BiznesCIOPolecane tematy

Chmura i aplikacje mobilne jako odpowiedź na potrzeby biznesowe

W ciągu najbliższego roku wydatki na IT w polskich firmach napędzać mają przede wszystkim inwestycje w rozwój środowisk chmury prywatnej, konsolidacja fizycznych centrów danych, a także rozwiązania mobilne. Inwestycje w zakresie chmury prywatnej i aplikacji mobilnych mają dominować wśród wydatków na IT także w perspektywie najbliższych 5 lat.

Chmura i aplikacje mobilne jako odpowiedź na potrzeby biznesowe

Z analizy F5 Networks wynika, że zmiany dotyczące obszarów inwestycji w IT mają związek m.in. z rosnącymi potrzebami biznesowymi, w tym presją na zapewnienie pełnej mobilności pracowników, a także – chęcią wdrażania innowacji oraz koniecznością ochrony przed pojawiającymi się zagrożeniami. “W całej Polsce obserwujemy znaczącą zmianę w sposobie prowadzenia biznesu i planowaniu rozwoju działalności. Aplikacje oraz dostarczanie aplikacji jako usługi stają się kluczową częścią biznesu i wspierają użytkowników końcowych w zupełnie nowy sposób” – podkreśla Ireneusz Wiśniewski, Poland Country Manager w F5 Networks.

Według niego kluczowego znaczenia dla dzisiejszych strategii oraz modeli biznesowych nabiera możliwość sprawnej realizacji procesów biznesowych niezależnie od tego, w jakim miejscu lub za pośrednictwem jakiego urządzenia wykonują swoje zadania poszczególni ich uczestnicy. Przekłada się to na zwiększone zainteresowanie aplikacjami mobilnymi oraz usługami chmurowymi.

Według badań F5 Networks w co drugiej (48 proc.) polskiej firmie funkcjonuje więcej niż 200 różnego rodzaju aplikacji. To więcej niż w statystycznej firmie naszego regionu. W regionie Europy, Środkowego Wschodu i Azji odsetek ten wynosi średnio 44 proc. Na wzrost ilości wykorzystywanych aplikacji w szczególnym stopniu wpływa rosnący zakres użycia rozwiązań mobilnych. Inwestycje w technologie mobilne są planowane na 2016 rok w 33 proc. polskich organizacji.

Eksperci podkreślają przy tym, że wraz ze wzrostem ilości wykorzystywanych w typowej firmie aplikacji, zwłaszcza aplikacji mobilnych, kluczowego znaczenia nabiera nie tylko kwestia ochrony danych, ale także ich wysokiej dostępności i użyteczności. „Wolno działające, nieresponsywne i niezabezpieczone aplikacje mogą mieć negatywny wpływ na bieżącą działalność i zyski. Dlatego też, pomimo jak najbardziej korzystnego trendu rozwoju usług aplikacyjnych, ważne jest, aby posiadać plan uwzględniający zagadnienia ochrony danych, ich dostępności i sposobów korzystania z nich” – mówi Ireneusz Wiśniewski.

Duże znaczenie w kontekście planów rozwoju firmowych środowisk IT ma także model chmury obliczeniowej. Co czwarta firma na świecie prowadzi inwestycje w rozwiązania IT w oparciu o strategię zakładającą, że rozwiązania w modelu chmurowym są preferowane ponad aplikacje instalowane w ramach lokalnego środowiska informatycznego. Zdaniem autorów analizy trend ten jest napędzany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których korzystanie z rozwiązań hybrydowych jest ścieżką do oszczędności i wyższej elastyczności.

W 2016 roku wzrosnąć ma też skala wydatków na ochronę środowisk aplikacyjnych. Co ważne, przedstawiciele połowy (52 proc.) organizacji nie są przekonani, że ich firmy są zabezpieczone przez atakiem na poziomie aplikacyjnym. Autorzy analizy podkreślają, że w polskie firmy – co wyróżnia je na tle przedsiębiorstw z innych krajów – starają się w jak najszerszym stopniu wykorzystać mechanizmy szyfrowania SSL. W jednej na trzy firmy (31 proc.) funkcjonować ma strategia zakładająca szyfrowanie komunikacji na szeroką skalę. Kolejne 25 proc. organizacji planuje wdrożyć taką strategię w 2016 roku.

Co ważne, zdaniem ankietowanych najsłabszym ogniwem w kontekście bezpieczeństwa IT pozostają obecnie użytkownicy końcowi. Nieodpowiednie zachowanie pracowników ma być największym wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa informatycznego według co piątego (24 proc.) ankietowanych. Co piąty (19 proc.) badany jako tego typu zagrożenie wymienia rosnące wyrafinowanie ataków. Rosnąć ma także zainteresowanie usługami z zakresu ochrony przed atakami typu DDoS.

W globalnej edycji badania wzięli udział przedstawiciele ponad 3 tys. firm z całego świata. W grupie tej po raz pierwszy znaleźli się też przedstawiciele przedsiębiorstw z regionu EMEA, w tym z Polski. W polskiej edycji badania „State of the Application Delivery” wzięli udział przedstawiciele firm działających w różnych sektorach gospodarki.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *