Branża ITRynek

Dwóch na trzech specjalistów IT planuje zmienić pracę – jak zatrzymać w firmie programistów, których już mamy?

Jednymi z największych wyzwań stojącymi obecnie przed firmami IT jest, i będzie w najbliższej przyszłości, znalezienie oraz utrzymanie odpowiednich specjalistów. Potwierdzają to choćby badania analityków Reveal – otóż ponad połowa organizacji (53%) przewiduje, że w 2022 roku będzie borykała się z zatrudnieniem programistów z odpowiednimi umiejętnościami, a niewiele mniej (46%) będzie dodatkowo zmagało się z utrzymaniem obecnie zatrudnionych.

Dwóch na trzech specjalistów IT planuje zmienić pracę – jak zatrzymać w firmie programistów, których już mamy?

O tym, że problem jest poważny świadczy także globalna analiza Gartnera przeprowadzona na blisko 20 tys. osobach z branży, która pokazuje, że aż dwie trzecie specjalistów IT deklaruje otwartość na nowe możliwości pracy lub aktywnie poszukuje nowego pracodawcy. Według raportu, obecnie zaledwie 29% specjalistów IT nie ma zamiaru zmieniać swojej pracy. W Australii i Nowej Zelandii ten udział to 23,6%, w Azji 19,6%, a w Ameryce Łacińskiej 26,9%. W Europie, która uznawana jest za jeden z najlepiej prosperujących regionów, tylko 2 na 5 pracowników IT nie zamierza zmienić swojej obecnej pracy. Programiści i specjaliści IT są więc bardziej skłonni do rezygnacji z pracy od zatrudnionych w innych sektorach – średnio o 10,2%. Niedostatek profesjonalistów na rynku sprawia, że pracownicy mogą zarówno przebierać w ofertach, jak i zmieniać miejsce zatrudnienia z dnia na dzień. To stawia zarządzających i same organizacje w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Jak przyciągać talenty?

Co zatem mogą zrobić firmy, aby zatrzymać u siebie specjalistów IT? Graham Waller, analityk Gartnera podpowiada: “CIO mogą potrzebować większej elastyczności w zarządzaniu zespołami i działami IT, niż reszta organizacji. Zapotrzebowanie na specjalistów IT, rosnąca akceptacja pracy zdalnej oraz nacisk na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym spowodowały, że mamy dziś zdecydowanie rynek pracownika”.

Analitycy Gartnera sprawdzili także, jak często specjaliści IT zmieniają pracę. Okazuje się, że w zeszłym roku 76% pracowników IT otrzymało przynajmniej dwie oferty pracy. To znacznie więcej niż 43% w wypadku innych sektorów. Według badań, młodsi specjaliści zdecydowanie częściej rozważają zmianę pracy niż ich starsi koledzy. Tylko co piątego pracownika IT w wieku 18-29 dotyczy wysokie prawdopodobieństwo pozostania u swojego pracodawcy. “Wielu młodszych pracowników chce pracować w firmie, która będzie odzwierciedlała ich wartości, takie jak m.in. różnorodność, równość i szacunek do innych” – tłumaczy Graham Waller.

Holakracja mile widziana

Poszukując na rynku profesjonalistów IT firmy powinny oferować im coś więcej, niż tylko etat, możliwość pracy zdalnej czy atrakcyjną pensję, uważają specjaliści. “Jako pracodawca zapewniamy, aby zatrudnione u nas osoby, oprócz sprawiedliwego wynagrodzenia i stabilizacji, miały poczucie sensu i celowości w pracy, posiadały większą autonomię w kwestii decyzji oraz tworzyły prawdziwą wspólnotę, która sprzyja skutecznemu współdziałaniu” – wskazuje Magda Tadrała, Senior Candidate Care Specialist w firmie Boldare.

Okazuje się, że to nowe podejście do tworzenia organizacji o płaskiej strukturze, opartej na samoorganizujących się zespołach, jest dla sporej części pracowników bardzo atrakcyjne. Wewnętrzne badania Boldare wykazały, że dla trzech na czterech pracowników podczas rekrutacji ma znaczenie fakt, że firma działa w strukturze organizacyjnej zwanej holakracją.

Presja na wyniki

Kolejny problem związany z niedostatkiem profesjonalistów, to brak osób z dużym doświadczeniem, lub raczej przewaga osób początkujących czy bez doświadczenia. Firmy muszą sobie radzić również z tymi wyzwaniami.  “W Boldare stosujemy odpowiednie procesy i narzędzia, które wspierają szybkie wdrażanie się nowych osób w produkty, podnoszenie kwalifikacji czy rozwój zupełnie nowych kompetencji potrzebnych na rynku” – mówi Magda Tadrała. “Dzięki pracy w scrumie członkowie zespołów są w stałym kontakcie, co zdecydowanie wpływa na ich efektywność i zaangażowanie. Pracownicy mogą też łatwo przewidzieć i zaplanować zakres swoich prac. W ramach interdyscyplinarnych zespołów, zróżnicowanych również pod kątem wieku czy stażu pracy, wymiana umiejętności i doświadczeń następuje w sposób naturalny”

Problemy z zatrudnieniem generują kolejne wyzwania: według raportu Reveal, niemal jedna trzecia firm (31%) deklaruje niewystarczającą ilość czasu na realizację projektów. Natomiast dwóch na pięciu badanych programistów odczuwa zwiększone wymagania ze strony klientów. Niemal tyle samo (41%) deklaruje, że ich praca odbywa się przy znacznie ograniczonych zasobach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *