Rynek

Co nas zachęca do udziału w webinarach?

Webinary cieszą się od pewnego czasu bardzo dużą popularnością. Dlaczego je wybieramy? Jak się okazuje, najważniejszy dla ich uczestników jest rozwój, a pandemia nie ma wpływu na wybranie webinarów jako formy szkolenia – tak twierdzi 76% ankietowanych w badaniu przeprowadzonym przez home.pl. Udział w nim wzięło 500 uczestników szkoleń Akademii home.pl.

Co nas zachęca do udziału w webinarach?

Co poza wspomnianą chęcią rozwoju powoduje, że tak chętnie uczymy się online? Niemal 1/3 badanych (32%) przyznaje, że to praca zdalna w trybie home office pozwala im na udział w webinarach, które często odbywają się w godzinach, jakie do tej pory były uznawane za tradycyjny czas pracy w biurze. Z kolei 13% respondentów wskazało, że szuka na webinarach wiedzy i kompetencji, dzięki którym łatwiej się przebranżowić, a 10% przyznało, że udziałowi w nich sprzyja to, że mają więcej czasu wolnego niż przed pandemią, wynika z badania home.pl.

Co nas zachęca do udziału w webinarach?

Ponad połowa badanych (58%) jako powód regularnego uczestniczenia w webinarach wskazała, że ta forma zdobywania wiedzy wspomaga ich rozwój. Prawie 1/3 (28%) stwierdziła, że zdobyta na webinarach wiedza pomaga im prowadzić biznes, co świadczy o tym, że ta forma szkoleń wspiera rozwój małych i średnich firm, menadżerów oraz freelancerów.

Przede wszystkim liczy się dobry temat

W badaniu home.pl padły też odpowiedzi na pytanie, co decyduje o wyborze danego szkolenia online. Prawie wszyscy respondenci (97%) odpowiedzieli, że jest to jego temat. Istotna dla uczestników jest również pora (data i godzina). Jako najważniejszy czynnik przy wyborze webinaru wskazało ją 32% badanych. Mniej o wyborze danego szkolenia decydują według ankietowanych prelegent, czyli prowadzący (15%) i marka lub firma, która jest organizatorem (12%).

Co nas zachęca do udziału w webinarach?

Uczestnicy badania wskazali też pory dnia, które uważają za najlepsze do uczestnictwa w webinarze. Najwięcej osób preferuje poranek, od 8 do 12, oraz wieczór, od 18 do 21. Oba przedziały godzinowe zostały wskazane jako preferowane przez największą liczbę badanych (45 i 46%). Popołudnia cieszą się dużo mniejszą popularnością.

Co lubią, a czego nie cierpią uczestnicy webinarów?

Wyniki ankiety home.pl stanowią też ważną wskazówkę dla organizatorów i prelegentów, którzy zastanawiają się, jak przygotować dobry webinar, który spodoba się odbiorcom. Czego więc należy się wystrzegać? Największymi minusami webinarów według badanych są: namawianie do zakupów (43%) oraz kłopoty techniczne, które występują podczas szkolenia (42%).

Co nas zachęca do udziału w webinarach?

Z kolei za największe plusy uczestnicy webinarów uznali możliwość powrotu do nagrania z webinaru (68%) i darmowe materiały szkoleniowe (43%). Ceniona jest również możliwość interakcji i zadawania pytań prowadzącemu (32%). Nieco mniej ważna dla uczestników szkoleń online jest możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego udział w webinarze (21%).

Co nas zachęca do udziału w webinarach?

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *