Branża ITRynekPolecane tematy

Cisco: 8-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych

Wg najnowszego badania Cisco Mobile VNI Forecast, do roku 2020: 70% populacji świata będzie korzystało z urządzeń mobilnych; więcej ludzi będzie miało telefon komórkowy niż elektryczność czy bieżącą wodę; w Polsce ruch w sieciach mobilnych wzrośnie 6-krotnie, w tym ruch 4G – 14-krotnie.

Cisco: 8-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych

Od roku 2000, kiedy światu zaprezentowano pierwszy telefon z wbudowanym aparatem fotograficznym, liczba użytkowników urządzeń mobilnych wzrosła 5-krotnie. Do 2020 roku użytkownikami urządzeń mobilnych będzie 70% ludzi na świecie (czyli niemal 5,5 mld osób). Gwałtowny wzrost liczby użytkowników i urządzeń mobilnych oraz rosnąca popularność treści wideo i dostępność sieci 4G przyczynią się do 8-krotnego wzrostu globalnego ruchu w sieciach mobilnych w ciągu 5 lat. Takie są główne wnioski z najnowszej, 10. już edycji badania Cisco Visual Networking Index™ (VNI) Global Mobile Data Traffic (2015-2020).

Badanie Cisco Mobile VNI Forecast pokazuje, że mobilność to najważniejsze zjawisko napędzające cyfrową transformację i zapewniające łączność pomiędzy miliardami ludzi i urządzeń. Badanie wskazuje także na dynamiczny rozwój Internetu Rzeczy, który w najbliższych latach przyniesie wymierne korzyści zarówno użytkownikom indywidualnym, jak i całym branżom, miastom czy państwom. Aby utrzymać tę dynamikę rozwoju, w najbliższej przyszłości konieczne będą dalsze inwestycje obejmujące technologie mobilne, zarówno sieci komórkowe, np. 5G, jak i rozwiązania Wi-Fi, tak aby sprostać stale rosnącym wymaganiom dotyczącym skalowalności i bezpieczeństwa sieci oraz coraz większym oczekiwaniom użytkowników” – mówi Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny Cisco Systems Poland.

Popularność urządzeń przenośnych, w tym smartfonów i phabletów, rośnie tak szybko, że do roku 2020 więcej ludzi będzie miało telefon komórkowy (5,4 mld) niż dostęp do elektryczności (5,3 mld) czy bieżącej wody (3,5 mld).

Cisco prognozuje, że inteligentne urządzenia mobilne (definiowane jako urządzenia o zaawansowanych funkcjach multimedialnych i łączności 3G lub wyższej) będą do roku 2020 stanowić 72% wszystkich urządzeń mobilnych. W roku 2015 odsetek ten wynosił 36%. Jednocześnie urządzenia te i połączenia między nimi będą w roku 2020 generować 98% ruchu w sieciach mobilnych. Zdecydowanie dominować będą tu dane ze smartfonów, które odpowiadać będą za 81% ruchu w sieciach mobilnych w roku 2020.

Charakterystyka ruchu w sieciach mobilnych

Popularność urządzeń przenośnych, w tym smartfonów i phabletów, rośnie tak szybko, że do roku 2020 więcej ludzi będzie miało telefon komórkowy (5,4 mld) niż dostęp do elektryczności (5,3 mld) czy bieżącej wody (3,5 mld).

W roku 2018, po raz pierwszy w historii, udział połączeń 4G w ogólnej liczbie połączeń mobilnych będzie większy niż udział połączeń 2G. W roku 2020  po raz pierwszy będzie większy niż udział połączeń 3G. W roku 2020 ruch 4G będzie stanowić 70% całego ruchu w sieciach mobilnych, a połączenia 4G będą generować miesięcznie sześć razy więcej ruchu niż pozostałe połączenia.

Najważniejsze trendy w Polsce wg Cisco Mobile VNI Forecast:
  • 6-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2015-2020.
  • Użytkownicy mobilni będą w roku 2020 stanowić 89% populacji.
  • Ruch wideo będzie w roku 2020 stanowić 77% ruchu w polskich sieciach mobilnych (w porównaniu z 58 proc. na koniec roku 2015).
  • Do roku 2020 smartfony będą odpowiadać za 76% całkowitego ruchu w polskich sieciach mobilnych.
  • Ruch 4G wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat 14-krotnie i w roku 2020 stanowić będzie 80% całkowitego ruchu w polskich sieciach mobilnych.
  • Aplikacje chmurowe będą w roku 2020 generować 92% całkowitego ruchu w polskich sieciach mobilnych, w porównaniu z 83% w roku 2015.
  • Ruch generowany przez połączenia M2M wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat 21-krotnie i w roku 2020 stanowić będzie
  • 6% całkowitego ruchu w polskich sieciach mobilnych.
  • Do roku 2020 będzie w Polsce 3,1 mln urządzeń typu wearable, z czego 10% z wbudowaną łącznością komórkową.

Ruch danych w sieciach mobilnych nie zwalnia. W 2020 r. prognozowany ruch danych w sieciach mobilnych wyniesie 367 eksabajtów, czyli 120 razy więcej niż całkowity globalny ruch w sieciach mobilnych w roku 2010. W latach 2015-2020 ruch danych w sieciach mobilnych będzie rósł dwa razy szybciej niż ruch w stacjonarnych sieciach IP. Do 2020 r. wideo będzie odpowiadać za ponad 75% globalnego ruchu danych w sieciach mobilnych.

W roku 2020 liczba mobilnych urządzeń połączonych z siecią wyniesie 11,6 mld, z czego 8,5 mld będą stanowić urządzenia osobiste, a 3,1 mld połączenia M2M. W roku 2015 liczba wszystkich mobilnych urządzeń połączonych z siecią (osobistych i M2M) wynosiła 7,9 mld. Aż 98% globalnego ruchu danych w sieciach mobilnych będą w roku 2020 generować inteligentne urządzenia mobilne i połączenia między nimi (w roku 2015 było to 89%).

Do roku 2020 połączenia M2M będą stanowić 26,4% wszystkich połączonych urządzeń mobilnych (w porównaniu z 7,7% w roku 2015). Połączenia M2M będą wówczas generować 6,7% całkowitego ruchu mobilnego (w porównaniu z 2,7% w roku 2015). Za 4 lata w użyciu będzie ponad 600 mln urządzeń typu wearable (w porównaniu z 97 mln w roku 2015).

M2M i urządzenia wearable a sieci mobilne

W sieciach komórkowych rośnie liczba połączeń M2M oraz tzw. wearable devices. Określenie M2M odnosi się do aplikacji, które umożliwiają maszynom, czujnikom i innym urządzeniom komunikację bez ingerencji człowieka. Rozwiązania te są wykorzystywane  m.in. w nawigacji GPS czy inteligentnych licznikach, pomagają też np. w śledzeniu towarów w łańcuchu dostaw.

Do rozwiązań M2M zalicza się również tzw. wearable devices, czyli urządzenia elektroniczne noszone na ciele, takie jak inteligentne zegarki, okulary, opaski (np. monitorujące stan zdrowia i kondycję fizyczną), które mają możliwość łączenia się z siecią czy to bezpośrednio poprzez wbudowane łącza komórkowe, czy też za pośrednictwem innego urządzenia, np. smartfona, przez WiFi lub Bluetooth. Do roku 2020 połączenia M2M będą stanowić 26,4% wszystkich połączonych urządzeń mobilnych (w porównaniu z 7,7% w roku 2015). Połączenia M2M będą wówczas generować 6,7% całkowitego ruchu mobilnego (w porównaniu z 2,7% w roku 2015). Za 4 lata w użyciu będzie ponad 600 mln urządzeń typu wearable (w porównaniu z 97 mln w roku 2015).

Rośnie liczba hotspotów WiFi

Całkowita globalna liczba hotspotów Wi-Fi (wliczając domowe) wzrośnie w latach 2015-2020 siedmiokrotnie, z 64 mln do 432 mln. W roku 2015, miesięczny ruch danych przenoszony do W-Fi (tzw. Wi-Fi offload) wynosił 3,9 eksabajta i po raz pierwszy w historii przekroczył ruch komórkowy (3,7 eksabajta). W roku 2020 wartości tę będą wynosić odpowiednio 38,1 i 30,6 eksabajtów miesięcznie.

Cisco VNI Mobile Forecast opiera się na niezależnych prognozach analitycznych oraz badaniach rzeczywistego ruchu w sieciach mobilnych. Cisco uzupełnia te wyniki o własne szacunki dotyczące wykorzystania aplikacji mobilnych, czasu połączeń oraz prędkości transmisji danych. Badanie Cisco VNI uwzględnia też inne, kluczowe czynniki, takie jak szybkość transmisji danych oraz moc obliczeniowa dostępnych urządzeń przenośnych.

Szczegółowy opis metodologii badania zamieszczono w pełnej wersji raportu.

 

Cisco: 8-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *