CyberbezpieczeństwoRynek

Rząd wycofał nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Wczoraj, tuż przed startem debaty na temat nowelizacji ustawy o KSC, do marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafił rządowy wniosek o wycofanie z prac parlamentarnych tego projektu, a także trzech innych, związanych bezpośrednio z Januszem Cieszyńskim, ministrem cyfryzacji.

Rząd wycofał nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Zgodnie z wczorajszym pismem ministra Łukasza Schreibera do marszałek Elżbiety Witek, rząd wycofał się łącznie aż z czterech projektów. Oprócz nowelizacji ustawy o KSC, chodzi o ustawę chroniącą dzieci m.in. przed pornografią w sieci, ustawę o Prawie Komunikacji Elektronicznej oraz projekt dotyczący zmian ustawy w związku z rozwojem e-administracji. Jak już wspomniano chodzi zatem o wszystkie inicjatywy, w których stanowisko rządu miałby prezentować minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński.

Przypomnijmy, że prace nad uchwaleniem nowelizacji Ustawy o KSC trwają już ponad dwa lata, a treść dokumentu była wielokrotnie zmieniana. Zawiera on m.in. kontrowersyjny zapis dotyczący dostawcy wysokiego ryzyka infrastruktury telekomunikacyjnej, a po krótce oznaczający jego wykluczenie z rynku. Jak już powszechnie wiadomo, chodzi o dostawców z Chin, a konkretnie o firmę Huawei.

Przepisy te mają istotne znaczenie jeśli chodzi o aukcję 5G, ponieważ jeśli faktycznie doszłoby do wskazania dostawcy wysokiego ryzyka, to krajowi operatorzy telekomunikacyjni musieliby pozbyć się sprzętu takiego dostawcy w ciągu 5 lat, a w odniesieniu do krytycznych elementów sieci, nawet w ciągu roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *