Branża ITStrategie ESGProgramowanie

Green coding odpowiedzią branży IT na ochronę środowiska naturalnego

Dane cyfrowe zużywają obecnie tyle energii elektrycznej, co rocznie cała Wielka Brytania. Prognozy wskazują, że do 2025 roku ich liczba na świecie sięgnie 180 zettabajtów (jeden zettabajt to aż bilion gigabajtów), a za dekadę nawet 12-krotnie więcej. Wraz ze wzrostem znaczenia branży IT, zauważalnie wzrasta także jej wpływ na środowisko naturalne. Czy odpowiedzią na te wyzwania może okazać się zielone kodowanie? 

Green coding odpowiedzią branży IT na ochronę środowiska naturalnego

Około 90% szkodliwych emisji CO2 możemy przypisać czterem kluczowym sektorom: energetyce, usługom użyteczności publicznej, transportowi oraz produkcji materiałów. Choć pozornie może się wydawać, że sam obszar cyfryzacji nie ma znaczącego wpływu na wzrost śladu węglowego, to okazuje się, że w rzeczywistości odpowiada za jego coraz większą część. Obecnie ilość gazów cieplarnianych generowanych przez sektor IT jest porównywalna z emisją przemysłu lotniczego, czyli około 2-4% na świecie w ciągu roku. Prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że do 2030 roku zużycie energii przez centra danych potroi się, co stanowi poważne wyzwanie w kontekście walki z emisją dwutlenku węgla. Jakie kroki podejmuje branża IT w walce z negatywnym wpływem na środowisko? Odpowiedzią zdaje się być koncepcja green coding.

Gra w zielone

Zielone programowanie, czyli green coding, odnosi się do procesu tworzenia aplikacji i systemów informatycznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jego głównym celem jest zminimalizowanie emisji CO2.

“Istotą tego podejścia jest świadomość, że każda decyzja podejmowana przez programistów – od pisania kodu, przez etap testowania, aż po użytkowanie aplikacji na serwerach lub komputerach użytkowników – ma wpływ na środowisko. Green coding zachęca do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo decyzji, które pozwolą na zmniejszenie zużycie energii, zarówno podczas procesu projektowania, jak i eksploatacji oprogramowania” – mówi Marcin Zimnicki, Dyrektor Retail Technology Hub w Exorigo-Upos.

Oprócz ekologicznego charakteru, green coding ma także inne zalety. Jedną z nich, szczególnie istotną dla firm, jest oszczędność energii i kosztów operacyjnych. Optymalizując kod tak, aby zużywał mniej prądu, firmy mogą poprawić funkcjonalność swoich systemów jednocześnie obniżając koszty energii. Przykładowo, poprzez zmniejszenie rozdzielczości obrazów w aplikacji, która jest używana przez pół miliona użytkowników, programiści mogliby zaoszczędzić ponad 2 dni pracy rocznie i to przy ostrożnym założeniu, że przeciętny użytkownik otwiera aplikację raz dziennie.​

Zastosowanie ekologicznych praktyk może również przyczynić się do zwiększenia zysków firmy. Według badania IBM 2022 CEO Study, osoby decyzyjne w przedsiębiorstwach wdrażających inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej wskazują, że osiągają wyższą średnią marżę operacyjną niż te, które tego nie robią.

Poprzez wdrażanie zielonych standardów kodowania i efektywności energetycznej, przedsiębiorstwa deklarują poszanowanie i dbałość o środowisko. Takie podejście jest z kolei coraz bardziej cenione przez klientów i partnerów biznesowych, którzy coraz częściej, obok ceny i zakresu usług, rozważają także to kryterium. Szczególnie, że od tego roku część z firm obowiązuje dyrektywa CSRD, dotycząca raportowania niefinansowego, a do 2027 r. ten wymóg obejmie ok. 3,5 tys. podmiotów.

Zielone programowanie może też wpływać na zwiększenie satysfakcji i zaangażowania użytkowników aplikacji. Odnosi się ono do techniki stosowanej w aplikacjach w celu zmniejszenia liczby żądań serwera, co z kolei prowadzi oszczędności energii i w efekcie wzrostu szybkości działania strony.

Rozpoczynając proces wdrażania green coding w firmie, należy rozpocząć u źródła, którym w tym przypadku są programiści i testerzy. Jednym z podstawowych kroków może być wybór języków programowania, które mają różną wydajność energetyczną. Przykładowo, języki takie jak C i C++, pozwalają na większą kontrolę nad użytkowanym sprzętem, co może przekładać się na mniejsze zużycie energii.

Zrównoważone praktyki programistyczne będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości sektora IT, zwłaszcza w obliczu jego ciągłego wzrostu. Jest to istotny aspekt, który, jeśli zostanie przyjęty przez miliony organizacji technologicznych i programistów, z pewnością będzie miał znaczący wpływ na środowisko.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “Green coding odpowiedzią branży IT na ochronę środowiska naturalnego”

  1. Piszcze co chcecie ale najbardziej energooszczędny język programowania to ponad 50 letni C ANSI. Wszystkie te języki skryptowe o kaczym typowaniu jak Python, Ruby, JavaScript, PHP są bardzo nieekologiczne, ale IT je promuje. Dalej marnowanie zasobów komputera i zielonej energii to maszyny wirtualne JVM i CRL, C#, Java, Scala, Kotlin nie są ekologiczne. Trzeba tracić czas na napisanie tych wirtualnych maszyn na wszystkie architektury procesora więc marna to przenośność.