AplikacjePolecane tematy

Czym jest, a czym nie jest IFS Cloud, najnowsze rozwiązanie firmy IFS?

Na rynku debiutuje IFS Cloud – nowy pakiet oprogramowania biznesowego IFS. Zdaniem przedstawicieli IFS jest to najważniejsza premiera w historii firmy. Jakie są unikalne cechy nowego rozwiązania, którego możliwości wykraczają poza obszar typowy dla systemów ERP? O funkcjonalności i architekturze platformy IFS Cloud rozmawiamy z Christianem Pedersenem, dyrektorem ds. rozwoju produktów w IFS.

Czym jest, a czym nie jest IFS Cloud, najnowsze rozwiązanie firmy IFS?

Jesteśmy przekonani, że największą wartość biznesową można najlepiej uzyskać dzięki wdrożeniu naszej platformy w pełni w modelu publicznej chmury obliczeniowej, ale nie znaczy to, że zamierzamy narzucać klientom decyzje o migracji do chmury. Jest wręcz odwrotnie – zdajemy sobie sprawę, że z oprogramowania IFS korzystają m.in. przedsiębiorstwa z branż regulowanych, a także organizacje, które z różnych powodów chcą posiadać pełną kontrolę nad danymi biznesowymi.

Czym jest platforma IFS Cloud?

Jako nasze najnowsze rozwiązanie biznesowe, platforma IFS Cloud łączy w ramach jednego rozwiązania, sprawdzone i rozwijane od lat funkcjonalności branżowe, z których słynie IFS. Są to rozwiązania dla sektorów, takich jak: lotnictwo i obronność, energetyka, użyteczność publiczna, sektor budowlany i konstrukcyjny, przemysł, a także sektor usług. Mówiąc w uproszczeniu, zlikwidowaliśmy tradycyjny podział na rozwiązania wspierające planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM), relacjami z klientami (CRM), majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) oraz usługami (FSM) i wszystkie funkcjonalności typowe dla każdego z tych obszarów połączyliśmy w ramach jednego rozwiązania biznesowego. Koncentrujemy się przy tym na zapewnieniu jak największej wartości biznesowej dla klientów. W ramach platformy IFS Cloud udostępniamy standardowe, predefiniowane zestawy funkcjonalności oparte na najlepszych praktykach branżowych. Co istotne, sposób w jaki zaimplementowaliśmy wsparcie dla specyficznych procesów branżowych, pozwoli naszym klientom utrzymać te cechy, które stanowią o unikalności i przewadze rynkowej ich organizacji.

Czy, jak sugeruje nazwa IFS Cloud, najnowsze rozwiązanie IFS może być wdrożone jedynie w modelu publicznej chmury obliczeniowej?

Zdecydowanie nie. Jesteśmy przekonani, że największą wartość biznesową można najlepiej uzyskać dzięki wdrożeniu naszej platformy w pełni w modelu publicznej chmury obliczeniowej, ale nie znaczy to, że zamierzamy narzucać klientom decyzje o migracji do chmury. Jest wręcz odwrotnie – zdajemy sobie sprawę, że z oprogramowania IFS korzystają m.in. przedsiębiorstwa z branż regulowanych, a także organizacje, które z różnych powodów chcą posiadać pełną kontrolę nad danymi biznesowymi. Zależało nam więc na tym, aby platforma IFS Cloud w pełni odpowiadała tym potrzebom, w bezpośredni i natywny sposób. Stosowne rozwiązania wbudowaliśmy więc w architekturę naszego nowego rozwiązania. W efekcie platforma IFS Cloud wspiera różne podejścia do kwestii rezydencji danych.

Jednym z nich jest wdrożenie w oparciu o infrastrukturę centrum danych klienta bądź środowisko zlokalizowane u innego dostawcy. Wówczas, z perspektywy całego środowiska IFS Cloud, instancja systemu uruchomiona w centrum danych klienta traktowana jest po prostu jako kolejny węzeł naszej platformy chmurowej. W praktyce, fakt, że naszą nową platformę zaprojektowaliśmy z myślą o otwartości na różne modele wdrożenia oznacza też swobodę w zakresie migracji pomiędzy środowiskami lokalnymi lub chmurowymi. Oczywiście wspieramy klientów także na etapie analizy i wyboru najlepszego podejścia do wdrożenia środowiska IFS Cloud.

Jakie są główne założenia warunkujące rozwój funkcjonalności dostępnych w ramach platformy IFS Cloud?

Za cel postawiliśmy sobie zbudowanie nowoczesnego środowiska biznesowego, które zapewni naszym klientom nowe możliwości rozwoju biznesu. Podczas prac nad platformą IFS Cloud postawiliśmy na ścisłą współpracę z klientami. Zależało nam na poznaniu wyzwań biznesowych, z jakimi mają obecnie do czynienia, ale też wykorzystaniu doświadczeń naszych klientów w rozwijaniu ich działalności. Platformę IFS rozwijaliśmy więc wspólnie z klientami. Wielokrotnie spotkaliśmy się z twierdzeniem, że dla naszych klientów istotny jest dziś zarówno rozwój oparty na cyfrowej transformacji biznesu, jak i zapewnienie jak najlepszych doświadczeń nabywcom ich produktów lub usług. Stąd decyzja o uporządkowaniu funkcjonalności naszego rozwiązania wokół tych kroków procesów biznesowych, które mają bezpośredni wpływ na doświadczenia klientów.

Mam tu na myśli dostarczenie klientom wysokiej jakości usług lub produktów we właściwym czasie, co oznacza, przykładowo, konieczność zapewnienia wzorowej obsługi procesu sprzedaży, wyprodukowania towarów oraz ich dostawy na czas, wystawienia prawidłowej faktury, a także wsparcia gwarancyjnego i serwisowego. Są to momenty, w których firma albo zachwyca, albo rozczarowuje. Nasze rozwiązanie wspiera poszczególne organizacje w jak najlepszym funkcjonowaniu właśnie w sytuacjach, które wprost wpływają na wrażenia nabywców. Jest to wręcz kluczowy element aktualnej strategii biznesowej IFS.

Co różni architekturę platformy IFS Cloud od oferowanego dotąd oprogramowania IFS Applications?

Platforma IFS Cloud to bardzo nowoczesne rozwiązanie biznesowe. Jej architektura umożliwia nie tylko wybór modelu wdrożenia, ale też uruchomienie tylko tych funkcjonalności, które w danym momencie są potrzebne poszczególnym przedsiębiorstwom. Cały proces jest bardzo prosty i nie wymaga wykorzystania żadnych nowych technologii lub rozwiązań. Takie podejście sprawia, że nowe rozwiązanie IFS może rozwijać się wraz z rozwojem organizacji biznesowych naszych klientów. Jednocześnie, platforma IFS Cloud zapewnia jednolitą warstwę obsługi i korzysta ze wspólnego modelu danych we wszystkich obszarach funkcjonalnych. Może być również łatwo integrowana z innymi, wykorzystywanymi w firmie rozwiązaniami biznesowymi.

Poważnie podeszliśmy również do kwestii wykorzystania najnowszych technologii. Zależało nam na tym, aby efektywnie wykorzystać potencjał dostępnych dziś rozwiązań do wspierania dzisiejszych potrzeb biznesowych naszych klientów. Chcieliśmy jednak, aby możliwości platformy IFS Cloud stanowiły nie tylko wsparcie, ale także inspirację dla naszych klientów, jeśli chodzi o możliwości rozwoju biznesu i realizacji całkiem nowych, unikalnych inicjatyw biznesowych. Częścią naszego zobowiązania wobec klientów jest zapewnienie możliwości łatwego użycia najnowszych rozwiązań technicznych w kontekście rzeczywistych scenariuszy biznesowych. Naturalnym było więc zaszycie w rozwiązaniu IFS Cloud wsparcia dla rozwiązań i koncepcji, takich jak: sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy czy rzeczywistość rozszerzona.

Co ważne, IFS Cloud centralizuje także proces aktualizacji oprogramowania w każdym z obszarów funkcjonalnych. W praktyce oznacza to możliwość wyeliminowania problemów związanych z koniecznością niezależnego aktualizowania systemów dziedzinowych, planowania przestojów czy weryfikacji poprawności integracji między wersjami. Przewidujemy, że aktualizacje dla platformy IFS Cloud będą udostępniane w cyklu półrocznym. Klienci zachowają jednak kontrolę nad terminami oraz tempem ich wdrażania w środowisku, z którego korzystają.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *