Branża ITRynek

Chmura Krajowa rozwinie ofertę rozwiązań hybrydowych

Poza dotychczasowymi usługami w modelu cloud computing Chmura Krajowa będzie na polskim rynku oferować także rozwiązania Microsoft w modelu on-premise. Rozszerzenie oferty o rozwiązania Microsoft oferowane na bazie klasycznych licencji otwiera drogę do rozwoju oferty usług hybrydowych i multicloud Chmury Krajowej, która uzyskała status Microsoft Licensing Solution Provider. O nowych możliwościach i planach rozwoju oferty mówi Sławomir Połukord, Business Development Manager Chmury Krajowej.

Chmura Krajowa rozwinie ofertę rozwiązań hybrydowych

Jesteśmy w stanie dostarczyć hybrydowe środowisko IT, w którym wybrane aplikacje będą działać w chmurze obliczeniowej, a inne – na serwerach lub wprost na desktopach użytkowników. Za sprawą nowego poziomu współpracy z firmą Microsoft znaleźliśmy się na wyjątkowo krótkiej liście – tylko osiem podmiotów działających na terenie Polski ma status LSP. Jednocześnie, priorytetem niezmiennie pozostaje dla nas budowa środowisk chmurowych.

W jakim stopniu ofertę OChK zmienia możliwość sprzedaży licencji/wdrażania oprogramowania Microsoft w klasycznym modelu? Dlaczego jest to istotne z perspektywy Chmury Krajowej i Waszych klientów?

Chmura Krajowa dostarcza rozwiązania w modelu multicloud – oferujemy usługi Google Cloud, Microsoft Azure, a także własną Platformę Chmury Krajowej. Priorytetem jest dla nas tworzenie kompleksowej oferty, tak aby dostarczać klientom środowiska IT zoptymalizowane pod kątem ich potrzeb. Właśnie ze względu na specyficzne wymagania klientów, którzy czasem potrzebują połączenia środowisk chmurowych i on-premise poszerzyliśmy naszą ofertę o rozwiązania oferowane przez Microsoft wyłącznie w kanale Licensing Solution Providers (LSP). Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć hybrydowe środowisko IT, w którym wybrane aplikacje będą działać w chmurze obliczeniowej, a inne – na serwerach lub wprost na komputerach osobistych użytkowników. Za sprawą nowego poziomu współpracy z firmą Microsoft znaleźliśmy się na wyjątkowo krótkiej liście – tylko osiem podmiotów działających na terenie Polski ma status LSP. Jednocześnie, priorytetem niezmiennie pozostaje dla nas budowa środowisk chmurowych.

Do sprzedaży jakich rozwiązań Microsoft uprawnia Państwa uzyskany status partnera LSP? W jakich rozwiązaniach zamierzają się Państwo specjalizować?

Status Microsoft Licensing Solution Provider umożliwia nam sprzedaż rozwiązań działających w tradycyjnym modelu on-premise. Klienci, którzy decydują się na połączenie środowiska chmurowego i on-premise, przeważnie robią to z dwóch głównych powodów: albo dana aplikacja pracująca w środowisku Microsoft nie jest jeszcze dostępna w modelu chmurowym i wymaga lokalnej instalacji, albo różnego rodzaju przepisy lub przyzwyczajenia nie sprzyjają wykorzystaniu technologii chmurowych. Część klientów potrzebuje właśnie hybrydowych rozwiązań, łączących środowiska chmurowe i on-premise. Nie oznacza to rzecz jasna, że będziemy teraz koncentrować się na sprzedaży rozwiązań on-premise. Wdrożenia w takim modelu będą częścią naszej oferty związanej z tworzeniem bezpiecznych hybrydowych środowisk IT.

Kiedy powstanie, jakie rozwiązania obejmie i do jakich firm lub organizacji będzie skierowana oferta rozwiązań hybrydowych OCHK?

Nasza oferta jest opracowywana zwykle pod potrzeby konkretnego klienta. Już dziś możemy przedstawić zainteresowanym firmom propozycję łączącą środowiska chmurowe i on-premise. Spodziewamy się, że podejściem hybrydowym zainteresowane będą głównie większe organizacje, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego czy spółek Skarbu Państwa. Dla dużych organizacji jest to naturalny krok na drodze do chmury. W dużym przedsiębiorstwie, które posiada setki aplikacji i procesów, a ilość przetwarzanych danych jest liczona w terabajtach, przeniesienie całego środowiska IT do nowego modelu jest złożonym procesem. Przeważnie tego typu transformacja jest rozłożona na lata. Nowe systemy są wdrażane w modelu chmurowym, a dotychczas wykorzystywane często działają w modelu on-premise – część z nich jest aktualizowana, a inne – stopniowo przenoszone do chmury.

Jakie wymagania musieli Państwo spełnić, aby uzyskać taki status?

Wymogi dotyczące uzyskania statusu Microsoft Licensing Solution Provider koncentrują się na dwóch obszarach: kompetencjach zespołu i compliance, czyli zgodności naszych wewnętrznych procesów z wewnętrznymi standardami firmy Microsoft. Kompetencje partnerów LSP są oceniane na podstawie uzyskanych przez pracowników certyfikatów potwierdzających kompetencje inżynierskie w różnych obszarach. Z kolei zgodność to przede wszystkim sposób organizacji pracy – procedury i wewnętrzne regulacje w Chmurze Krajowej zostały ponownie już zweryfikowane przez wybraną przez Microsoft niezależną, międzynarodową instytucję prowadzącą tego rodzaju profesjonalne audyty. Mogę zdradzić, że w opinii tej instytucji jakość naszych procesów znacznie przekracza globalną średnią w tym zakresie, a byliśmy porównywani do poziomu dojrzałości innych, globalnych partnerów Microsoft.

Czy zacieśnienie współpracy z firmą Microsoft wpłynie na Państwa zaangażowanie we współpracę z innymi partnerami, w tym Google?

Uzyskanie statusu Microsoft Licensing Solution Provider to naturalny krok w rozwoju naszego strategicznego partnerstwa z Microsoft. W ślad za tym poszerzamy nasze kompetencje w tym obszarze. Nie zmienia to jednak fundamentu naszego działania – jesteśmy dostawcą usług chmurowych Microsoft, Google i własnych dostarczanych z Platformy Chmury Krajowej. Wartością dodaną, którą zapewniamy klientom opiera się na znajomości różnych technologii i umiejętność doboru optymalnych rozwiązań. Już teraz budujemy, a także monitorujemy pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami bardzo złożone, hybrydowe środowiska IT – łączące różne platformy publicznej i prywatnej chmury obliczeniowej oraz infrastrukturę on-premise. Rozwinięcie współpracy z firmą Microsoft dodatkowo poszerza nasze możliwości dostarczania złożonych rozwiązań hybrydowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *