RynekPolecane tematy

Grupa Asseco Poland miała 7,2 mld zł przychodów

Największy udział w przychodach Grupy Asseco miała sprzedaż oprogramowania i usług własnych – 5,8 mld zł.  Zysk netto Grupy wyniósł 366 mln zł, EBIT 745 mln zł, a EBITDA 1 mld zł. Grupa zatrudnia już 20 tys. pracowników i działa w 54 krajach.

Grupa Asseco Poland miała 7,2 mld zł przychodów

Zysk netto byłby większy o 33 mln zł, gdyby nie odpis na rozwiązany przez Ministerstwo Zdrowia kontrakt na budowę jednego z elementów platformy P1 w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Portfel zamówień na rok 2016 jest o 15% większy niż ten, prezentowany w marcu 2015 roku i wynosi 5,03 mld zł (4,39 mld zł). W przypadku oprogramowania i usług własnych wzrost ten wynosi 14% (4,49 mld zł, w porównaniu do 3,95 mld zł).

W Polsce rok 2015 to dla Grupy Asseco dwie, duże transakcje, przejęcie szczecińskiego Unizeto i Infovide-Matrix. Pierwsza z tych firm zostanie włączona do Asseco Data Systems (ADS), a druga do Asseco Poland. W styczniu 2016 roku zakończył się proces tworzenia spółki Asseco Data Systems, która skonsolidowała kilka spółek zależnych: ADH Soft, CK ZETO Łódź, Combidata, Unizeto, ZETO Bydgoszcz i ZUI Otago.

W tym roku na rynku polskim Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland zapowiada dalsze uproszczenie struktury Grupy w Polsce. Poza wspomnianym wchłonięciem Infovide-Matrix, Asseco Poland zamierza przekazać do ADS swój Pion Infrastruktury. Z kolei Pion Przedsiębiorstw (wdrożenia systemów SAP, Oracle i Microsoft) przekazany zostanie do Dahlia Matic (dotychczas spółki zależnej Infovide-Matrix). Przejmie też ona projekty SAP realizowane dotąd przez Infovide-Matrix. Natomiast działy odpowiedzialne za projekty w bankowości, energetyce i telekomunikacji przejdą – wraz z Infovide-Matrix – do Asseco Poland.

Na koniec w Polsce będą cztery, główne spółki: Asseco Poland (sprzedaż oprogramowania własnego), Asseco Business Solutions (ERP i SFA), Asseco Data Systems (integracja) i Dahlia Matic (konsulting i wdrożenia).

W tym roku na rynku polskim Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland zapowiada dalsze uproszczenie struktury Grupy w Polsce. Poza wspomnianym wchłonięciem Infovide-Matrix, Asseco Poland zamierza przekazać do ADS swój Pion Infrastruktury. Z kolei Pion Przedsiębiorstw (wdrożenia systemów SAP, Oracle i Microsoft) przekazany zostanie do Dahlia Matic (dotychczas spółki zależnej Infovide-Matrix). Przejmie też ona projekty SAP realizowane dotąd przez Infovide-Matrix. Natomiast działy odpowiedzialne za projekty w bankowości, energetyce i telekomunikacji przejdą – wraz z Infovide-Matrix – do Asseco Poland.

Sprzedaż w Polsce w roku 2015 wzrosła o 5% do 1,77 mld zł. Największy jednak w sprzedaży Grupy ma rynek izraelski z przychodami na poziomie 3,65 mld zł (wzrost o 24%, choć w 1/3 wpływ na ten wzrost miały różnice kursowe). Trzeci pod względem wielkości jest rynek środkowoeuropejski (648 mln zł, wzrost o 32%), a następnie zachodnioeuropejski (599 mln zł, 20%), Europy południowo-wschodniej (486 mln zł, spadek o 3%) i wschodnioeuropejski (106 mln zł, -7%). Rynki zagraniczne przyniosły Grupie Asseco przychody o 1 mld zł większe niż w roku 2014.

Najważniejsze wydarzenia na świecie to wejście na rynki Afryki i do Portugalii dzięki przejęciu Exictos, nowe spółki w Europie Środkowo-Wschodniej oraz sprzedaż niemieckiej spółki Matrix24.

Jeśli chodzi o strukturę przychodów, to największy w nim udział ma sprzedaż do przedsiębiorstw, który obejmuje także sektor utilities i telekomunikacyjny (39%, 2,8 mld zł, wzrost o 7,7%), bankowo-finansowy (37%, 2,7 mld zł, 13,8%) i instytucji publicznych (24%, 1,7 mld zł, 8,5%).

W tym roku Asseco Poland zdecydował się przenieść do polski rozwój systemów Sapiens, który należy do izraelskiej Formula Systems. W 2015 roku Sapiens przejął działalność w sektorze ubezpieczeniowym – wydzieloną część przedsiębiorstwa – od Asseco Poland.

Asseco Poland przewiduje wypłacenie dywidendy za rok 2015 w wysokości 250 mln zł, łącznie od roku 2007 kwota wypłaconych dywidend to 1,1 mld zł.

Tagi

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *