Agenda 2023

Holistyczna optymalizacja podejścia do chmury

Beata Mycer, CIO w Ultimo, wyjaśnia, dlaczego jeszcze warto rozmawiać o chmurze – potrzebujemy całościowej optymalizacji odejścia do Cloud i rozważenia modelu FinOps. 

Holistyczna optymalizacja podejścia do chmury

Członkowie Rady Programowej CXO HUB przedstawiają rekomendacje do tematów spotkań naszej społeczności w 2023 r. Jakie tematy zagoszczą w Agendzie CXO HUB “Ludzie – biznes – technologia” – o tym zadecydują głosy samej społeczności. Poprosiliśmy o rekomendacje:
  • Dlaczego warto rozmawiać o danym temacie?
  • W jaki sposób?
  • Z kim?

Zapraszamy do lektury rekomendacji do Agendy CXO HUB 2023 oraz oddania głosu w ankiecie udostępnionej w ramach Grupy CXO HUB w serwisie LinkedIn!
Państwa głos zdecyduje o czym będziemy dyskutować w 2023!

Holistyczna optymalizacja podejścia do cloud computing – dlaczego jeszcze warto rozmawiać o chmurze i czy zmierzamy w stronę FinOps?

Chmura obliczeniowa wymaga stworzenia aparatu do całościowej, stałej optymalizacji.

Gwałtowny rozwój ekosystemów chmury publicznej, rozwój architektury multicloud i hybrydowej, wyodrębnienie się mobilnych chmur obliczeniowych i inne zjawiska powodują, że chmury z których korzystają firmy cechuje coraz większa złożoność. A to oznacza pole do systemowej, całościowej optymalizacji.

Pierwsza i druga fala chmurowej transformacji za nami – pora podsumować doświadczenia i zaproponować bardziej efektywny model wykorzystania chmury obliczeniowej.

Pytania, na które warto szukać odpowiedzi: w jaki sposób budować aparat do stałej optymalizacji chmury obliczeniowej? W jaki sposób w tych działaniach wykorzystywać usługi specjalistycznych firm trzecich?

Z tymi zagadnieniami wiąże się kwestia kompetencji chmurowych – dotychczasowe doświadczenie dowodzi, że najskuteczniejsze jest mieszanie własnych zespołów i zespołów partnerów wdrażających chmurę. Proces budowania takich kompetencji a potem utrzymywania kompetencji w chmurze także trzeba nadzorować.

Chmura obliczeniowa zmienia się, wywołuje nowe zjawiska, sama niekiedy weryfikuje niektóre wytwarzane przez siebie modele, np. DevOps, ale pozostaje narzędziem. To narzędzie trzeba skalibrować, a może nawet – stale kalibrować, aby utrzymywać poziom efektywności – myślę tutaj bardziej o platformach, o usługach gotowych, o usługach i aplikacjach wytwarzanych i komponowanych w chmurze w unikalne rozwiązania przez organizacje.

Osobną kwestią jest bezpieczeństwo w modelu chmurowym. Jest one bezsporne, kiedy w całości firma przetransferuje się do chmury, ale newralgiczny moment to migracja, transformacja. Migracja do chmury powinna być procesem pod szczególną ochroną. Bezpieczeństwo zapewniane przez operatora chmury obliczeniowej to czubek góry lodowej zagadnienia CyberSec kiedy zdecydujemy się na transformację do chmury. Dość powiedzieć, że każda monokulturowość jest podatnością, ekspozycją.

Regulacje – to w zasadzie równoległy, stale obecny nurt w modelu chmurowym.

Panowanie nad tym zagadnieniem – świadomość i umiejętność zrozumienia regulacji jest osobną niezbędną kompetencją dla CxO. Dość powiedzieć, że pozornie klarowny komunikat KNF w sprawie przetwarzania w chmurze wymaga bardzo uważnej lektury i odnajdywania własnej ścieżki. A przecież dodatkowy wymiar przyniosą regulacje DORA i NIS2.

Mówi się, że jesteśmy skazani na chmurę – bo jest to model, który osiąga dominację rynkową. Trzeba jednak korzystać z niej bardzo świadomie na każdym etapie. Stąpamy po powierzchni oceanu. Architekt chmurowy jest zarazem kontrolerem finansowym a FinOps, ze względu na wpływ modelu chmurowego na koszty jest docelowym kierunkiem.

Do dyskusji powinniśmy zaprosić przedstawicieli czołowych ekosystemów chmurowych – można zaproponować im dyskusję między sobą i z naszym środowiskiem CxO o tym, jak oceniają efektywność wykorzystania chmury przez swoich klientów. I co z tym można zrobić. W podobny sposób – dyskusję integratorów chmury obliczeniowej i firm wspierających w różny sposób chmurową architekturę. Trzecia sesja takiego spotkania mogłaby rozegrać się w gronie klientów chmury, CxO i skupić na docelowym modelu zarządzania chmurą obliczeniową. Modelu podstawowym – ale narzędziu. Jak zrobić, aby chmura nie przeszkadzała (a tak się dzieje, kiedy wypełni się pewien bufor błędów) – jak totalnie zmienić filozofię korzystania z infrastruktury?

Wiem, że chmura jest postrzegana jako zgrany temat.

Zgadzam się, że taka ocena dotyczy podstawowej, „propagandowej” warstwy komunikacji, która stanowi gros komunikacji marketingowej. My jako CXO HUB możemy porozmawiać o tym w sposób efektywny, bo mamy doświadczenie, ale zarazem cenny także dla posiadających mniejsze albo zgoła wstępne doświadczenia z chmurą. Oby takie spotkanie przyniosło dojrzałym organizacjom i ich CIO inspiracje do stworzenia efektywnie optymalizowanej struktury a mniejszym, albo początkującym oszczędziła błędów i porażek.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *