Branża ITRynek

Czy szanse kobiet i mężczyzn na rynku IT są takie same?

Nawet 74% badanych nie spotkało się w swojej pracy zawodowej z uprzedzeniami dotyczącymi kobiet w branży IT, a 60% uważa, że szanse kobiet i mężczyzn na udaną karierę w tym obszarze są równe – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród pracowników EPAM Polska na przełomie marca i kwietnia 2023 roku. Takie liczby pokazują, że zdominowany jeszcze do niedawna przez mężczyzn rynek nowych technologii zmienia się i zapewnia równe szanse rozwoju, bez względu na płeć.  

Czy szanse kobiet i mężczyzn na rynku IT są takie same?
Źródło: EPAM Polska

Coraz więcej kobiet decyduje się na pracę w branży IT. Taki trend szczególnie widać w dużych firmach technologicznych, np. w EPAM Polska 34% wszystkich pracowników IT to kobiety, podczas gdy wskaźnik kobiet w Polsce działających jako specjalistki w tym obszarze wynosi jedynie 15,5%.

“Od wielu lat wychodzimy naprzeciw potrzebom kobiet, wspierając je w godzeniu ról społecznych i zawodowych. Oferujemy im możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy, a przede wszystkim ułatwiamy szybkie przekwalifikowanie się lub przyswojenie nowej technologii dzięki programom mentoringowym oraz up- i reskillingowym” – mówi Marta Markiewicz, Director & Head of Talent Acquisition w EPAM Polska.

Perspektywy i przeszkody

Jak wynika ze wspomnianego badania, większość ankietowanych, bo aż 60% jest zdania, że szanse kobiet i mężczyzn na rynku IT są takie same. Według 34% są one mniejsze dla płci żeńskiej, a tylko 6% uważa, że kobiety mają lepsze od mężczyzn perspektywy na rozwój profesjonalnej kariery w branży IT.

Z doświadczeń ankietowanych wynika, że rekruterzy największą uwagę zwracają na wiedzę i umiejętności kandydatów do pracy w obszarze nowych technologii, a płeć nie ma przy tym znaczenia. Jednocześnie podkreślają, że ze względu na rolę społeczną kobiet związaną z opieką nad dziećmi i domem, mogą one poświęcić mniej czasu na rozwój zawodowy niż mężczyźni.

Czy szanse kobiet i mężczyzn na rynku IT są takie same?
Źródło: EPAM Polska

Badanie poruszyło także kwestię przeszkód w rozwoju kariery zawodowej w IT. Dla 28% ankietowanych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, największym wyzwaniem jest łączenie rodzicielstwa z karierą zawodową. 7% przyznało, że jest nim brak pomocy ze strony rodziny, a dla 14% przyczyna leży w braku możliwości rozwoju. 51% ankietowanych wskazało inne czynniki stojące na przeszkodzie w rozwoju kompetencji.

Ankietowanych zapytano również o to, jak oceniają swoją decyzję dotyczącą dołączenia do branży IT. Dla większości badanych (57%) rozpoczęcie kariery w tym obszarze było świetnym wyborem, a dla 40% najlepszym krokiem w życiu. Tylko 3% ankietowanych przyznało, że rozważa zmianę zajęcia, natomiast nikt spośród badanej grupy nie żałuje dołączenia do świata IT.

Wskazówki i porady

Respondentów poproszono także o wskazówki dla kobiet, które rozważają rozpoczęcie swojej ścieżki w branży nowych technologii. Najczęstsze porady dotyczyły tego, aby się nie poddawać i z determinacją dążyć do osiągnięcia swojego celu: „Rób wszystko jak najlepiej potrafisz i uwierz w siebie”, „Nie zwracaj uwagi na płeć. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi umiejętnościami i ambicjami”.

Wśród sugestii ze strony respondentów pojawiły się również takie, które skupiły się na kontakcie z mężczyznami: „Bądź asertywna i nie bój się sprzeciwiać męskiej opinii”, „Znajdź mentora albo osobę, która szczególnie cię zainspiruje.” Część wskazówek dotyczyła również rozwoju: „Ciągle ucz się i doskonal swoje umiejętności, aby za kilka lat być lepszą wersją siebie, a nie lepszą niż inni”, „Skup się na zdobyciu twardych umiejętności – języków programowania, frameworków, a także szlifuj angielski”.

Badanie przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2023 roku za pośrednictwem anonimowej ankiety internetowej, wśród wszystkich pracowników EPAM Polska. W badaniu wzięło udział 434 pracowników firmy, w tym 67% kobiet, 32% mężczyzn oraz 1% osób niebinarnych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *