Branża ITRynek

Grupa Spyrosoft opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku

W badanym okresie przychody Grupy wzrosły o 3,8% rdr. do 108,4 mln zł. Skonsolidowany zysk EBITDA spadł natomiast do 11,8 mln zł (7,4% rdr.). Marża EBITDA wyniosła 10,9% vs. 12,2% w analogicznym okresie 2023 roku, a zysk netto spadł o 41% rdr. do poziomu 3,4 mln zł.

Grupa Spyrosoft opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku

Negatywny wpływ zarówno na przychody, jak i na pozostałe wyniki finansowe Grupy miała silna złotówka (większość sprzedaży realizowana jest w walutach obcych) oraz koszty związane z utrzymywaniem tzw. ławki (pracowników czasowo pozostających bez projektu).

“Pierwszy kwartał 2024 roku upłynął pod znakiem utrzymującego się spowolnienia w branży IT. Klienci nadal ograniczają swoje budżety na projekty IT, co widoczne jest w wynikach finansowych firm w całym sektorze. W tym wymagającym czasie dodatkowym obciążeniem dla naszej Grupy była silna złotówka. W dalszym ciągu ponosimy również koszty związane z utrzymaniem ławki, czyli grupą pracowników nieprzypisanych do konkretnego projektu” – skomentował Konrad Weiske, prezes zarządu Spyrosoft S.A. “Pomimo spowolnienia w sektorze, odnotowaliśmy natomiast kilka sukcesów. W przypadku automotive pozyskaliśmy nowego klienta z USA i poszerzyliśmy współpracę z jednym z partnerów, co pozwoliło nam zwiększyć przychody z tego sektora do 33,9 mln zł z 25,1 mln zł w I kwartale 2023 r. Zwiększyliśmy też znacząco skalę naszej działalności w regionie DACH – nasze przychody wzrosły na tym rynku do 42,6 mln zł z 30,5 mln zł w analogicznym okresie 2023 roku. Podsumowując, odnotowaliśmy niewielki wzrost przychodów, niższy wynik EBITDA i zysk netto. Jednak w ujęciu średniorocznym cały czas realizujemy założenia naszej strategii i podtrzymujemy długoterminowe cele biznesowe” – dodał.

W I kwartale 2024 rpoku do grona klientów Grupy dołączyło 37 nowych firm, a łącznie na koniec omawianego okresu Grupa obsługiwała 182 klientów. Nowi klienci – przedstawiciele branży medycznej, ale też sektora retail – zostali odnotowani we wszystkich spółkach należących do Grupy.

W raportowanym okresie zatrudnienie w Grupie utrzymywało się na stabilnym poziomie – całkowita liczba współpracowników Grupy Spyrosoft wyniosła 1 498 osób. Grupa rozwinęła zespół pracowników specjalizujących się w AI oraz w dalszym ciągu kompletowała swój zespół w UK (Londyn i Manchester), na potrzeby realizacji 3-letniego kontraktu z BBC. Pierwsze znaczące przychody z kontraktu z brytyjskim nadawcą będą widoczne w przychodach Grupy w 3 kwartale 2024 roku.

Perspektywy na kolejne kwartały

Zarząd Grupy zaznacza, że nie należy spodziewać się istotnych zmian względem bieżącej sytuacji biznesowej, a jej poprawa może nastąpić nie wcześniej niż za kilka kwartałów.  Perspektywa na rozwój biznesu na głównych rynkach obsługiwanych przez Grupę pozostaje stabilna. Spółka nie obserwuje także większych zmian w ramach branż, w których działa.

Zarząd w dalszym ciągu obserwuje większą dostępność pracowników, w tym także na rynkach międzynarodowych (co przekłada się na obniżone koszty działań rekrutacyjnych) oraz wyhamowanie wzrostu wynagrodzeń.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *