Rynek

Hinduscy giganci sektora usług IT zaciskają pasa wobec spodziewanego spadku budżetów klientów z Europy

Największe hinduskie firmy świadczące usługi IT zamrażają lub zmniejszają premie dla pracowników, a także ograniczają działania rekrutacyjne. Powodem tych działań są obawy, że kurczące się budżety amerykańskich i europejskich firm, którzy przygotowują się do recesji, uderzą w zyski hinduskich dostawców po boomie spowodowanym pandemią.

Hinduscy giganci sektora usług IT zaciskają pasa wobec spodziewanego spadku budżetów klientów z Europy

Przedstawiciele koncernu Infosys, drugiej co do wielkości firmy informatycznej w Indiach i rywala Wipro, poinformowali niedawno swoich pracowników o zmniejszeniu zmiennych części wynagrodzeń. Warto dodać, że niektóre indyjskie firmy uwzględniają zmienne wynagrodzenie jako część ogólnego pakietu wynagrodzeń pracowników i łączą je z wynikami pracownika oraz całej organizacji.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach duże hinduskie firmy z sektora IT zapłaciły najwyższą cenę, aby zdobyć wykwalifikowanych pracowników. Była to odpowiedź na gwałtownie rosnący popyt na usługi IT związane m.in. z przetwarzaniem chmurowym, cyfrową transformacją, obsługą płatności online, bezpieczeństwem IT, a także transakcjami kryptowalutowymi. To zapoczątkowało walkę o talenty zarówno w skali rynku lokalnego, jak i całego świata. Jednym z istotnych elementów rywalizacji o specjalistów IT były płace. Większe pakiety płac były jednak jednym z czynników wywierających presję na marże dostawców usług IT, w szczególności w Indiach. I tak, marża operacyjna Infosys w okresie kwiecień-czerwiec spadła o 3,6 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim i sięgnęła 20,1%. Z kolei marża na usługach IT Wipro spadła w tym samym okresie do 15% z 18,8%.

W zeszłym tygodniu władze Infosys powiedziały pracownikom, że firma podejmuje „ustrukturyzowane wysiłki” w celu poprawy wydajności, ponieważ obniża zmienne wynagrodzenie. Z kolei Wipro w połowie sierpnia wstrzymało wynagrodzenia zmienne dla pracowników średniego i wyższego szczebla oraz stałe wypłaty w wysokości 70% pełnego wynagrodzenia zmiennego dla mniej doświadczonych pracowników z powodu rozczarowujących wyników finansowych w drugim kwartale bieżącego roku. Analitycy twierdzą, że indyjskie firmy IT ograniczyły również zatrudnianie nowych pracowników, ponieważ widzą mniejszą potrzebę zastąpienia tych, którzy odeszli, co z kolei dodatkowo obniża koszty operacyjne. Tymczasem, ostatnie analizy rynkowe pokazują, że liczba osób opuszczających duże firmy IT w tym roku jest o 60%-80% wyższa niż np. dwa lata temu.

Co jednak istotne, zaobserwowane przez hinduskich dostawców wydłużenie procesów decyzyjnych po stronie klientów z Europy i Stanów Zjednoczonych oraz spodziewane spadki wydatków na usługi IT nie muszą oznaczać załamania globalnego rynku, a jedynie zwrot w kierunku wykorzystywania lokalnych centrów usług IT, przykładowo na terenie Europy, czy USA, a nie jak dotychczas – Indii.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *