RynekPolecane tematy

Grupa Asseco Poland miała 7,2 mld zł przychodów

Największy udział w przychodach Grupy Asseco miała sprzedaż oprogramowania i usług własnych – 5,8 mld zł.  Zysk netto Grupy wyniósł 366 mln zł, EBIT 745 mln zł, a EBITDA 1 mld zł. Grupa zatrudnia już 20 tys. pracowników i działa w 54 krajach.

Grupa Asseco Poland miała 7,2 mld zł przychodów

Zysk netto byłby większy o 33 mln zł, gdyby nie odpis na rozwiązany przez Ministerstwo Zdrowia kontrakt na budowę jednego z elementów platformy P1 w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Portfel zamówień na rok 2016 jest o 15% większy niż ten, prezentowany w marcu 2015 roku i wynosi 5,03 mld zł (4,39 mld zł). W przypadku oprogramowania i usług własnych wzrost ten wynosi 14% (4,49 mld zł, w porównaniu do 3,95 mld zł).

W Polsce rok 2015 to dla Grupy Asseco dwie, duże transakcje, przejęcie szczecińskiego Unizeto i Infovide-Matrix. Pierwsza z tych firm zostanie włączona do Asseco Data Systems (ADS), a druga do Asseco Poland. W styczniu 2016 roku zakończył się proces tworzenia spółki Asseco Data Systems, która skonsolidowała kilka spółek zależnych: ADH Soft, CK ZETO Łódź, Combidata, Unizeto, ZETO Bydgoszcz i ZUI Otago.

W tym roku na rynku polskim Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland zapowiada dalsze uproszczenie struktury Grupy w Polsce. Poza wspomnianym wchłonięciem Infovide-Matrix, Asseco Poland zamierza przekazać do ADS swój Pion Infrastruktury. Z kolei Pion Przedsiębiorstw (wdrożenia systemów SAP, Oracle i Microsoft) przekazany zostanie do Dahlia Matic (dotychczas spółki zależnej Infovide-Matrix). Przejmie też ona projekty SAP realizowane dotąd przez Infovide-Matrix. Natomiast działy odpowiedzialne za projekty w bankowości, energetyce i telekomunikacji przejdą – wraz z Infovide-Matrix – do Asseco Poland.

Na koniec w Polsce będą cztery, główne spółki: Asseco Poland (sprzedaż oprogramowania własnego), Asseco Business Solutions (ERP i SFA), Asseco Data Systems (integracja) i Dahlia Matic (konsulting i wdrożenia).

W tym roku na rynku polskim Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland zapowiada dalsze uproszczenie struktury Grupy w Polsce. Poza wspomnianym wchłonięciem Infovide-Matrix, Asseco Poland zamierza przekazać do ADS swój Pion Infrastruktury. Z kolei Pion Przedsiębiorstw (wdrożenia systemów SAP, Oracle i Microsoft) przekazany zostanie do Dahlia Matic (dotychczas spółki zależnej Infovide-Matrix). Przejmie też ona projekty SAP realizowane dotąd przez Infovide-Matrix. Natomiast działy odpowiedzialne za projekty w bankowości, energetyce i telekomunikacji przejdą – wraz z Infovide-Matrix – do Asseco Poland.

Sprzedaż w Polsce w roku 2015 wzrosła o 5% do 1,77 mld zł. Największy jednak w sprzedaży Grupy ma rynek izraelski z przychodami na poziomie 3,65 mld zł (wzrost o 24%, choć w 1/3 wpływ na ten wzrost miały różnice kursowe). Trzeci pod względem wielkości jest rynek środkowoeuropejski (648 mln zł, wzrost o 32%), a następnie zachodnioeuropejski (599 mln zł, 20%), Europy południowo-wschodniej (486 mln zł, spadek o 3%) i wschodnioeuropejski (106 mln zł, -7%). Rynki zagraniczne przyniosły Grupie Asseco przychody o 1 mld zł większe niż w roku 2014.

Najważniejsze wydarzenia na świecie to wejście na rynki Afryki i do Portugalii dzięki przejęciu Exictos, nowe spółki w Europie Środkowo-Wschodniej oraz sprzedaż niemieckiej spółki Matrix24.

Jeśli chodzi o strukturę przychodów, to największy w nim udział ma sprzedaż do przedsiębiorstw, który obejmuje także sektor utilities i telekomunikacyjny (39%, 2,8 mld zł, wzrost o 7,7%), bankowo-finansowy (37%, 2,7 mld zł, 13,8%) i instytucji publicznych (24%, 1,7 mld zł, 8,5%).

W tym roku Asseco Poland zdecydował się przenieść do polski rozwój systemów Sapiens, który należy do izraelskiej Formula Systems. W 2015 roku Sapiens przejął działalność w sektorze ubezpieczeniowym – wydzieloną część przedsiębiorstwa – od Asseco Poland.

Asseco Poland przewiduje wypłacenie dywidendy za rok 2015 w wysokości 250 mln zł, łącznie od roku 2007 kwota wypłaconych dywidend to 1,1 mld zł.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *