Branża ITRynek

OChK prezentuje nową wersję własnej platformy chmurowej

Nowa odsłona Platformy OChK ma w szczególny sposób odpowiadać tym organizacjom, które wymagają najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz zgodności z regulacjami. Przeznaczona przede wszystkim dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych platforma chmurowa polskiego dostawcy wspiera budowanie rozwiązań hybrydowych i multi-cloud w połączeniu z usługami globalnych dostawców, takich jak Google Cloud czy Microsoft Azure. W tym kontekście unikalna ma być też elastyczność platformy.

OChK prezentuje nową wersję własnej platformy chmurowej

Wedle zapowiedzi, Platforma OChK może być wykorzystywana w dwóch modelach: jako typowa platforma publicznej chmury obliczeniowej w pełni utrzymywanej w data center OChK, bądź w formie platformy chmury prywatnej, uruchomionej centrum danych klienta i zarządzanej przez lokalny zespół IT przy wsparciu specjalistów OChK. “Wszystkie usługi Platformy OChK są realizowane z wykorzystaniem jednego intuicyjnego interfejsu użytkownika oraz rozbudowanego API pozwalającego zautomatyzować zarządzanie infrastrukturą za pomocą Terraform, zgodnie z koncepcją IaC (Infrastructure as Code), co umożliwia zachowanie takich samych standardów zarządzania zasobami jak w chmurach publicznych globalnych dostawców” – mówi Marcin Dzienniak, CTO i wiceprezes zarządu OChK.

Platforma OChK jest rozwijana od niemal 4 lat – od początku duży nacisk postawiony jest właśnie na kwestie związane z bezpieczeństwem oraz zapewnieniem zgodności z przepisami. Przedstawiciele dostawcy platformy zapewniają, że wykorzystane mechanizmy zostały zbudowane na podstawie założeń norm i standardów ISO, a cykliczne audyty potwierdzają wysoki poziom stosowanych zabezpieczeń. W oparciu o przyjęte standardy bezpieczeństwa rozwijane są też dodatkowe, oparte na Platformie OChK usługi wspierające zapewnienie ciągłości działania, w tym rozwiązania, takie jak Disaster Recovery Center czy tzw. złota kopia. Dodatkowo, Platforma OChK wspiera m.in. konfigurację infrastruktury za pomocą kodu. Tego typu automatyzacja zasobami IT ma przekładać się m.in. na zwiększenie bezpieczeństwa oraz redukcję kosztów obsługi środowiska.

Co ważne, jak przekonują przedstawiciele dostawcy, Platforma OChK została zaprojektowana pod kątem sprawnego funkcjonowania w ramach hybrydowych środowisk IT, łączących zasoby lokalne oraz usługi oferowane przez zewnętrznych dostawców, a także środowisk budowanych w myśl koncepcji multi-cloud. Co więcej, rozwijana przez OChK platforma chmurowa może być wykorzystywana na potrzeby zapewnienia zgodności z regulacjami branżowymi. Przykładowo, umożliwia m.in. przechowywanie kluczy szyfrujących do środowisk chmurowych innych dostawców, takich jak Google Cloud czy Microsoft Azure. Może również być alternatywą dla chmury publicznej globalnych dostawców w zakresie planów wyjścia i centrum zapasowego na wypadek awarii.

“Jesteśmy właścicielem rozwiązań technologicznych Platformy OChK – nasz zespół samodzielnie napisał dużą część tego środowiska. Dzięki temu możemy go dowolnie dostosowywać do specyficznych wymagań, nawet w takim zakresie jak zbudowanie chmury prywatnej na infrastrukturze klienta, z wykorzystaniem naszej technologii pozwalającej się uniezależnić od dostawców rozwiązań wirtualizacyjnych” – podkreśla Marcin Dzienniak. “Jesteśmy elastyczni i możemy dostosować Platformę OChK do konkretnych potrzeb danej organizacji. Co ważne, z perspektywy efektywności kosztowej, uniezależniliśmy się też od innych dostawców, chroniąc naszych użytkowników przed ponoszeniem nieprzewidzianych dodatkowych opłat” – dodaje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *