RynekPolecane tematy

Grupa Cyfrowy Polsat sprzeda kontrolny pakiet Polkomtel Infrastruktura za 7,1 mld zł

Grupa Polsat zdecydowała się sprzedać firmie Cellnex Telecom kontrolny pakiet udziałów Polkomtel Infrastruktura za cenę około 7,1 mld zł. Transakcja ta wymaga jeszcze spełnienia uzgodnionych warunków zawieszających. Jej zamknięcie przewidywane jest na październik 2021 roku. Planowane partnerstwo ma na celu umożliwienie szybszego uruchomienia nowoczesnych usług łączności, a zwłaszcza tych w technologii 5G, informują przedstawiciele Grupy.

Grupa Cyfrowy Polsat sprzeda kontrolny pakiet Polkomtel Infrastruktura za 7,1 mld zł

Grupa Polsat (Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel sp. z o.o.) zawarła ze spółką Cellnex Poland sp. z o.o., będącą podmiotem zależnym Cellnex Telecom S.A., warunkową umowę sprzedaży pakietu 99,99% udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. („NetCo”) (spółki zależnej Grupy Polsat odpowiedzialnej za część technicznej infrastruktury sieciowej) – poinformowali przedstawiciele Grupy. Przypomnijmy, że NetCo jest właścicielem pasywnych i aktywnych warstw mobilnej infrastruktury Grupy Polsat, składających się z około 7 tys. lokalizacji, około 37 tys. różnych systemów on-air (w tym około 1 tys. systemów obsługujących 5G) oraz sieci transmisyjnej.

Jednocześnie, jak podkreślają przedstawiciele Grupy, sieć rdzeniowa Polkomtelu, wraz ze wszystkimi częstotliwościami służącymi do świadczenia klientom w Polsce usług w technologii 5G, jak również w technologiach 2G/3G/LTE pozostanie w posiadaniu Grupy Polsat. Zamierza ona, jako operator sieci Plus, nieprzerwanie dostarczać treści i usługi łączności swoim klientom indywidualnym, biznesowym oraz hurtowym.

„Zakładana współpraca z Cellnex Telecom, przy dalszym rozwoju naszej sieci mobilnej, ma na celu umożliwienie jeszcze szybszego i bardziej efektywnego kosztowo uruchamiania nowoczesnych usług łączności dla naszych klientów, w tym obecnie w szczególności w technologii 5G” – skomentował Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu.

Aby sieć w tej technologii była efektywna, jak najwięcej lokalizacji musi być wyposażonych w odpowiedni sprzęt 5G. Partnerstwo z Cellnex Telecom ma właśnie pozwolić zwiększyć liczbę takich nadajników. Jak wskazują przedstawiciele Grupy Polsat, będzie to można osiągnąć przy zastosowaniu efektywnego kosztowo podejścia.

„Biorąc pod uwagę liczbę operatorów w Polsce oraz liczbę obecnych lokalizacji stacji wierzymy, że dla szybszego rozwoju sieci mobilnych zarówno 5G, jak i kolejnych generacji oraz zapewnienia mieszkańcom Polski możliwie jak najlepszej jakości usług, kluczowym jest współdzielenie infrastruktury pasywnej i aktywnej, a gracze mobilni muszą podążać i będą podążali w tym kierunku” – dodał Maciej Stec, wiceprezes zarządu ds. strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu.

Cellnex Telecom, bądąc wiodącym europejskim operatorem infrastrukturalnym na rynku telekomunikacyjnym, ma dążyć do optymalizacji inwestycji w sieci mobilne w Polsce.„Decyzja, żeby wystawić na sprzedaż zarówno pasywną, jak i aktywną część infrastruktury, jest nowością, niemniej jednak dostrzegamy sens biznesowy w takim podejściu. To wyraźnie wpisuje się w nasze zaangażowanie w rozwijanie tradycyjnego modelu operatora wieżowego w kierunku modelu zintegrowanego zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną” – powiedział Tobias Martinez, CEO Cellnex Telecom.

Szczegóły transakcji

Zamknięcie transakcji, wycenionej na około 7,1 mld zł, uzależnione jest od spełnienia się warunków zawieszających w postaci: uzyskania przez sprzedających zgód wymaganych przez dokumenty finansowania Grupy Polsat i zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na udziałach podlegających sprzedaży oraz uzyskania przez nabywcę zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

Wraz ze spełnieniem powyższych warunków zawieszających, obie firmy podpiszą umowę serwisową (ang. Master Services Agreement) zobowiązującą NetCo do świadczenia na rzecz Grupy Polsat określonych usług przez 25 lat (z możliwością przedłużania o kolejne okresy 15-letnie). Współpraca ma być oparta o miesięczne wynagrodzenie zależne od liczby lokalizacji i systemów w ramach aktywnej warstwy infrastruktury wykorzystywanych i dodatkowo zamawianych w przyszłości przez Grupę Polsat. Zgodnie ze zobowiązaniami umownymi, Grupa Polsat będzie zobligowana składać w NetCo zamówienia na budowę określonej liczby nowych lokalizacji oraz zamówień określonej liczby dodatkowych usług emisji w określonych ramach czasowych. Równolegle z umową serwisową zostanie zawarta szczegółowa umowa o poziomie świadczenia usług.

Główne cele partnerstwa

Jak tłumaczą specjaliści Grupy Polsat, strategiczny zamysł partnerstwa oparty jest o koncepcję współdzielenia aktywnej i pasywnej infrastruktury, w ramach której operator mobilny skupia się przede wszystkim na zapewnieniu najwyżej jakości produktów i usług i maksymalnej satysfakcji klientów, którzy z nich korzystają, podczas gdy operator infrastrukturalny jest odpowiedzialny za dostarczenie zamówionej pojemności sieciowej w sposób najbardziej efektywny kosztowo.

W pierwszej kolejności, podejście takie wzmocnić ma możliwości inwestycyjne Grupy Polsat, która będzie dążyła do rozszerzenia zasięgu nowej technologii 5G poprzez wykorzystywania dodatkowych lokalizacji. Po drugie, model ten jest otwarty na współpracę z kolejnymi najemcami w celu uzyskania jeszcze większych oszczędności w obszarze rozwoju sieci w przyszłości. Po trzecie, partnerstwo to zapewnić ma wyższy poziom zadowolenia klienta, szybsze wdrażanie nowych technologii oraz optymalizację istniejących w Polsce portfeli wieżowych, podsumowują przedstawiciele Grupy.

Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, wygenerowała 957,8 mln zł przychodów, 672,5 mln zł zysku EBITDA (wg MSSF16), EBIT na poziomie 116,1 mln zł i zainwestowała 433,0 mln zł (CAPEX gotówkowy, zawierający koszty budowy pierwszego etapu sieci 5G). Doradcą prawnym Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu przy transakcji był Greenberg Traurig Grzesiak sp.k a doradcą finansowym był Trigon.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *