Branża ITRynek

W I kwartale 2024 roku Grupa Asseco osiągnęła 4,25 mld zł przychodów ze sprzedaży

Z czego 3,3 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych. Zysk operacyjny wzrósł o 6% do 420 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po wzroście o 16%, wyniósł 125 mln zł. Jak poinformowano, skonsolidowany portfel zamówień Asseco na bieżący rok, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 11,2 mld zł.

W I kwartale 2024 roku Grupa Asseco osiągnęła 4,25 mld zł przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły o 11% i wyniosły 509 mln zł. Najdynamiczniej – o 19% – rosła sprzedaż rozwiązań dla finansów. Asseco kontynuowało również współpracę i zawierało nowe kontrakty z instytucjami w sektorze publicznym, co zaowocowało 9% wzrostem przychodów w tym obszarze.

Wyniki Grupy są silnie zdywersyfikowane – 88% sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych reprezentowanych przez segmenty Formula Systems i Asseco International. Sprzedaż segmentu Asseco International wyniosła 955 mln zł. Wyłączając efekt różnic kursowych oznacza to wzrost o 5% w stosunku do I kwartału 2023 roku. W tym segmencie odnotowano zwiększenie sprzedaży rozwiązań w obszarze płatności i w bankowości w Grupie Asseco South Eastern Europie.

Organicznie rozwijał się również obszar ERP, reprezentowany przez Grupę Asseco Enterprise Solutions. Z kolei segment Formula Systems zanotował 2,8 mld zł przychodów, które wzrosły o 9% po wyłączeniu wpływu różnic kursowych. Bardzo dobre wyniki, w walutach raportowych, odnotowały spółki Sapiens International i Matrix IT.

Jak już wspomniano, skonsolidowany portfel zamówień Asseco na rok 2024, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 11,2 mld zł. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2023 rok, przekracza 11,9 mld zł i jest o 7% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

„Wyłączając efekt zmian kursów, nasze przychody w I kwartale bieżącego roku urosły o 8%, a zysk operacyjny o 13%. Mamy też dobre perspektywy i backlog na cały 2024 rok we wszystkich segmentach naszej działalności. W segmencie Asseco Poland dynamika przychodów była najwyższa. Obserwujemy w Polsce bardzo dobre wyniki sprzedażowe rozwiązań dla finansów czy instytucji publicznych. Grupa Formula Systems sukcesywnie umacnia swoją pozycją w Izraelu, Ameryce Północnej i Europie. Pierwszy kwartał 2024 roku był też dobry dla segmentu Asseco International, który intensywnie rozwijał w tym okresie sprzedaż rozwiązań ERP, systemów płatniczych oraz oprogramowania dla bankowości” – podsumowała Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes zarządu, CFO Asseco Poland.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *