Biznes

Cyfrowa droga do e-administracji w Polsce

Od cyfryzacji nie ma już odwrotu. Żyjemy w świecie, gdzie nowoczesne przetwarzanie danych i cyfryzacja są siłą napędową rozwoju wielu gospodarek – powiedział Roman Dmowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w trakcie sesji plenarnej skierowanej do instytucji publicznych w trakcie II edycji konferencji e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015).

Cyfrowa droga do e-administracji w Polsce

Wiceszef MAC omówił „Systemowe podejście do informatyzacji Państwa w perspektywie 2020 – kluczowe przedsięwzięcia zapewniające interoperacyjność”. „Elektroniczna faktura czy elektroniczny obieg korespondencji powinny stanowić podstawę do funkcjonowania gospodarki cyfrowej lub cyfrowego państwa. Dlatego rolą państwa jest przygotowanie standardów i narzędzi, które opiszą, jak powinna wyglądać komunikacja nie tylko pomiędzy urzędem a obywatelem, lecz także pomiędzy wszystkimi urzędami oraz urzędem i biznesem” – podkreślił Roman Dmowski.

Systemowe podejście do informatyzacji Państwa to m.in. takie projekty, jak: Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) oraz projekt Wspierania budowy elektronicznej administracji.

Elektroniczna faktura czy elektroniczny obieg korespondencji powinny stanowić podstawę do funkcjonowania gospodarki cyfrowej lub cyfrowego państwa. Dlatego rolą państwa jest przygotowanie standardów i narzędzi, które opiszą, jak powinna wyglądać komunikacja nie tylko pomiędzy urzędem a obywatelem, lecz także pomiędzy wszystkimi urzędami oraz urzędem i biznesem” – podkreśla Roman Dmowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Celem programu informatyzacji jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom, ale również samej administracji, dostępu do narzędzi użytecznych, bezpiecznych, prostych w stosowaniu, powszechnie dostępnych i neutralnych technologicznie. Z punktu widzenia obywatela najważniejsza jest wygoda załatwiania spraw urzędowych (w tym związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), spraw związanych z ochroną zdrowia, poszukiwaniem pracy, regulowaniem należności, zdobywaniem wiedzy i wykształcenia. Obsługa klientów urzędów, w tym w szczególności usługi elektroniczne, powinny zapewnić oszczędność czasu, uwolnić obywateli od konieczności wizyty w obsługującej jednostce, z wyłączeniem przypadków, kiedy osobiste stawienie się jest niezbędne. Przy wykorzystaniu usług elektronicznych powinno być możliwe załatwianie spraw niezależnie od miejsca pobytu i rodzaju stosowanej technologii służącej do korzystania z sieci, sprzętu, oprogramowania” – czytamy w założeniach do PZIP.

Zakłada się, że działania PZIP będą prowadzone w czterech obszarach: integracji usług, integracji danych, zintegrowanego dostępu do danych publicznych oraz zintegrowanej informacji zarządczej. Z kolei przykłady zrealizowanych i realizowanych projektów w ramach budowy elektronicznej administracji to:

  • ·      E-Podatki –  możliwość rozliczenia z podatków przez internet.
  • ·      Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) – możliwość założenia działalności gospodarczej online.
  • ·      KRS – dostęp online do odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego
  • ·      Dostęp do ksiąg wieczystych przez internet – znając jedynie numer księgi można uzyskać odpis księgi wieczystej nieruchomości.  Można też m.in. przekazać ten numer np. firmom, które potrzebują potwierdzenia tytułu własności nieruchomości w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług.
  • ·      Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) –  system pozwalający na lepsze planowanie przestrzenne, ograniczanie strat związanych z powodziami, ułatwiania inwestycji i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Tegoroczna edycja konferencji E-administracja dla biznesu poświęcona jest usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. Konferencja E-administracja dla biznesu 2015 jest współorganizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki.

Niezależnie od tej konferencji, Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji, wziął udział w podpisaniu listu intencyjnego w sprawie współpracy na rzecz realizacji projektu „System EZD PUW w jednostkach samorządu terytorialnego”. Podpisany list umożliwi współpracę pomiędzy administracją rządową i samorządową w zakresie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), na bazie systemu EZD autorstwa  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w Białymstoku. Wśród sygnatariuszy listu znajdują się: Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji.  Andrzej Meyer, wojewoda podlaski, Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska oraz – w imieniu Unii Metropolii Polskich – Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

Nie mam wątpliwości, że ten system, który pozwala na sprawną pracę, kontrolę, oszczędność czasu oraz finansów, będzie standardem ogólnym. EZD jest systemem publicznym i będziemy mogli przekazać go samorządom. Obywatel na co dzień ma raczej do czynienia z urzędem miejskim, powiatowym lub gminnym. Dzięki systemowi EZD obywatel będzie mógł przekonać się, że urząd pracuje inaczej, bo w nowoczesny sposób i jednocześnie pod pewną kontrolą obywatela: system pozwala na wgląd w procedury, czas realizacji i przebieg” – podkreślił minister Andrzej Halicki.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji to fundament e-administracji i sprawnego państwa w obszarze upraszczania procedur administracyjnych i osiągania transparentności funkcjonowania urzędów. Wdrożenie systemu EZD to przede wszystkim wdrożenie nowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w jednostce, a nie tylko udostępnienie urzędnikom systemu teleinformatycznego, usprawniającego prowadzenie czynności kancelaryjnych – mówi Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji.

Na podstawie listu oraz porozumień z wojewodą podlaskim, jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzone pilotażowe wdrożenie jednolitego systemu EZD PUW w urzędach miejskich Gdańska oraz Łodzi. System ten dotychczas wprowadzany był wyłącznie w jednostkach administracji rządowej. Istotą pilotażu, jest nie tylko przekazanie i rozwijanie na zasadach niekomercyjnych jednolitego systemu administracji publicznej, lecz również przekazanie know-how i zbudowanie kompetencji po stronie administracji samorządowej w taki sposób, aby kolejne wdrożenia w administracji samorządowej mogły odbywać się autonomicznie na terenie poszczególnych województw.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji to fundament e-administracji i sprawnego państwa w obszarze upraszczania procedur administracyjnych i osiągania transparentności funkcjonowania urzędów. Wdrożenie systemu EZD to przede wszystkim wdrożenie nowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w jednostce, a nie tylko udostępnienie urzędnikom systemu teleinformatycznego, usprawniającego prowadzenie czynności kancelaryjnych” – zaznaczył Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji.

Obecnie z jednolitego systemu rozwijanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki  korzysta już ponad 200 urzędów i 24 tysięcy urzędników, a drugie tyle jest w trakcie wdrożenia. To duże, niekomercyjne przedsięwzięcie, które usprawniani funkcjonowanie polskiej administracji przy pomocy nowoczesnych narzędzi.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *