Branża ITRynek

W I półroczu 2023 roku przychody ze sprzedaży Grupy Asseco przekroczyły 8,5 mld zł

Oznacza to wzrost o 3% w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. 79% wspomnianej kwoty, czyli ponad 6,7 mld zł, stanowiło oprogramowanie własne oraz usługi z nim związane. Zysk operacyjny wyniósł 793 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 231 mln zł – poinformowali przedstawiciele Grupy.

W I półroczu 2023 roku przychody ze sprzedaży Grupy Asseco przekroczyły 8,5 mld zł

W trakcie pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku Grupa Asseco wypracowała 982 mln zł zysku operacyjnego non-IFRS*, co oznacza wzrost o 2% względem I półrocza 2022 roku. Z kolei zysk netto non-IFRS przypisany akcjonariuszom Asseco Poland wyniósł 260 mln zł.

Przychody Asseco pozostają zdywersyfikowane sektorowo. W I półroczu 2023 roku rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 42%, finanse i bankowość – 34% oraz instytucje publiczne – 24%. W każdym z tych obszarów Grupa odnotowała wzrosty sprzedaży. W sektorze instytucji publicznych przychody wzrosły o 6%, w sektorze finansów i bankowości wzrost wyniósł 3%, a w sektorze przedsiębiorstw 2%. Asseco posiada zróżnicowany portfel klientów – 10 największych kontrahentów odpowiadało za 11% przychodów Grupy, a największy klient – za 2%.

Bardzo dobre półrocze zanotowało Asseco Poland. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły w badanym okresie o 16% i wyniosły 971 mln zł. Z kolei rynki zagraniczne, reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International, odpowiadały za 89% sprzedaży Grupy. Segment Formula Systems zanotował 5,6 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 3% względem pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku. Sprzedaż segmentu Asseco International była porównywalna z tym samym okresem rok wcześniej i wyniosła 1,9 mld zł.

Ponadto, spółki z Grupy Asseco sfinalizowały w analizowanym okresie czasu trzy przejęcia na rynku izraelskim, wzmacniając swoją pozycję w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz poszerzając ofertę o kolejne rozwiązania i usługi IT, poinformowali przedstawiciele Grupy.

„Cieszą nas bardzo dobre wyniki w segmencie Asseco Poland, gdzie przychody rosły w dwucyfrowym tempie. W I półroczu obserwowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży w obszarach: finansów i bankowości, opieki zdrowotnej, energetyki i telekomunikacji. Przychody z sektora przedsiębiorstw urosły w Polsce o 29%, a finansów i bankowości – o 28%. Dynamicznie rosną nasze przychody w spółkach Asseco Data Systems, m.in. w obszarze usług zaufania, czy Asseco Cloud, które w I półroczu wypracowało sprzedaż wyższą o ponad 30% w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku” – skomentowała Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes zarządu, CFO Asseco Poland. „W przypadku rynków międzynarodowych i segmentu Asseco International jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników sprzedaży rozwiązań klasy ERP. Grupa Asseco South Eastern Europe zwiększyła skalę działania we wszystkich segmentach. Spółki z Formula Systems sukcesywnie pozyskują nowe kontrakty i zdobywają klientów w Izraelu, Ameryce Północnej i Europie” – dodała.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2023 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12,2 mld zł. W kursach stałych wynosi 13,4 mld zł i jest wyższy o 7% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

* Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia/sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *