BiznesCDOPolecane tematy

CXO HUB. Digital w sektorze zdrowia: zapaść i odbicie

Od takiego problemu rozpoczęliśmy dyskusje w społeczności CXO HUB. Start – w ramach współpracy z Kongresem 590 w trzech obszarach tematycznych: zdrowie właśnie, praca i przyszłość technologii. I wszystko to w perspektywie najbliższej dekady; co musi, może i nie powinno wydarzyć się do 2030. Przed nami pasjonująca jesień.

CXO HUB. Digital w sektorze zdrowia: zapaść i odbicie

Niemal 40 osób połączyło się zdalnie i uczestniczyło aktywnie w naszym pierwszym spotkaniu w ramach społeczności CXO HUB ITwiz. Zapaść i odbicie – pretekstem do tego ujęcia był głośny raport Accenture Accenture 2020 Digital Health Consumer Survey z lutego 2020, dostępny wraz z aktualizacją. 

Andrzej Osuch, dyrektor ds. Transformacji Biznesowej w Grupie LUX MED, zwrócił uwagę, że pierwotny raport zdążył uchwycić wyraźne załamanie w adaptacji usług cyfrowych w sektorze Digital – do poziomów sprzed 2016 r. Dlatego zaproponował takie podejście do dyskusji o teraźniejszości i przyszłość sektora zdrowia, właśnie przez pryzmat niezbędnej korekty. “Pandemia zmieniła w ogóle wiele w cyfryzacji, w szczególności w sektorze zdrowia. Na swój sposób dała też szansę na odwrócenie negatywnego trendu, o ile dobrze się zjawisko zrozumie, uchwyci i we właściwy sposób zareaguje” – mówi Andrzej Osuch. Według niego pacjenci odwrócili się w dużej mierze od cyfryzacji, ponieważ otrzymywali niskiej wartości UX, tracili zaufanie do dostawcy i nawet orientację w cyfrowej przestrzeni, do której ich kierowano. Wreszcie, porównując swoje doświadczenie z cyfrowym produktem/usługą – nie dostrzegali nowej wartości z takiej zmiany, a wręcz niekiedy regres w stosunku do analogowych sposobów korzystania ze służby zdrowia. Jak zauważył, na naszym rynku zdrowia cyfryzacja właściwie raczkuje – dotyczy to i usług cyfrowych oferowanych, i ram prawnych, które ich wprowadzenie umożliwiają. To świeże sprawy, z których wprowadzenie wielu przyspieszyła dopiero pandemia.

Pandemia zmieniła w ogóle wiele w cyfryzacji, w szczególności w sektorze zdrowia. Na swój sposób dała też szansę na odwrócenie negatywnego trendu, o ile dobrze się zjawisko zrozumie, uchwyci i we właściwy sposób zareaguje. Pacjenci odwrócili się w dużej mierze od cyfryzacji, ponieważ otrzymywali niskiej wartości UX, tracili zaufanie do dostawcy i nawet orientację w cyfrowej przestrzeni, do której ich kierowano.
Andrzej Osuch, dyrektor ds. Transformacji Biznesowej w Grupie LUX MED

Artur Józefiak, CEE Security Lead Accenture, ekspert i architekt digitalizacji, sięgnął do źródeł raportu Accenture, rozmawiał z jego autorami, dotarł także do wywiadów zrealizowanych w Polsce. Jak podkreślał, wg autorów analizy, kluczową sprawą jest właściwe przestrojenie cyfryzacji w służbie zdrowia z naciskiem na cztery osie: właściwej, dostosowanej do grupy, kontekstu cyfryzacji – w elastyczny sposób obsługującej różne grupy; po drugie – budowania zaufania poprzez cyfrową transparentność, możliwość zarządzania lub współzarządzania danymi, które udostępnia się kanałem cyfrowym; po trzecie – jasno sformułowana, zrozumiała i akceptowana  wartość dla pacjenta z korzystania ze scyfryzowanych usług (np. szybciej, taniej), w tym – udostępnienia danych, a wreszcie namaszczenie do roli promotorów takiej efektywnej cyfryzacji – lekarzy. Kwestie te w dużej mierze są uniwersalne dla transformacji cyfrowej innych sektorów.

Kluczową sprawą jest właściwe przestrojenie cyfryzacji w służbie zdrowia z naciskiem na cztery osie: właściwej, dostosowanej do grupy, kontekstu cyfryzacji – w elastyczny sposób obsługującej różne grupy; po drugie – budowania zaufania poprzez cyfrową transparentność, możliwość zarządzania lub współzarządzania danymi, które udostępnia się kanałem cyfrowym; po trzecie – jasno sformułowana, zrozumiała i akceptowana wartość dla pacjenta z korzystania ze scyfryzowanych usług (np. szybciej, taniej), w tym – udostępnienia danych, a wreszcie namaszczenie do roli promotorów takiej efektywnej cyfryzacji – lekarzy. Kwestie te w dużej mierze są uniwersalne dla transformacji cyfrowej innych sektorów.
Artur Józefiak, CEE Security Lead w Accenture

Piotr Orzechowski, nasz współpanelista, jest prezesem zarządu spółki Infermedica, rozwijającej produkt typu symptom checker, uczące się na podstawie przypadków klinicznych w USA i na całym świecie rozwiązanie do wczesnej diagnozy i priorytetyzacji postępowania (triage’u). Raport Accenture wskazywał, że w ogólnym odwrocie od dotychczasowych form cyfryzacji, istnieją wyraźne wyjątki; należą do niej produkty tej kategorii. Znalazły one swoich odbiorców wśród digital natives, zorientowanych na samoobsługę, chętnych do korzystania z technologii Ich z kolei dobre doświadczenie i optymizm co do usług cyfrowych popchnął – odwrotnie niż cały rynek – jeszcze bardziej w ramiona cyfryzacji. Ich doświadczenie – było po prostu dobre. Potwierdza to Piotr Orzechowski, który mówił, że zainteresowanie pacjentów i klientów, tworzących w oparciu o rozwiązanie produkty wyraźnie rośnie, a okres pandemii spotęgował ten trend.

W kontekście usług cyfrowych, w szczególności w obszarze służby zdrowia lepiej, aby współgrały one z duchem otwartości, dostępności danych – z myślą o doskonaleniu tych usług, czerpaniu z korzyści jakie nowe rozwiązania mogą w oparciu o nie zapewnić.
Kajetan Wojsyk, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Otwartych Danych Publicznych, Centrum e-Zdrowia

Piotr Kaźmierczyk jest prawnikiem specjalizującym się w zagadnieniach compliance dla obszaru life sciences w kancelarii DZP: Zwracamy uwagę, że problem zaufania do nowych cyfrowych rozwiązań pojawia się wraz ze wzrostem świadomości użytkowników, rozbudzonej przez RODO. Nauczyło ono użytkowników raczej nieufności do dzielenia się danymi z interfejsem cyfrowym. Poczucie przewagi wartości analogowej usługi medycznej nad cyfrową także się utrzymuje. Upowszechnione w ostatnim czasie teleporady raczej nie odwróciły tego trendu. A może – wręcz przeciwnie, wydaje się, że pacjenci czekają tylko na powrót do dawnych form leczenia. Aby to zmienić, trzeba w ramach teleporady zapewnić UX, dodatkową wartość, jakość. Na przykład poprzez wspomaganie lekarza rozwiązaniami diagnostycznymi, wspierającymi wywiad itp. Regulacyjne ramy pozwalające na jasnych bezpiecznych zasadach wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które by to umożliwiły to ważna kwestie, jeśli raport wskazuje też, że pacjenci mają więcej zaufania do lekarzy niż technologicznych dostawców owych rozwiązań.

Innym ważnym wyzwaniem regulacyjnym jest zapewnienie równego dostępu, a co najmniej – równego dostarczania różnych, oczekiwanych przez różne grupy, korzyści.

Kajetan Wojsyk, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Otwartych Danych Publicznych, Centrum e-Zdrowia zwrócił uwagę na konieczność zdrowego podejścia do ochrony danych – RODO powinno chronić osobę. Przez jej ochronę rozumieć należ także zapewnienie płynnego dostępu do rozwiązań nowoczesnych, w tym nowoczesnej medycyny. W innym wypadku adaptacja do przepisów i praktyka rozmijać się będą z duchem RODO. W kontekście usług cyfrowych, w szczególności w obszarze służby zdrowia lepiej, aby współgrały one z duchem otwartości, dostępności danych – z myślą o doskonaleniu tych usług, czerpaniu z korzyści jakie nowe rozwiązania mogą w oparciu o nie zapewnić.

wracamy uwagę, że problem zaufania do nowych cyfrowych rozwiązań pojawia się wraz ze wzrostem świadomości użytkowników, rozbudzonej przez RODO. Nauczyło ono użytkowników raczej nieufności do dzielenia się danymi z interfejsem cyfrowym. Poczucie przewagi wartości analogowej usługi medycznej nad cyfrową także się utrzymuje. Upowszechnione w ostatnim czasie teleporady raczej nie odwróciły tego trendu.
Piotr Kaźmierczyk, prawnik w kancelarii DZP

Uczestnicy online’owego panelu weszli też chętnie w dyskusję z publicznością. Spotkanie online nie stwarza tak dobrych możliwości jak spotkanie na żywo, ale dobry temat i mocne grono są gwarancją, że do takiej dyskusji dojdzie. W czasie naszego pierwszego spotkania także pojawiło się wiele takich ciekawych głosów. M.in. Dariusz Śpiewak, jeden ze współautorów e-ZLA (elektroniczne zwolnienie lekarskie) przypomniał jakie opory wywoływało ono początkowo u lekarzy. Dziś, po kilku pionierskich usługach tego typu funkcjonujących już na rynku, próba włączenia lekarzy do roli promotorów cyfryzacji może być łatwiejsza. Pojawił się także wątek AI, etycznego wymiaru jakości i transparentności algorytmów – szczególnie istotnego dla obszaru naszego zdrowia.

Nasza dyskusja z pierwszego spotkania CXO HUB zaowocuje artykułami w ITwiz, które wybrane z poruszonych wątków pozwolą dokładniej i szerzej przedstawić.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu CXO HUB już w najbliższy czwartek 8 października na spotkanie CXO HUB: Człowiek, kompetencje, cyfryzacja, w godz. 16:00 – 17:30 na platformie Teams.

Do zobaczenia w CXO HUB!

CXO HUB. Digital w sektorze zdrowia: zapaść i odbicie
Podczas spotkania CXO HUB 1 października 2020 r. Artur Józefiak – CEE Security Lead Accenture, ekspert i architekt digitalizacji, przedstawił główne tezy raportu Accenture a następnie dyskutował je w panelu, do którego zaproszenie przyjęli:
Paweł Kaźmierczyk – Prawnik, Life Sciences Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Piotr Orzechowski – Prezes Zarządu, Infermedica
Andrzej Osuch – Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED
Kajetan Wojsyk – Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Otwartych Danych Publicznych, Centrum e-Zdrowia
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *