AnalitykaCIOPolecane tematy

Co piąta złotówka z budżetu IT wydana na innowacje

Z analiz firmy Deloitte wynika, że jedna piąta budżetów IT w polskich firmach przeznaczana jest na innowacje. Jednocześnie, priorytetem w zakresie polityki inwestycyjnej ponad połowy szefów IT polskich przedsiębiorstw jest wzrost biznesu. W najbliższych latach kluczową rolę w tym obszarze będzie odgrywać analityka.

Co piąta złotówka z budżetu IT wydana na innowacje

Z najnowszego badania Deloitte wynika, że polskie firmy wydają na bieżącą działalność – w tym utrzymanie – jedynie połowę dostępnych środków na IT. W skali świata na bieżącą działalność wydatkowane jest średnio dwie trzecie dostępnych budżetów. Na projekty innowacyjne przeznaczana jest natomiast niemal jedna piąta budżetów IT. Jest to odsetek wyższy niż średnia dla wszystkich analizowanych krajów. „Na całym świecie 16 proc. bieżących budżetów jest przeznaczanych na innowacje i rozwój biznesu. W Polsce wydatki na innowacje stanowią 19 proc. budżetu IT. W firmach mających siedzibę w naszym kraju wyższe są także nakłady IT na rozwój biznesu, które stanowią 32 proc. budżetu technologicznego” – mówi Andrzej Lachowski, Partner Deloitte i lider zespołu Technology Consulting w Europie Środkowej i Wschodniej. Według niego bardzo istotna, zwłaszcza w kontekście planowania budżetów na IT, jest świadomość tego, że bieżące wydatki na innowacje będą wiązały się ze wzrostem wydatków operacyjnych w kolejnych latach.

Zadania stawiane osobom odpowiedzialnym za informatykę w światowych firmach coraz rzadziej ograniczają się jedynie do podstawowego wsparcia działalności biznesowej, częściej zaś wprost dotyczą realizacji, a nawet tworzenia inicjatyw wspierających zwiększanie przychodów.

Autorzy badania podkreślają, że o ile większość (55 proc.) ankietowanych dyrektorów ds. IT w polskich firmach jako priorytet wskazuje działania wspierające wzrost organizacji, tak w skali świata większość CIO skłania się ku inwestycjom w rozwiązania pozwalające podnieść efektywność działania. Na drugiej pozycji wśród priorytetów najczęściej wskazywanych przez respondentów z Polski znalazły się odpowiednio działania związane z usprawnieniem obsługi klientów (52 proc.). Po 42 proc. wskazań przypadło na usprawnienia w zakresie efektywności i wydajności pracy, a także innowacje. Z kolei w skali świata ankietowani CIO jako pięć wiodących celów inwestycji w obszarze IT wskazywali kolejno: podniesienie wydajności (48 proc.), innowacje (45 proc.), optymalizację kosztów (45 proc.), usprawnienia obsługi klientów (45 proc.) oraz wzrost (44 proc.).

Tylko 55 proc. uczestniczących w badaniu szefów IT z polskich firm uznało umiejętność utrzymywania relacji i wpływania na wewnętrznych interesariuszy za swoją mocną stronę.

Zdaniem autorów analizy wyniki te pozwalają sądzić, że zadania stawiane osobom odpowiedzialnym za informatykę w światowych firmach coraz rzadziej ograniczają się jedynie do podstawowego wsparcia działalności biznesowej, częściej zaś wprost dotyczą realizacji, a nawet tworzenia inicjatyw wspierających zwiększanie przychodów. Ankietowani CIO niezmiennie od kilku lat wskazali jednak na potrzebę godzenia oczekiwań związanych z wspieraniem rozwoju biznesu, funkcjami bieżącego wsparcia działalności, a koniecznością redukcji kosztów.

Według ankietowanych w ciągu dwóch najbliższych lat największy wpływ na rozwój biznesu mieć będą rozwiązania analityczne, nowoczesne technologie cyfrowe, systemy bezpieczeństwa IT oraz model cloud computing.

Co ważne, ankietowani CIO relatywnie często przyznawali, że brak im umiejętności wpływania na interesariuszy wewnętrznych, zarządzania talentami oraz umiejętności kształtowania wizji rozwoju technologii i przywództwa. Tylko 55 proc. uczestniczących w badaniu szefów IT z polskich firm uznało umiejętność utrzymywania relacji i wpływania na wewnętrznych interesariuszy za swoją mocną stronę. W porównaniu ze średnią światową polscy CIO niżej oceniają swoje kompetencje w obszarach umiejętności zarządzania talentami (jedynie 35 proc. CIO uznało ją za swoją mocną stronę), umiejętności współpracy z zewnętrznymi partnerami i dostawcami (29 proc.) oraz zdolności do realizacji złożonych programów i projektów technologicznych (23 proc.).

Według ankietowanych w ciągu dwóch najbliższych lat największy wpływ na rozwój biznesu mieć będą rozwiązania analityczne oraz nowoczesne technologie cyfrowe. Na te kategorie wskazało odpowiednio: 73 proc. ankietowanych z Polski i 77 proc. w skali świata oraz 67 proc. polskich CIO wobec 75 proc. globalnie. Za trzecie (67 proc.) najistotniejsze rozwiązanie najbliższych lat ankietowani z Polski uznali systemy z zakresu bezpieczeństwa IT. Na model cloud computing w tym kontekście wskazało 53 proc. uczestniczących w badaniu dyrektorów ds. IT z polskich firm.

W tegorocznej edycji globalnego badania firmy Deloitte wzięło udział 1,2 tys. osób odpowiedzialnych za IT w firmach 43 krajów Europy (w tym z Polski), obu Ameryk, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji i Australii.

Podsumowanie oraz szczegółowe wyniki badania są dostępne na stronie: www.deloitte.com/pl/badaniecio2015

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *