Rynek

ATM ogłasza nową strategię firmy i plany rozwoju w Europie i USA

Ogłoszona strategia stawia sobie za cel zwiększenie zysku EBITDA do poziomu co najmniej 60 mln zł w 2017 r. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest intensyfikacja działań marketingowych ATM skierowanych do klientów zagranicznych, zwłaszcza z Europy i Stanów Zjednoczonych.

ATM ogłasza nową strategię firmy i plany rozwoju w Europie i USA

Spółka spodziewa się, że do końca 2017 r. sprzedaż do klientów zagranicznych osiągnie 25-35% przychodów ogółem. W osiągnięciu tego wyniku pomóc ma rozbudowa programu partnerskiego jako metody efektywnego oferowania i sprzedaży usług dla podmiotów zagranicznych, zwłaszcza usług standardowych sprzedawanych przez Internet.

Nowoczesne centra danych i dobrze zaprojektowane sieci światłowodowe, którymi dysponujemy, pozwalają zapewnić klientom bezpieczny i nieprzerwany dostęp do danych. Nowe produkty, o większej złożoności, które planujemy włączyć do oferty, pozwolą nam na dotarcie do nowych grup odbiorców, a także odpowiedzieć na nowe potrzeby płynące od obecnych klientów. To droga do jeszcze lepszego wykorzystania zasobów spółki i zwiększenia poziomu przychodów” – mówi Jacek Krupa, wiceprezes zarządu ATM.

Nowa strategia spółki ma być odpowiedzią na zachodzące zmiany rynkowe, a także nowe wyzwania rozwojowe. “Zmieniający się świat teleinformatyki, przenoszący funkcje informatyczne poza miejsce prowadzenia biznesu, wymaga wiedzy eksperckiej, nowoczesnych rozwiązań i perfekcyjnej jakości usług, aby odbiorca usługi informatycznej mógł bezpiecznie i w sposób ciągły korzystać ze swoich zasobów informatycznych” – przekonują przedstawiciele ATM.

Kluczem do sukcesu jest takie dopasowanie naszej oferty do potrzeb krajowych i zagranicznych klientów, aby oferta ATM znalazła ważne i potrzebne miejsce w trendzie przenoszenia funkcji IT w obszar chmury IT. To powinno skutkować szybką komercjalizacją wolnych powierzchni w centrach danych i dostępnej przepustowości w sieci światłowodowej, powodując satysfakcjonujący wzrost przychodów i zysków. A co za tym idzie – możliwość dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami w postaci solidnej dywidendy” – powiedział Tadeusz Czichon, prezes zarządu ATM S.A.

Atutem ma być położenie geopolityczne Warszawy i poziom technologiczny usług ATM. Zdaniem przedstawicieli firmy to szansa na stworzenie w tym miejscu Europy silnego ośrodka usług centrów danych, alternatywnego dla Amsterdamu, Frankfurtu czy Londynu. ATM jest nie tylko jest liderem krajowego rynku centrów danych (wg powierzchni kolokacyjnej brutto, dane za PMR), ale również znajduje się na 3. miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej (wg tego samego kryterium).

ATM opublikował też wyniki za I kwartał 2015 r. “Po słabym roku 2014, mającym negatywny wpływ na wyniki pierwszego kwartału 2015 roku, wprowadziliśmy przełomowe zmiany w funkcjonowaniu firmy w obszarze sprzedaży i marketingu. Wiele jednak jeszcze zostało do zrobienia. Pozytywnych rezultatów tych zmian oczekujemy jednak dopiero w drugiej połowie bieżącego roku. O tych zmianach i oczekiwanych rezultatach mówimy w naszej strategii na lata 2015-2017, która została opublikowana na stronie internetowej spółki w dniu wczorajszym” – powiedział Tadeusz Czichon.

W I kwartale br.  wypracowane zostało w ramach dwóch podstawowych segmentów operacyjnych – usług centrów danych oraz usług telekomunikacyjnych – 30,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 1%), 16,5 mln zł marży ze sprzedaży (-4%) oraz 3,3 mln zł zysku operacyjnego (-32%).

Wyniki te wynikają ze spadków przychodów abonamentowych w słabym roku 2014. Ogółem przychody całkowite (bez OST 112 dla 2014 r.) wzrosły w pierwszym kwartale bieżącego roku o ok. 8% w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego (do 32,7 mln zł), natomiast marża ze sprzedaży obniżyła się o 8%. Spadek rentowności marży ze sprzedaży jest skutkiem ciągłej presji cenowej w segmencie telekomunikacyjnym oraz zakończenia realizacji kontraktu OST 112.

W najistotniejszym, mającym największy udział w zyskach ATM segmencie usług centrów danych, Emitent odnotował ok. 10 proc. wzrost przychodów w porównaniu do I kwartału 2014 roku (do ponad 16,7 mln zł). W porównaniu z czwartym kwartałem 2014 roku przychody te pozostały na zbliżonym poziomie. Na zmniejszenie dynamiki przychodów w tym segmencie miało wpływ lekkie spowolnienie dynamiki popytu na usługi kolokacyjne na krajowym rynku oraz “popełnione błędy w prowadzonej polityce handlowo-produktowej w minionym roku, niedostosowującej oferty do zmieniających się potrzeb klientów i omijającej rynki zagraniczne“.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *