AnalitykaCDO

W czasach Covid-19 analityka biznesowa liczy się dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

Ostatnie tygodnie wymusiły błyskawiczną zmianę poziomu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Kluczowymi elementami zmiany są analityka biznesowa i praca zdalna.

W czasach Covid-19 analityka biznesowa liczy się dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

„Obyś żył w ciekawych czasach” mówi chińskie przysłowie. Nagły i nieoczekiwany wybuch pandemii wirusa SARS-COVID-2019 nie tylko odbił się na naszym życiu codziennym, ale również zawodowym. Ostatnie tygodnie wymusiły błyskawiczną transformację cyfrową przedsiębiorstw. Rozpisane na kwartały i lata projekty muszą zostać zrealizowane w ciągu tygodni, a nawet dni. Akceleratorem tych przemian jest gwałtownie zmieniające się otoczenie makroekonomiczne oraz zmiana modeli realizacji pracy, których główną determinantą jest Social Distance. Kluczowymi elementami aktualnej transformacji są analityka i praca zdalna.

Analityka biznesowa na trudne czasy

Konieczność błyskawicznego podejmowania decyzji biznesowych, opartych na prawdziwych wskaźnikach wymaga rozwiązań analitycznych (Business Intelligence). Wskaźniki muszą być zbudowane w oparciu o prawdziwe dane z użyciem logiki spójnej dla całego przedsiębiorstwa. Dzisiaj nie mamy czasu na dyskusje dotyczące użytych miar i wartości oraz ich postrzegania przez poszczególne jednostki biznesowe. Czasu też nie ma bądź jest go niewiele na korektę jakości danych. Data Governance, Single Source-of-Truth i wspólny model danych, stają się krytyczne dla zapewnienia jakości procesu decyzyjnego.

Poprawa płynności dzięki analizie danych o różnych składnikach kosztowych

Kluczowym wyzwaniem dla biznesu jest cash flow i adaptacja modelu biznesowego do bieżącej sytuacji. Po pierwsze dokładna analiza struktury kosztów pozwala zidentyfikować obszary, w których możemy dokonać korekt w celu poprawienia płynności finansowej.

W czasach Covid-19 analityka biznesowa liczy się dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

Smart BI Platform. Commercial Dashboard: Budżet planowany vs aktualny w rozbiciu na składowe. Ujęcie rok do roku.

Po drugie, precyzyjny wgląd w Net Working Capital (NWC), czyli w rozbiciu na analizę zobowiązań i należności (m.in. cykle rotacji i struktura) oraz analizę cyklu konwersji gotówki i analizę zapasów, umożliwi ocenę bieżącego stanu finansów i aktualnej sytuacji płynnościowej firmy.

W czasach Covid-19 analityka biznesowa liczy się dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

Smart BI Platform: Net Working Capital

Po trzecie rewizja struktury kosztów pracowniczych: rezerwy urlopowej (rok poprzedni i pierwsze półrocze 2020) oraz wynagrodzeń. O ile kalkulacja rezerwy urlopowej jest prosta o tyle korekta wynagrodzeń oraz pakietów pracowniczych wymaga dokładniejszej analizy. Najwłaściwszym podejściem jest analiza „what-if”, w której możemy przetestować kilka wariantów, uwzględniając ich wpływ na pracowników oraz potencjalne oszczędności. Pod uwagę należy wziąć również przyszłe koszty związane z ponowną rekrutacją pracowników.

Jak analizować dane z e-commerce?

Innym wyzwaniem, przed którym dzisiaj stoją przedsiębiorcy, jest zmiana modeli biznesowych. Social Distance bardzo mocno wpływa na relacje pomiędzy firmą a jej otoczeniem biznesowym. Podstawowym wyzwaniem dla firm, które dotychczas traktowały sprzedaż online jako element dodatkowy (np. branży Fashion i Consumer Goods), jest analiza koszyka klienta i finalizacja transakcji oraz uwzględnienie kosztów dodatkowych, takich jak logistyka oraz dostępność produktów.

Jedna z prostszych strategii zwiększenia sprzedaży, którą stosują są promocje i wyprzedaże. Warto jednak zastanowić się, jaki jest realny wpływ tych działań na sprzedaż. Czy przypadkiem brak promocji lub inna jej skala nie dałby lepszych rezultatów. Jak pokazują dane z Google Trends w fazie „lockdown” konsumenci nadal są zainteresowani zakupem odzieży, kosmetyków, książek.

W czasach Covid-19 analityka biznesowa liczy się dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

Smart BI Platform. Commercial Dashboard: Modele pokazujące efektywność promocji.

Natomiast firmy, które w modelu biznesowym skupiają się głównie na e-commerce, mierzą się aktualnie z kilkusetprocentowymi wzrostami odwiedzin i transakcji, co przekłada się na wydłużony czas dostawy oraz zwiększoną aktywność kanałów obsługi klienta. W tym przypadku ważna jest optymalizacja łańcucha dostaw i budowa hybrydowych modeli dostaw, wykorzystujących dodatkową infrastrukturę w postaci otwartych sklepów typu convenience.

Analityka biznesowa podczas pracy zdalnej wymaga wcześniejszego opracowania i wdrożenia polityki zarządzania danymi

Dokonująca się przyspieszona transformacja cyfrowa dotyka nie tylko otoczenie zewnętrzne firm, ale również ich własny wewnętrzny ekosystem. Akceleratorem tej zmiany jest przejście w model pracy zdalnej. Wymusza on zmianę sposobów komunikacji, pracy grupowej, ale także dostępu do danych.

Dostęp do danych musi uwzględniać platformę – analizy muszą być dostępne zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach. Biorąc pod uwagę czas reakcji oraz jakość połączenia internetowego, na znaczeniu zyskują rozwiązania umożliwiające pracę w trybie offline. Ważna jest również polityka bezpieczeństwa oraz polityka dostępu do danych. Wspomniany na początku Data Governance to również model dostępu do danych uwzględniający rolę poszczególnych pracowników i związany z nią zakres danych.

Home office to też duża zmiana w obszarze pracy zespołowej. Świadectwem tego może być gigantyczny wzrost użycia narzędzi takich jak Microsoft Teams, Google Hangouts, Skype czy Zoom. W obszarze analityki zyskuje na znaczeniu możliwość pracy grupowej na poszczególnych dashboardach, adnotacji czy też komentarzy w postaci wbudowanego chatu. Z drugiej strony ważne jest też monitorowanie pracy zespołów, obłożenia pracą, statusu projektów.

W czasach Covid-19 analityka biznesowa liczy się dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

Smart BI Platform. Commercial Dashboard: Analiza portfela projektów.

Efektywnie wdrożona analityka biznesowa pomoże zaplanować działania na czas “odmrażania” codzienności i na przyszłość

Przyszło nam żyć w ciekawych czasach, które stanowią bardzo duże wyzwanie:

  1. Bardzo mało czasu na podejmowanie decyzji.
  2. Redukcja marginesu błędu praktycznie do zera.
  3. Konieczność zrewidowania dotychczasowego modelu biznesowego.
  4. Zmiana form świadczenia pracy.

W czasach, w których nie ma czasu na wielomiesięczne projekty, bo ważne jest „tu i teraz”, konieczne jest dostosowanie dostępnych narzędzi analitycznych i systemów do nowych warunków ekonomicznych. Na znaczeniu zyskują skalowalność rozwiązań i ich elastyczność.

Wdrożenie rozwiązań cloud computing dla Business Intelligence wydaje się nieodzowne w dzisiejszych czasach. Popularna chmura umożliwia szybką instalację rozwiązań analitycznych i bardzo łatwe ich dostosowanie do własnych potrzeb. Analityka w chmurze to:

  • Krótki czas uruchomienia – liczony w dniach, a nie miesiącach.
  • Skalowalność – korzystamy z mocy przetwarzania danych, która odpowiada na naszym bieżącym potrzebom.
  • Dostępność – nie wymaga inwestycji w powierzchnie i hardware.
  • Spójne dane – zunifikowane wskaźniki KPI, jednoznacznie rozumiane na każdym poziomie w firmie i w każdym obszarze biznesowym.
  • Mobilność – dostęp do informacji na różnych urządzeniach, w każdej sytuacji.

Więcej o analityce biznesowej w czasach gospodarczej zawieruchy na stronie PwC.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *