Branża ITRynek

Huawei pozywa rząd Stanów Zjednoczonych za ograniczenia handlowe narzucone przez Kongres

Huawei złożył dziś skargę do amerykańskiego sądu federalnego. Kwestionuje ona zgodność z konstytucją art. 889 ustawy o budżecie obronnym Stanów Zjednocznych (National Defense Authorization Act – NDAA) z 2019 r. Na mocy tych działań Huawei dąży do wydania wyroku deklaratywnego, w którym zostanie stwierdzone, że ograniczenia skierowane przeciwko Huawei są niezgodne z konstytucją. Firma chce również wydania stałego zakazu stosowania ograniczeń ujętych w tej ustawie.

Huawei pozywa rząd Stanów Zjednoczonych za ograniczenia handlowe narzucone przez Kongres

Kongres USA, pomimo wielokrotnych próśb, nie przedstawił żadnych dowodów na rzecz poparcia swoich decyzji związanych z ograniczeniem stosowania produktów Huawei. Zmusza nas to do podjęcia działań prawnych, jako jedynego właściwego i ostatecznego środka zaradczego. Zakaz ten, nie tylko jest bezprawny, ale również ogranicza Huawei w angażowaniu się w uczciwą konkurencję, co ostatecznie szkodzi amerykańskim konsumentom. Z niecierpliwością czekamy na wyrok sądu i wierzymy, że będzie on korzystny zarówno dla Huawei, jak i dla obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki” – powiedział Guo Ping, Rotating Chairman Huawei.

Pozew został złożony w amerykańskim Sądzie Rejonowym w Plano, w Teksasie. Zgodnie z treścią skargi, art. 889 NDAA z 2019 r. nie tylko zabrania wszystkim agencjom rządowym USA kupowania sprzętu i usług Huawei, ale także uniemożliwia zawieranie umów i przyznawanie dotacji lub pożyczek osobom trzecim, które kupują sprzęt czy też usługi Huawei, bez konieczności przeprowadzania postępowania wykonawczego lub sądowego. Stanowi to pogwałcenie klauzuli zabraniającej stanowienia prawa wymierzonego przeciwko wskazanym podmiotom oraz klauzuli właściwej procedury prawnej. Stanowi to również naruszenie zasad rozdziału kompetencji zapisanych w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ponieważ Kongres nie tylko tworzy prawo, ale również próbuje je orzekać i wykonywać.

Zarzuty z artykułu 889 opierają się na wielu fałszywych, niepotwierdzonych i niesprawdzonych twierdzeniach. Wbrew założeniom ustawy, Huawei nie jest własnością rządu chińskiego, nie jest przez niego kontrolowany i nie znajduje się pod jego wpływem. Ponadto, Huawei ma doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa i znakomity program zabezpieczeń. Do tej pory nie przedstawiono żadnych dowodów przeczących tym tezom” – podkreślił Song Liuping, Chief Legal Officer w Huawei.

W Huawei jesteśmy dumni, że jesteśmy jedną z najbardziej otwartych, przejrzystych i poddających się skrupulatnym kontrolom firm na świecie. Podejście Huawei do bezpieczeństwa poprzez projektowanie i wdrażanie, wyznacza wysokie standardy, którym niewielu może sprostać” – powiedział John Suffolk, Global Cyber Security & Privacy Officer w Huawei.

Z perspektywy Huawei, ograniczenia NDAA uniemożliwiają firmie dostarczanie bardziej zaawansowanych technologii 5G amerykańskim konsumentom, co z kolei opóźni komercyjne zastosowanie tej technologii, utrudniając wysiłki na rzecz poprawy wydajności sieci nowej generacji w USA. Zaburzy to proces modernizacji sieci, zwiększając tym samym dysproporcje w dostępie do technologii cyfrowych. Co gorsza, restrykcje nałożone na Huawei ograniczą konkurencyjność, przez co amerykańscy konsumenci będą płacić wyższe ceny za produkty gorszej jakości.

Szacunki pochodzące ze źródeł branżowych pokazują, że zezwolenie Huawei na konkurowanie zmniejszyłoby koszty infrastruktury bezprzewodowej o od 15% do 40%. To pozwoliłoby na zaoszczędzenie co najmniej 20 mld USD w Ameryce Północnej w ciągu najbliższych czterech lat.

Jeśli ten akt prawny zostanie odrzucony, a powinien być, Huawei będzie mógł wprowadzić bardziej zaawansowane technologie w Stanach Zjednoczonych i pomóc w budowie najnowocześniejszej sieci 5G. Huawei jest gotów rozwiać obawy rządu Stanów Zjednoczonych dotyczące bezpieczeństwa. Zniesienie zakazu NDAA zapewni rządowi USA elastyczność, potrzebną do współpracy z Huawei i do rozwiązywania rzeczywistych problemów bezpieczeństwa” – dodał Guo Ping.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *