CyberbezpieczeństwoPolecane tematy

Chmura czy Edge – co nam dają 2 biliony zapytań DNS dziennie

Promocja

Krajobraz zagrożeń i ich dynamika powoduje, że wszystkie organizacje oczekują rozwiązań sprawdzonych, odpornych na ataki oraz bezinwazyjnych w implementacji. Istotnym czynnikiem jest często ograniczenie dodatkowych kosztów zakupu sprzętu i licencji oraz sprawdzona historia zastosowania rozwiązania u największych światowych graczy. W propozycji dla całego sektora finansowego oferta Akamai wydaje się być ciekawą alternatywą dającą stabilność, pewność działania. i dostęp do najlepszych w branży rekomendacji w zakresie prowadzenia strategii bezpieczeństwa.

Chmura czy Edge – co nam dają 2 biliony zapytań DNS dziennie
Hubert Ortyl, Business Development Manager Security Solution w Advatech sp. z o.o., Michal Nycz, Account Executive w Akamai Technologies

Przed jakimi wyzwaniami stoją dzisiaj instytucje finansowe?

Michal Nycz, Account Executive w Akamai Technologies (M.N.): Sektor finansowy należy rozpatrywać jako najczęstszy cel potencjalnych ataków. Biorąc pod uwagę organizacje, w które wycelowane były ataki różnego typu w ciągu ostatnich dwóch lat, ponad 40% to właśnie instytucje finansowe. Oznacza to niemal 4-krotnie częstsze ataki na sektor finansowy niż na drugie w tej statystyce firmy z sektora technologicznego i ponad 5-krotnie częstsze niż na trzeci sektor gaming-owy.

To, z czym muszą się zmierzyć banki, to przede wszystkim umiejętne balansowanie między restrykcyjnymi regulacjami, dotyczącymi przetwarzania danych, dużym rozproszeniem użytkowników końcowych, mnogością technologii dostępowych, ale przede wszystkim szybko ewoluującym zagrożeniem i drakońskimi karami za ewentualne wpadki. Gdzieś w tym wszystkim są jeszcze ciągle rosnące oczekiwania użytkowników w kontekście wydajności serwisów bankowych.

Chmura czy Edge – co nam dają 2 biliony zapytań DNS dziennie

Czy obecna sytuacja, związana z pandemią wpłynęła dodatkowo na bezpieczeństwo banków i innych instytucji finansowych?

M.N.: Wysoka ogólnoświatowa aktywność online dotyczyła każdej sfery – począwszy od zakupów, poprzez rozrywkę, pracę, a skończywszy niestety na cyber-zagrożeniach. Z pewnością po tych kilku miesiącach dużo większą uwagę przywiązuje się do bezpieczeństwa wewnętrznego i zapewnienia optymalnych dostępów zdalnych do zasobów firmy. Z naszych analiz wynika, że w sposób istotny zwiększyła się liczba otwieranych stron, zawierających treści złośliwe, bądź podejrzane, czyli tzw. malware. Mówimy tutaj o 400% globalnym wzroście na przełomie marca i kwietnia, biorąc pod uwagę rozwiązania DNS-owe, które obserwujemy.

Przeczytaj również
Oto narzędzie, które rozwiąże problem wielu pracowników. Teraz praca zdalna może być bezpieczniejsza i wygodniejsza

Chmura czy Edge – co nam dają 2 biliony zapytań DNS dziennie

Jakie, więc są najlepsze praktyki w tym zakresie?

Hubert Ortyl, Business Development Manager Security Solution w Advatech sp. z o.o. (H.O.): Zero tolerancji, zero zaufania, totalna weryfikacja. Chcesz dostęp do serwisu, czy aplikacji? To udowodnij, że nie stanowisz zagrożenia. Mówimy tutaj o dostępach zarówno dla użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych w powszechnie stosowanym modelu Zero Trust. Każde wysłane zapytanie musi dać się zweryfikować. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na każdej warstwie infrastruktury IT – począwszy od naszych centrów danych, poprzez warstwę DNS, skończywszy na warstwie aplikacyjnej. Inną istotną kwestią jest zapewnienie naszym serwisom odpowiedniej skalowalności, zarówno w przypadku potencjalnego ataku, jak i wzmożonego np. świątecznego ruchu normalnych użytkowników. Warto dodać na koniec, że jedną z najlepszych praktyk jest… korzystanie z najlepszych praktyk i powielanie sprawdzonych rozwiązań.

Zagrożenia szybko ewoluują. Czy można być krok przed wszystkimi?

M.N.: Często mówimy o data-driven business w kontekście monetyzacji naszych działań. Może jednak trzeba popatrzeć na to z punktu widzenia analizy potencjalnych zagrożeń i proaktywnego przeciwdziałania zagrożeniom, które już istnieją, ale jeszcze nas bezpośrednio nie dotknęły? Akamai posiada unikalną ekspertyzę, o tym co dzieje się w Internecie. Cyklicznie publikujemy poważany w branży raport State of The Internet, który odnosi się do aktualnych zagrożeń i nowych, zaobserwowanych przez nas zjawisk. Raport budowany jest m.in. na podstawie dwóch bilionów zapytań DNS-owych, które dziennie Akamai rozwiązuje na swojej platformie. Jeśli pojawia się w internecie jakieś nowe zagrożenie, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że nasi eksperci mieli z nim już styczność. Posiadanie takiego silnika i tak wielkiej bazy wiedzy o istniejących zagrożeniach, pozwala nam w skuteczny sposób wyprzedzać poczynania hakerów, często implementując odpowiedni zestaw reguł zanim będzie za późno.

Przeczytaj również
Jak będzie wyglądał nowy model pracy po pandemii?

Czy rozwiązania chmurowe pomogą polskim bankom sprostać oczekiwaniom rynku?

H.O.: Rozwiązania chmurowe są stosowane w największych instytucjach finansowych na całym świecie, począwszy od banków, skończywszy na największych na świecie operatorach kart płatniczych. W chwili obecnej mówimy już bardziej o Edge aniżeli o chmurze. Musimy być blisko użytkowników końcowych, ale również blisko zagrożeń, aby móc blokować je dokładnie w miejscu, w którym występują – z dala od serc naszych aplikacji, czyli centrów danych. Musimy zapewnić biznesowi odpowiednią skalowalność na wypadek czegoś, czego nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jak chociażby obecnej epidemii. Musimy budować naszą strukturę bezpieczeństwa w oparciu o najlepsze dostępne silniki threat intelligence i najlepszą dostępną ekspertyzę.

Wiele organizacji a w szczególności w sektorze finansowym wzbrania się przed rozwiązaniami chmurowymi…

H.O.: Tak, to prawda. Są przekonane, że pozbawiają się kontroli nad przepływającymi danymi. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nawet jeśli oficjalne stanowisko organizacji jest w tej sprawie jasne, to użytkownicy i tak wykorzystują shadow IT. Często korzystają z zewnętrznych serwisów, prywatnych urządzeń, webowych aplikacji pocztowych, wysyłając dane na zewnętrzne magazyny danych, łącząc się z niebezpiecznymi sieciami Wi-Fi. Stąd coraz częściej rozważa się rozwiązania klasy CASB, dające kontrolę dostępu do aplikacji, wraz ze sprawdzaniem wiarygodności urządzenia, czy też myśli się o kontroli tożsamości użytkownika i jego dostępów. W tym momencie w grę wkraczają rozwiązania klasy CIAM, zarządzające cyklem życia dostępów dla poszczególnych pracowników tak, aby była możliwa kontrola – proste nadawanie dostępów, a z drugiej strony kompleksowa możliwość ich odebrania „jednym kliknięciem” – np. w momencie odejścia pracownika z firmy. Ma to znaczenie zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie pracownicy mają często przyznane dostępy do kilkudziesięciu rozproszonych usług, narażonych na konsekwencje wynikające z regulacji RODO, PSDII, KSC.

Przeczytaj również
MFA – czyli korzyści płynące z wdrożenia rozwiązania Cisco Duo Security

Siła rozwiązań chmurowych zyskuje paradoksalnie na bezpieczeństwie wynikającym z rozproszenia, skali, ogromnej bazy wiedzy i widoczności ruchu w Internecie oraz na możliwościach, związanych z bardzo szczegółowym monitoringiem. Co bardziej istotne, implementacja rozwiązania opartego o chmurę daje komfort właściwego działania systemu, który będzie wydajny, skalowalny, odporny na zakłócenie działania, a nawet gwarantujący 100% SLA na dostępność aplikacji jak w przypadku większości rozwiązań firmy Akamai.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *