Branża ITRynek

Grupa Fabrity Holding osiągnęła 18,9 mln zł przychodów w I kwartale 2024 roku

Taki wynik przychodów ze sprzedaży usług oznacza 17% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W I kwartale br. Grupa wypracowała też 1,8 mln zł zysku operacyjnego (+12% rdr). Za rezultaty te niemal w całości odpowiada segment oprogramowania, do którego należą spółka zależna Fabrity oraz Panda Group.

Grupa Fabrity Holding osiągnęła 18,9 mln zł przychodów w I kwartale 2024 roku

W segmencie oprogramowania nie tylko obserwowane były wzrosty nominalnych wartości przychodów i wyniku operacyjnego, ale również poprawie uległa rentowność produkcji, na którą, pomimo negatywnego wpływu kursu EUR/PLN, korzystnie wpływały wzrosty stawek nominalnych, polepszenie efektywności pracy na niektórych projektach realizowanych w modelu „fixed-fee” lub modelu hybrydowym, spadek presji płacowej na rynku specjalistów i inżynierów IT oraz optymalizacja bazy kosztów produkcji – poinformowali przedstawiciele Grupy.

“Możemy pochwalić się solidnymi wynikami, które mają tym bardziej pozytywny wydźwięk, jeśli popatrzymy na Grupę Fabrity Holding przez pryzmat eksportera usług IT. Nastąpiło przecież pogorszenie koniunktury w szerokiej branży IT, a wynikom eksporterów ciąży umocnienie złotego. My natomiast pomimo tych okoliczności potrafiliśmy iść do przodu. Liczymy, że kolejne okresy będą również tak owocne, jakkolwiek jesteśmy świadomi osłabienia rynku i też je odczuwamy” – skomentował Tomasz Burczyński, prezes zarządu Fabrity Holding S.A.

Odnotowany wzrost przychodów ma swoje źródło przede wszystkim w poszerzaniu dotychczasowych kontraktów lub w zawieraniu nowych kontraktów z największymi klientami spółki.

Główne obszary rozwoju oferty i kompetencji realizowane w Fabrity w I kwartale 2024 roku dotyczyły obszaru „Generative AI” przy wykorzystaniu usług OpenAI i platformy chmurowej Azure.

Spółka Fabrity kontynuowała również inwestycję w Fastive – własną platformę low-code. W związku z zakończeniem prac nad wersją 8.0, w najbliższych miesiącach firma planuje zwiększać nakłady na działania związane z pozyskiwaniem nowych klientów i realizacją większej liczby wdrożeń.

Warto również dodać, że w połowie lutego br. Fabrity przeprowadziła transakcję zakupu 51% udziałów spółki Panda Group, wyspecjalizowanej w usługach związanych w projektowaniem i rozwojem rozwiązań e-commerce z wykorzystaniem platformy Magento.

Zatrudnienie oraz liczba stałych współpracowników Fabrity na koniec pierwszego kwartału wyniosło niespełna 280 osób, wliczając zespół Panda Group. Pomimo osłabienia koniunktury na rynku usług IT, spółka nie była obciążona kosztami tzw. „ławki”, czyli specjalistów IT bez alokacji w projektach dla klientów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *