Biznes

Blisko 85% menedżerów odpowiedzialnych za strategię organizacji docenia wagę zaawansowanych technologii

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Monitor Deloitte, wspomniane technologie to: automatyzacja, analityka predykcyjna, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe oraz rzeczywistość wirtualna. W przyszłości będą one mieć duży wpływ na efektywność firm. Dadzą nowe możliwości rozwoju, otworzą kanały dotarcia do klientów oraz sprawią, że nowe modele strategii staną się po prostu możliwe do zrealizowania, uważają twórcy analizy.

Blisko 85% menedżerów odpowiedzialnych za strategię organizacji docenia wagę zaawansowanych technologii

Aby jednak rozwój ten był możliwy, organizacje muszą poradzić sobie z głównymi wyzwaniami. Niemal połowa ankietowanych twierdzi, że ich firmy nie dysponują odpowiednio dojrzałymi umiejętnościami, aby te zaawansowane technologie wykorzystywać. 42% respondentów zauważyło brak wyraźnego powiązania między strategią technologiczną a biznesową, co wynika z niedostatku odpowiednich zasobów czy kwalifikacji osób w organizacji. Kolejny problem to brak zgodności w organizacji odnośnie tego, które technologie powinny być taktowane priorytetowo – to zauważa co trzeci ankietowany (34%). To obszary, które są jednocześnie wyzwaniami dla dyrektorów odpowiedzialnych za strategię.

“Umiejętność absorbowania technologii przez przedsiębiorstwa, które ich potrzebują aby funkcjonować w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku, będzie miała kluczowe znaczenie dla ich rozwoju” – uważa Grzegorz Dembicki, Business Development Director z Sagra Technology. “Zarządzający powinni poszukiwać sposobów, jak bardziej sprawnie i szybciej wdrażać innowacje technologiczne. Jednym z nich jest wykorzystanie narzędzi low code i no code. To rozwiązania, które pozwalają tworzyć aplikacje z gotowych komponentów pracownikom, którzy nie są profesjonalnymi programistami i nie znają żadnego języka programowania. Dziś jest to nie tylko dobry sposób na poradzenie sobie z wymagającym rynkiem pracy, gdzie reguły gry wyznaczają programiści, ale przede wszystkim na przyspieszenie wdrożeń i digitalizacji organizacji” – dodaje.

Zbieżność technologii ze strategią przedsiębiorstwa

Z badania wynika, że dyrektorzy zajmujący się strategią firmy chcieliby odgrywać bardziej znaczącą rolę w planowaniu i wdrażaniu zaawansowanych technologii w swoich organizacjach. Co drugi z nich (52%) bierze udział w definiowaniu i realizacji strategii swoich firm w zakresie zaawansowanych technologii, a to o 5% więcej, niż w badaniu z poprzedniego roku 2021. Niemal wszyscy, bo 88% ankietowanych, chcieliby odgrywać w tym procesie jeszcze ważniejszą rolę niż do tej pory.

Ponadto CSO (chief strategy officers) uważają, że mogą mieć jeszcze większy wpływ na strategie dotyczące zaawansowanych technologii w swoich organizacjach. Swoją rolę widzą np. w powiązaniu technologii ze strategią biznesową (84%), w szacowaniu i monitorowaniu tworzenia wartości dzięki wdrożeniom (67%), zarządzaniu inwestycjami (66%) oraz definiowaniu priorytetowych wdrożeń (64%).

Co można doradzić osobom odpowiedzialnym za strategie organizacji? “Na pewno niezwykle istotne jest to, aby wzmacniali oni swoje kompetencje w zakresie technologii. Aby mogli swobodnie poruszać się w tematach łączących przyszłość firmy z innowacjami technologicznymi, powinni mieć odpowiednią wiedzę oraz zespół, które pomogą mu poradzić sobie z zupełnie nowymi wyzwaniami stojącymi przed organizacją” – mówi Grzegorz Dembicki. “Biznes napędzany technologiami potrzebuje dyrygenta, kimś takim może stać się właśnie menadżer odpowiedzialny za strategię. Warto przy tym uświadomić sobie, że zmiana związana z wdrożeniami nowych technologii to proces ciągły, bo wraz z rozwojem technologii, zwiększa się wachlarz możliwości, które można dzięki nim osiągnąć. Dlatego potrzebne jest odpowiednie nastawienie nie tylko dotyczące koniecznych wdrożeń na ten moment, ale całej strategii, która przygotuje firmę na zmiany w przyszłości” – podkreśla.

Optymistyczne nastawienie CSO

Okazuje się, że 4 na 5 (80%) dyrektorów odpowiedzialnych za strategię spodziewa się w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrostu przychodów, zysków lub obu tych wielkości, czytamy w raporcie. Ponadto są oni optymistycznie nastawieni do sytuacji w swoich branżach (deklaruje to 64% z nich), tak samo do wyników finansowych swoich firm (77%) oraz do własnych możliwości wywierania wpływu na zmiany (81%). Biorąc pod uwagę wyzwania ostatnich dwóch lat nie zaskakuje natomiast fakt, że CSO pozostają ostrożni w kwestii środowiska zewnętrznego i zaledwie 2 na 5 (40%) z nich jest optymistycznie nastawionych do przyszłości globalnej gospodarki.

Z analizy wynika, że 73% ankietowanych CSO przyznało, iż dla kadry zarządzającej priorytetem jest osiągnięcie zaplanowanych celów. Firmy robią coraz większe postępy w definiowaniu i rozwijaniu swoich strategii celowych oraz integrowaniu ich ze strategią biznesową. 77% dyrektorów odpowiedzialnych za strategię deklaruje, że ich organizacje mają jasno zdefiniowane cele. Tyle samo zgadza się, że kluczowe jest tworzenie wartości, a 78% deklaruje, że ich strategia jest dobrze zintegrowana z podstawowymi celami przedsiębiorstwa.

Jak podkreślają twórcy badania, istnieje jednak pole do poprawy, jeśli chodzi o mierzenie efektów tych działań oraz przekazywanie informacji z nimi związanych do interesariuszy. Zaledwie co piąty (20%) ankietowany CSO jest przekonany, że ich firmy traktują zbieranie i raportowanie danych związanych z realizacją celów priorytetowo. Tylko jedna trzecia respondentów jest przekonana, że ich firmy jasno i konsekwentnie wyrażają swoją strategię celową wewnętrznie i zewnętrznie.

Na potrzeby badania specjaliści Monitor Deloitte zankietowali 230 menedżerów wyższego szczebla z 35 krajów na całym świecie, reprezentujących organizacje różnej wielkości i o różnej strukturze własności w różnych branżach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *