AplikacjeCDOBiznes

Czy pandemia zakończy dominację Excela w obszarze zarządzania finansami?

Wedle szacunków Deloitte wskutek pandemii niemal dwie trzecie dyrektorów finansowych planuje zmiany w modelu funkcjonowania swoich firm. Szczególne usprawnienia mają dotyczyć obszarów związanych z planowaniem strategicznym, budżetowaniem i prognozowaniem. Chęć poprawy funkcjonowania tych procesów ma przełożyć się na większe zainteresowaniem wyspecjalizowanymi, nowoczesnymi rozwiązaniami. Obecnie najpopularniejszym narzędziem wśród CFO pozostaje arkusz kalkulacyjny Excel.

Czy pandemia zakończy dominację Excela w obszarze zarządzania finansami?

Wysoka dynamika i skala zmian gospodarczych sprawiają, że priorytetem w wielu organizacjach jest zwiększenie efektywności planowania, budżetowania i prognozowania. Z analiz Deloitte wynika, że aż 61% ankietowanych dyrektorów ds. finansowych planuje podjąć działania mające na celu zmianę modelu funkcjonowania ich organizacji poprzez inwestycje w narzędzia i technologie oraz zmianę horyzontów czasowych prowadzonych analiz biznesowych. Ponadto, niemal dwie trzecie dyrektorów finansowych ma świadomość, że w procesie podejmowania decyzji biznesowych należy wziąć pod uwagę zasady zrównoważonego finansowania.

Jak przekonują eksperci Deloitte, pandemia wymusza na organizacjach elastyczność i przewidywanie różnorodnych scenariuszy, przez co procesy planowania, budżetowania oraz prognozowania stają się kluczowe. Pozwalają bowiem skutecznie przygotować i przystosować firmę do stale zmieniających się warunków biznesowych oraz zidentyfikować procesy, modele i technologie, których produktywność budziła wątpliwości jeszcze przed 2020 rokiem. I tak, 29% ankietowanych CFO planuje zainwestować w narzędzia i technologie; 27 proc. chce częstszego przygotowywania analiz i prognoz, 26 proc. planuje zmiany w podejściu o planowania biznesowego, a kolejne 21% oczekuje zmiany zakresu czasowego prognoz biznesowych. “Większość dyrektorów finansowych i dyrektorów ds. planowania finansowego i analiz (FP&A) koncentruje się w pierwszej kolejności na opracowaniu scenariuszy, a następnie na analizie skutków jakie przyniesie ich wdrożenie w firmie. Dla tej grupy podstawową wartością jest jakość danych źródłowych, które porównuje z danymi dostępnymi w firmie, by móc sformułować jak najbardziej praktyczne wnioski w oparciu o szerokie spektrum dostępnych informacji. Zmiany planują wprowadzić głównie w procesie biznesowym oraz inwestując w narzędzia i technologie” – mówi Robert Nowak, partner w dziale Doradztwa Podatkowego, lider zespołu Business Tax, lider Programu CFO, Deloitte. Tylko 39% uczestników badania Deloitte nie przewiduje żadnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu ich organizacji.

Excel niezmiennie na podium

Co ciekawe, kluczowym narzędziem wykorzystywanym obecnie na potrzeby planowania, budżetowania i prognozowania w większości organizacji pozostaje Excel. Arkusz kalkulacyjny Microsoft stanowi, jak wynika z analiz Deloiite, główne narzędzie pracy dla 73 proc. ankietowanych. Eksperci podkreślają, że o ile rozwiązanie to zapewnia elastyczność wykorzystania w procesach związanych z finansami, to utrudnia tworzenie scenariuszy na podstawie algorytmów predykcyjnych oraz zapewnienie spójności planowania w ramach organizacji. “Zwykle opracowywanie informacji zarządczej oraz wyciąganie wniosków było utożsamiane z uciążliwym, czasochłonnym procesem przeprowadzanym ręcznie. Jednak wraz z coraz większą ilością danych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych organizacje zaczęły poszukiwać narzędzi wspierających szybszą ścieżkę podejmowania decyzji. Dlatego też obserwujemy tendencję spadkową korzystania z arkuszy Excel” – podkreśla Wojciech Zawada, partner w dziale Audit & Assurance, Deloitte.

Niezależnie od tego, w wielu organizacjach rośnie skala wykorzystania nowoczesnych, samoobsługowych i rozbudowanych narzędzi wspierających wielowymiarowe planowanie scenariuszowe oraz raportowanie w czasie rzeczywistym. “Warto zwrócić uwagę, że działy niefinansowe, takie jak sprzedaż, łańcuchy dostaw czy HR coraz częściej starają się nawiązać relacje z departamentem finansów, aby obrać wspólny kierunek działań w ramach przedsiębiorstwa i pozyskać istotne informacje. To z kolei przekłada się na inwestowanie przez CFO i liderów ds. finansów w nowoczesne narzędzia i technologie” – dodaje Wojciech Zawada. Co ciekawe, z analiz Deloitte wynika, że skala wykorzystanie różnego rodzaju dedykowanych aplikacji wzrasta wraz z wielkością firmy. I tak, większość organizacji o przychodach poniżej 1 mld USD korzysta wyłącznie z arkuszy kalkulacyjnych, podczas gdy z wyłącznie arkuszy kalkulacyjnych korzysta tylko co dziesiąta firma o obrotach ponad 10 mld USD.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *