InfrastrukturaBranża ITRynek

Dwie trzecie centrów danych poza kontrolą w zakresie wpływu na środowisko naturalne

Jednocześnie, tylko jedna czwarta operatorów centrów danych prowadzi działania zmierzające do jak najdłuższego wykorzystania posiadanego sprzętu IT. Takie wnioski płyną z nowych analiz Uptime Institute.

Dwie trzecie centrów danych poza kontrolą w zakresie wpływu na środowisko naturalne

Jak wynika z informacji zamieszczonych w raporcie Global Data Center Survey 2021 obecnie poziom dwutlenku węgla emitowanego przez centra danych monitoruje zaledwie co trzeci operator takich ośrodków. Co więcej, jak pokazują badania Uptime Institute, tylko co warta organizacja zarządzająca centrami danych wykorzystywanymi m.in. na potrzeby świadczenia usług dla zewnętrznych klientów, kompleksowo analizuje cykl życia swojego sprzętu pod kątem możliwości jak najdłuższego wykorzystania serwerów, pamięci masowych i urządzeń sieciowych, a także sprawnego zarządzania ich utylizacją.

Podstawowe, najczęściej monitorowane parametry mają bezpośredni związek z zasilaniem. I tak, 82% organizacji uwzględnionych w badaniu Uptime Institute na bieżąco analizuje zużycie energii elektrycznej, podczas gdy 70% monitoruje efektywność wykorzystania energii. “To dobry sygnał, gdyż są to parametry niezbędne do przejścia na kolejne poziomy analizy, w tym właśnie ocenę tego w jaki sposób obiekt DC wpływa na środowisko naturalne. Jak widać, tutaj wciąż pozostaje wiele do zrobienia, niemniej nie brakuje także operatorów, którzy biorą ten aspekt pod uwagę i dążą do osiągnięcia 100% neutralności. Mowa tutaj oczywiście o największych graczach globalnego rynku, ale również o tych działających na skalę europejską” – zauważa Marcin Zmaczyński, dyrektor marketingu Aruba Cloud na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Analizy Uptime Institute pokazują też, że ilość zużywanej w centrach danych wody monitoruje jedynie co drugi (51%) operator takiej infrastruktury. Wiele wskazuje jednak na to, że w kolejnych latach zauważalne będą znaczące wzrosty monitorowanych parametrów środowiskowych. Będzie to widoczne w szczególności w Europie, gdzie – zgodnie z postanowieniami Paktu Neutralności Klimatycznej Centrów Danych (Climate Neutral Data Center Pact) – sektor centrów danych ma osiągnąć zerową emisyjność dwutlenku węgla do 2030 roku.

W badaniu Uptime Institute wzięli udział przedstawiciele ponad 800 organizacji oferujących usługi data center.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *