poszczególnych stanowiskach w porównaniu z innymi lokalizacjami, te różnice często się zacierają. „Rynek IT nadal pędzi i przez najbliższe dwa lata nadal będziemy obserwować zwiększający się popyt na kandydatów. Związane jest to powszechną digitalizacją większości aspektów naszego codziennego życia” – podsumowuje Fabian Pietras.

Antal – raport płacowy 2020 przygotowano na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na grupie ponad 2,2 tys. specjalistów i menedżerów z całego kraju. Uczestnicy badania reprezentowali różne sektory i branże. Cały raport można pobrać ze strony firmy Antal: https://antal.pl/wiedza/raport/raport-placowy-antal-2020

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *