RynekPolecane tematy

Cisco: 10x więcej ruchu mobilnego w ciągu najbliższych 5 lat

Prognozy firmy Cisco zakładają, że w ciągu najbliższych pięciu lat nastąpi nawet 10-krotny wzrost ilości danych przesyłanych za pośrednictwem sieci mobilnych na świecie. W 2019 roku kanałami mobilnymi ma zostać przesłane niemal 300 eksabajtów danych.

Cisco: 10x więcej ruchu mobilnego w ciągu najbliższych 5 lat

Wyniki badania Cisco Visual Networking Index (VNI) Mobile Forecast pokazują, że w 2014 roku za pośrednictwem globalnych sieci mobilnych przesłane zostało ok. 30 eksabajtów danych. Za pięć lat wartość ta ma przekroczyć 292 eksabajty danych. Dla porównania warto dodać, że 15 lat temu łączna ilość danych przesłanych za pośrednictwem wszystkich – stacjonarnych i mobilnych – sieci IP wynosiła ok. 1 eksabajta.

Średnia szybkość transmisji danych w ujęciu globalnym wzrośnie niemal z ok. 1,7 Mb/s w roku 2014 do 4 Mb/s w roku 2019.

W latach 2014-2019 ilość danych przesyłanych za pośrednictwem sieci mobilnych ma rosnąć w tempie trzykrotnie wyższym niż w sieciach stacjonarnych. Na taki wzrost ilości informacji przesyłanych pomiędzy urządzeniami przenośnymi wpływać mają kolejno: rosnąca popularność oraz coraz większe możliwości smartfonów i tabletów, powszechność komputerów typu laptop, a także wzrost znaczenia komunikacji M2M i upowszechnianie dostępu do szybszych standardów transmisji danych. Eksperci prognozują, że średnia szybkość transmisji danych w ujęciu globalnym wzrośnie niemal z ok. 1,7 Mb/s w roku 2014 do 4 Mb/s w roku 2019. Zmiany związane z rosnącą ilością połączeń nawiązywanych pomiędzy różnego rodzaju autonomicznymi urządzeniami mają wynikać przede wszystkim z rosnącej popularności takich urządzeń – tworzących Internet Rzeczy. Do 2019 roku ruch generowany przez połączenia M2M ma wzrosnąć 37-krotnie. W 2019 transmisja M2M stanowić ma jednak jedynie 5 proc. całego ruchu w sieciach mobilnych.

W 2019 roku co czwarte połączenie mobilne będzie realizowane w ramach sieci 4G, które mają odpowiadać za 68 proc. globalnego ruchu w sieciach mobilnych.

Według ekspertów Cisco w 2017 roku sieci komórkowe 3G staną się najczęściej wykorzystywaną technologią łączności komórkowej, wyprzedzając tym samym infrastrukturę opartą na standardzie 2G. Co więcej, według analiz Cisco w Europie Zachodniej zmiana ta już nastąpiła, zaś w Europie Środkowej i Wschodniej – nastąpi w 2015 roku. Za cztery lata sieci 3G mają obsługiwać niemal połowę (44 proc.) światowego ruchu mobilnego. Co czwarte (26 proc.) połączenie mobilne będzie zaś realizowane w ramach sieci 4G, które mają odpowiadać za 68 proc. globalnego ruchu w sieciach mobilnych.
W 2019 roku za większość (72 proc.) ruchu w sieciach mobilnych odpowiadać ma transmisja danych wideo. Pod koniec 2014 roku odsetek ten wyniósł ok. 55 proc. Z 81 proc. w 2014 roku do 89 proc. w roku 2019 wzrosnąć ma również udział ruchu w sieciach mobilnych generowanego przez użytkowników aplikacji chmurowych.

„Badanie Cisco VNI Mobile Forecast pokazuje, że niesłabnąca popularność i coraz większe możliwości urządzeń mobilnych, rosnące znaczenie połączeń M2M oraz powszechniejszy dostęp do szybszych sieci będą czynnikami, które w największym stopniu wpłyną na gwałtowny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w najbliższych latach” – podkreśla Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny Cisco Systems Poland. Według niego stale rosnące znaczenie mobilności jest wyzwaniem, a zarazem szansą na rozwój biznesu dostawców usług telekomunikacyjnych. Kluczowe dla rozwoju działalności operatorskiej mają być m.in. unikalne usługi mobilne oparte na możliwościach Internetu Rzeczy.

Badanie Cisco VNI Mobile Forecast opiera się na analizie faktycznego ruchu w sieciach mobilnych i uwzględnia szereg niezależnych prognoz analitycznych, a także szereg innych czynników – jak dostępna szybkość transmisji danych, czy moc obliczeniowa dostępnych urządzeń przenośnych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *